Gates en Rockefeller druk met uitroeien wereldbevolking

Iedere organisatie die zich bezighoudt met “de wereld”, is een potentieel gevaar voor burgers op onze planeet.

Of je het nu hebt over de Verenigde Naties of afsplitsingen daarvan zoals de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), het zijn allemaal controlewerktuigen van de elite.Het zal dan waarschijnlijk ook niemand verbazen dat de WHO grotendeels onder controle staat van mensen zoals Bill Gates en de Rockefellers. Niet dat ze daar erg geheimzinnig over doen, want het staat zelfs open en bloot op de Engelstalige Wikipedia.

Er staat in dat recentelijk de WHO is gaan samenwerken met externe partijen. Deze organisaties worden NGO genoemd (Non Governmental Organization, niet van een overheid) en dan worden als belangrijkste met name genoemd de Rockefeller Foundation en de Bill en Melinda Gates Foundation.

Het is dan ook geen toeval dat deze beide Stichtingen de vaccinatierampen in India en Pakistan hebben veroorzaakt.

Beiden zijn ondertussen berucht voor hun vaccinaties die onvruchtbaarheid veroorzaken en GMO (genetisch gemanipuleerde organismen) bevatten. De enorme ramp die dit in de eerder genoemde landen heeft veroorzaakt, werd door de WHO vakkundig afgedekt door de talloze gevallen van verlammingen te classificeren als “non polio”.

Volgens een bericht in de Indian Journal of Medical Ethics:

“Alhoewel India formeel al een jaar lang vrij is van polio, is er een enorme toename geweest van verlammingen die heten “non-polio acute flaccid paralysis (NPAFP)”. Dit is een veelal dodelijke vorm van verlamming en vele malen gevaarlijker dan polio.

Er werden alleen al in 2011 meer dan 47.500 nieuwe gevallen van NPAFP geconstateerd. Klinisch is het verschil met polio heel moeilijk vast te stellen, maar het is tweemaal dodelijker dan polio.

De toename van het aantal gevallen van NPAFP was direct proportioneel aan het aantal toegediende orale vaccinaties tegen polio. Alhoewel al deze gegevens bekend zijn is er geen enkel onderzoek geweest”.

Een andere tak van de Verenigde Naties (wereldregering), Unicef, vertelt vol trots dat dankzij vaccinaties er geen gevallen van polio meer voor komen bij kinderen jonger dan twee jaar. Uiteraard wordt er met geen woord gerept over de tienduizenden gevallen van NPAFP.

Wat ze bij Unicef ook doen, is collecteren zodat de burger onbewust meehelpt om nog veel meer kinderen te verlammen.

Ze spreken over het uitroeien van het poliovirus, terwijl ze heel goed weten dat dit virus nooit uitgeroeid zal worden. Niet in het minst omdat ze zelf een synthetische versie gemaakt hebben. Een synthetisch virus, dat tweemaal zo dodelijk is als het origineel. Een virus dat naar believen kan worden ingezet door de elite en waarmee men door het veranderen van de structuur ervoor kan zorgen dat dit virus te allen tijde in de natuur zal overleven.

Een en ander wordt onder andere uitgelegd door de auteur William Engdahl in zijn boek “Seeds of destruction”.

Daarin wordt verder uitgelegd dat de basis van dit alles eugenetica is oftewel rassenverbetering. Het massaal uitroeien van de zieken, gekleurden en andere ongewenste rassen (over relatief niet al te lang zullen er bijvoorbeeld geen Japanners meer zijn). Onderzoek naar eugenetica is altijd financieel ondersteund door de Rockefellers en andere families die bij de elite horen en het is voor het eerst uitgebreid in de praktijk gebracht door de Nazi’s in Duitsland.

Rockefeller onderhield ook nauwe banden met het beruchte IG Farben, de moedermaatschappij van Bayer die net een fusie is aangegaan met die andere gifmenger Monsanto.

Wil de wereld geen slachtoffer worden van de Gates en Rockefellers op deze wereld dan doen ze er goed aan ver uit de buurt te blijven van de mainstream geneeskunde en dan in het bijzonder vaccinaties.

Wanneer de vaccinaties niet waren gegeven in India en Pakistan, dan hadden ongeveer 50.000 kinderen misschien nu nog geleefd of waren ze niet verlamd geraakt.

Stop de moordenaars en zorg dat je gezond blijft.

Als je gezond bent en blijft, dan hoef je geen slachtoffer te worden van deze massamoordenaars. Ben je ziek en zwak, dan loop je grote kans dat je in handen van hun handlangers terechtkomt.

Het volgende plaatje geeft het antwoord. Gebruik het meest fantastische middel dat de natuur te bieden heeft om of beter te worden of om gezond te worden/blijven.

xxx

Vorige week is er via Orjana een actie gestart om de nog aanwezige voorraad CBD olie van 5% (30 ml) met een tijdelijke korting van 20% procent te verkopen. In principe was deze voorraad ondertussen verkocht, maar bij controle bleek dat er nog een aantal potjes aanwezig waren in het distributiecentrum. Wil je nog gebruikmaken van die actie, dan kan dat nog even met de kortingscode CBD20.

Voor deze week start een nieuwe actie via Orjana met rauwe hennep CBD capsules met een korting van 10%. Deze capsules zijn geschikt voor het behouden van je gezondheid, maar ook bij pijnbestrijding en darmproblemen bijvoorbeeld. Om van deze korting gebruik te kunnen maken, voer je tijdens het betaalproces de code hemp10 in. Deze actie loopt tot en met zondag 2 oktober 2016. Wetenschappelijk onderzoek wijst steeds vaker uit dat het menselijk lichaam gebouwd is om baat te hebben bij cannabinoïden; wij hebben receptoren die er speciaal voor zijn in ons systeem.

Meer informatie over vaccinaties:

vaccinvrij 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl