Vervanger chemotherapie werkt ook niet

Ook bij de farmaceutische industrie begon het te dagen dat, nadat je al meer dan een halve eeuw niets nieuws hebt uitgevonden om kanker te behandelen, er iets moest gebeuren.

Dus gingen de witte jassen nog harder aan het werk in het laboratorium en kwamen ze naar buiten met, jawel, de immunotherapie.


Er zijn duizenden mensen in witte jassen in laboratoria over de hele wereld bezig met het uitvinden van dingen waarvoor de mensen die hen betalen patent kunnen aanvragen om daar vervolgens een godsvermogen mee te verdienen.

Een industrie waar dat vooral en boven alles op gaat is de farmaceutische. Alles draait daar om patenten en zoveel mogelijk verkopen tegen een zo hoog mogelijke prijs.

De farmaceutische industrie is een groeimarkt, want er komen meer en meer zieke mensen en waar we nog nu maar zo'n 5,3 miljoen chronisch zieken hebben, zal dit rap oplopen naar de 10 miljoen en verder stijgen totdat de gehele bevolking chronisch ziek is.

Dat is nodig, want chronisch zieke mensen genereren veel omzet voor de farmaceutische industrie en daar gaat het tenslotte om. Los van het gewenste bijkomende effect van het uitdunnen van de bevolking.

Nu hadden ze bij de kankerindustrie bedacht dat het na meer dan 50 jaar toch wel tijd werd dat ze iets gingen bedenken naast de nog altijd zeer lucratieve, niet werkende en immuunsysteem vernietigende chemotherapie.

En dus, wordt de immunotherapie bedacht:

Immunotherapie is een behandeling die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleert. Deze behandeling versterkt of verandert uw eigen afweersysteem, zodat het de kankercellen beter kan doden.

De behandeling werkt niet direct in op de tumor, zoals bijvoorbeeld chemotherapie, maar is gericht op het afweersysteem zelf. Dit is uniek aan immunotherapie.

Die immunotherapie was zo goed en veelbelovend dat het zelfs wordt betaald door Minister Schippers. Wel onder bepaalde voorwaarden natuurlijk.

Sinds wanneer is nivolumab beschikbaar?

Sinds 20 juli 2015 is nivolumab geregistreerd voor de behandeling van een specifieke vorm van longkanker namelijk: lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longkanker na eerdere behandeling met chemotherapie bij volwassenen.

Wanneer komt u in aanmerking voor dit medicijn?

Je komt in aanmerking als je een specifieke vorm van longkanker hebt in een vergevorderd stadium. Het is voor patiënten met de meer ernstige vormen van niet-kleincellig longkanker stadium 3b en 4. Je moet eerst behandeld zijn met chemotherapie.


Dus, we gaan het afweersysteem versterken, nadat we het afweer- c.q. immuunsysteem hebben vernietigd met chemotherapie.

Als je de chemotherapie hebt overleefd, mag je dit nieuwe “medicijn” gaan proberen. Dat is natuurlijk fantastisch, maar er zijn wel een paar bijwerkingen:

Zeer vaak (> 10%): diarree, misselijkheid. Jeuk, huiduitslag (bv. erythemateus, maculopapuleus, papulosquameus, folliculair, pustulair, gegeneraliseerd, dermatitis (ook acneïform, allergisch, psoriasiform, exfoliatief), geneesmiddeleneruptie. Verminderde eetlust. Vermoeidheid. Hyper- of hypokaliëmie, hyponatriëmie, hypomagnesiëmie, hypo- of hypercalciëmie. Lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anemie. Stijging ASAT, ALAT, alkalische fosfatase, lipase, amylase, creatinine.

Vaak (1–10%): hypertensie. Bovenste luchtweginfectie, (immuungerelateerde) pneumonitis of interstitiële longziekte (fatale afloop is gemeld), dyspneu, hoesten. Stomatitis, droge mond, braken, colitis, buikpijn, obstipatie. Infusiegerelateerde reactie, overgevoeligheid. Droge huid, erytheem, vitiligo, alopecia. Hoofdpijn, duizeligheid, perifere neuropathie. Droge ogen, wazig zien. Spierpijn, gewrichtspijn, botpijn, rugpijn, pijn in extremiteiten, kaak, wervels en borstkas. Koorts, oedeem. Gewichtsverlies. Hypo- of hyperthyreoïdie. Hyperglykemie. Hypermagnesiëmie, hypernatriëmie, stijging totaal bilirubine. Neutropenie.

Soms (0,1–1%): tachycardie. Pneumonie (fatale afloop is gemeld), bronchitis, pleurale effusie. Hepatitis. Pancreatitis. Tubulo-interstitiële nefritis, nierfalen (fatale afloop is gemeld). Polyneuropathie. Uveïtis. Urticaria, rosacea, psoriasis, erythema multiforme. Vasculitis. Anafylactische reactie. Artritis, polymyalgia rheumatica. Pijn op de borst. Bijnierinsufficiëntie, hypopituïtarisme, hypofysitis, thyreoïditis, ontstaan of verergering van diabetes mellitus, diabetische ketoacidose. Dehydratie, metabole acidose. Eosinofilie.

Zelden (0,01–0,1%): longinfiltratie. Aritmie (incl. ventriculaire aritmie), atriumfibrilleren. Gastritis, duodenumulcus. Cholestase. Guillain-Barré syndroom demyelinisatie, auto-immuun neuropathie (zoals parese van N. facialis en N. abducens), myastheen syndroom. Myopathie. Toxische epidermale necrolyse (TEN; fatale afloop is gemeld).. Histiocytaire necrotiserende lymfadenitis (ziekte van Kikuchi).


Wanneer je de chemotherapie hebt overleefd en je hebt geen longontsteking opgelopen met fatale afloop als bijwerking van je nieuwe immunotherapie, dan ben je zeker toch wel genezen?

Volgens een bericht in de Volkskrant valt dat echter bar tegen:

Gedroomde vervanger chemotherapie werkt toch niet zo goed als gedacht.

Een dure tegenvaller voor de Amerikaanse medicijnenfabrikant Bristol-Myers Squibb. Het vernieuwende medicijn Opdivo, beter bekend als nivolumab, blijkt toch niet geschikt als alternatief voor chemotherapie bij alle longkankerpatiënten.

Vrijdag maakte Bristol-Myers volgens Amerikaanse media echter bekend dat het medicijn het niet beter doet dan chemotherapie. Dat blijkt uit laatste onderzoeken.


Komt het nu helemaal bij niemand op, dat wanneer je je immuunsysteem wilt versterken, dat je dit doet met natuurlijke stoffen en niet met chemisch gepatenteerde middelen.

Dat de natuur de middelen biedt om de kankercellen af te remmen of zelfs volledig te stoppen?

Beseft dan echt niemand dat al die natuurlijke middelen geen enkele bijsluiter hebben met bijwerkingen omdat die er in de natuur niet zijn?

Misschien wel de enige overheid op deze planeet die dat besef begint te krijgen, is de Braziliaanse. Vandaar een stukje uit een artikel dat we eerder dit jaar publiceerden.

Hoe vaak komt het voor dat een overheid een volkomen natuurlijk product goedkeurt voor de behandeling van kanker?

Vanaf nu is dat in Brazilië het geval en kunnen kankerpatiënten op doktersrecept een behandeling krijgen met cannabidiol (CBD) voor kanker.

Op de Amerikaanse website Natural News wordt het een doorbraak voor de mensheid genoemd. Een overheid, in dit geval de Braziliaanse, die een behandeling voor kanker met het natuurproduct CBD goedkeurt.

Effectief betekent het dat inwoners van Brazilië dit middel kunnen krijgen op doktersrecept en dat ongetwijfeld de lokale verzekeringsmaatschappijen dit ook in hun standaardpakket zullen opnemen, waardoor het wordt vergoed.

CBD is het heilzame deel van de hennepplant waar je niet high van wordt. Het blijft wel verwerpelijk in onze ogen dat een natuurprodukt zoals CBD wat geen geestverruimende invloed heeft, gereguleerd wordt. Voor informatie over wat het precies doet navolgend een deel uit een eerder artikel:

Juist dit CBD is waar mensen met een scala aan klachten baat bij hebben. Eigenlijk is CBD niets meer dan een soort wondermiddel. Het versterkt je immuunsysteem, werkt ontstekingsremmend (reuma!), is een sterke pijnstiller (reuma!), ontgift je lichaam, helpt tegen depressie en geeft een beter humeur, om maar enkele eigenschappen te noemen.

Het is ook bewezen effectief in de strijd tegen kanker, zo wezen vele wetenschappelijke onderzoeken uit.

Kankercellen luisteren niet meer naar signalen die ze vertellen te stoppen met delen. Als een tumor groeit, worden de andere cellen eromheen in elkaar gedrukt. Deze cellen sturen als waarschuwing chemische signalen die in een normale cel de celdeling stoppen. Kankercellen zijn ongevoelig voor die stopsignalen en gaan gewoon door met delen. Kortom, hun moleculaire rempedaal werkt niet meer. Het gevolg is dat de tumor blijft groeien ten koste van het eromheen liggende weefsel.

CBD geeft kankercellen wél een stopsignaal en zorgt dat het moleculaire rempedaal weer normaal gaat werken.

Hieronder zie je een schematische weergave (helaas in het Engels) van alle medische gebieden waarop CBD een positieve werking heeft. 

cbd

De Stichting Mediwiet heeft het volgende te zeggen over CBD:

CBD is een spier ontspanner, werkt antibiotisch, remt of voorkomt de groei van kankercellen, beschermt en herstelt zenuwen, reduceert bloedsuikerspiegels, stimuleert het immuunsysteem, reduceert pijn en is rustgevend. CBD heeft vele medicinale mogelijkheden die in de toekomst gebruikt gaan worden in allerlei nieuw te ontwikkelen medicijnen.

In Brazilië is dit middel niet alleen goedgekeurd voor de behandeling bij kanker, maar ook voor epilepsie, de ziekte van Parkinson en chronische pijn.

Bij ons is dit soort behandelingen niet goedgekeurd en er ligt hier dan ook een schone taak voor leden in de Tweede Kamer door, net zoals in Brazilië, ervoor te zorgen dat ook de inwoners van ons land dit product in hun standaard zorgverzekering terugvinden.

Vooralsnog is dat helaas niet het geval, maar wel kunnen de CBD producten hier worden gekocht, zoals in de webwinkel van Orjana.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl