Straling van smartapparatuur dringt direct door in je lichaam

De mens heeft een huid en die vervult een belangrijke functie als barrière tegen vreemde deeltjes en ziekteverwekkers.

De immense microgolfstraling waar de mensheid nu aan blootstaat wordt niet door de huid tegengehouden en dringt direct je lichaam binnen met alle gevolgen van dien.Eén van minst onderkende problemen in onze hedendaagse maatschappij moet toch wel zijn het effect dat alle draadloze straling heeft op ons menselijk lichaam.

Uit een nieuw Zweeds onderzoek blijkt dat in Denemarken het aantal gevallen van hersentumoren zich sinds 1990 heeft verdubbeld.

Net zoals wij enige tijd geleden schreven over de verdubbeling van het aantal kankergevallen onder huisdieren, komt dit niet omdat honden en katten plots een andere levensstijl aannemen.

Waar ze wel mee worden geconfronteerd, net zoals wij mensen, is dat wij tegenwoordig in een permanente magnetron leven. Iets dat op de wat langere termijn desastreuze gevolgen zal hebben voor de mensheid.

Begin december schreven wij het volgende in een artikel:

In een onlangs door ons gevoerd gesprek met Dr. Roel Veldhuizen, bekend van zijn columns op Orjana, liet deze zich iets opmerkelijks ontvallen.

Dr. Roel verwacht dat vanwege de gevolgen van straling op de voorplantingsorganen van zowel jongens als meisjes de mensheid binnen drie generaties vanaf nu volkomen zal zijn uitgestorven.

Kinderen zitten al vanaf jeugdige leeftijd met een laptop op schoot, waardoor de straling direct op hun voorplantingsorganen is gericht en (vooral) ook jongens die met een smartphone in hun broekzak rondlopen zo dicht mogelijk bij hun (gevoelige) voorplantingsorganen.

Het is de onzichtbare killer waar we nu nog niet de gevolgen van merken. De generatie die nu nageslacht krijgt, heeft nog niet de volledige aanval op hun voortplantingsorganen meegemaakt zoals kinderen die nu voor hun kiezen krijgen.


In een recentelijk Zweeds onderzoek gehouden onder de bevolking van Denemarken blijkt niet alleen dat sinds 2004-2005 het aantal gevallen van hersentumoren sneller toeneemt, ook komt dit steeds vaker voor bij jongere mensen. Dit is nu juist de generatie die zo langzamerhand 24 uur per dag in aanraking komt met allerlei "smart"-apparatuur zoals hun smartphones, maar ook WiFi op scholen.


xxx

Het doorsnee publiek en dan met name de jongere generaties, heeft meestal geen flauw benul wat de gevolgen zijn van microgolf straling. Als je het Engelse woord microwave vertaald dan krijg je in het Nederlands niet alleen microgolf, maar een meer bekende toepassing is magnetron.

Microgolven worden gebruikt voor communicatie, ook door satellieten omdat ze gemakkelijk door de atmosfeer van de aarde bewegen:

• televisie
• gps
• mobiele telefoons
• radar, naast andere radiogolven.
• wireless LAN zoals wifi en Bluetooth

In een hogere energieconcentratie worden microgolven gebruikt in de magnetron. De microgolf bij 2,45 GHz zorgt ervoor dat watermoleculen gaan bewegen, waarbij warmte ontstaat. Deze warmte zorgt voor het garen van het voedsel.


Niet zo vreemd dat mensen hun hoofd op een gegeven moment warm voelen worden als ze lang aan hun smartphone hangen. En niet zo vreemd misschien dat er een verdubbeling van hersentumoren bij de Denen wordt geconstateerd en misschien ook niet zo vreemd dat het aantal kankergevallen onder huisdieren is verdubbeld.

Volgens een bericht van EMFWise Health Effects of Wireless Radiation hebben microgolven negatieve invloed op het immuunsysteem van de mens.

Het niet meer functioneren van het immuunsysteem en chronische ziektes:

Microgolven kunnen direct in het lichaam doordringen in tegenstelling tot andere deeltjes en ziekteverwekkers. Dit is een probleem voor het immuunsysteem dat erg afhankelijk is van de huid die als een soort barrière optreedt tegen ziekteverwekkers. Enkele mogelijke gevolgen van microgolfstraling zijn: structurele veranderingen van de immuuncellen; veranderingen in de lymfocyten (witte bloedlichamen), afhankelijk van de frequentie van de drager. Een verminderde aanwezigheid van NKT-cellen; een overgevoeligheid dat zich manifesteert als auto-immuniteit. (Auto-immuunziekten ontstaan doordat het immuunsysteem lichaamseigen cellen en stoffen als lichaamsvreemd ziet. Het lichaam gaat dan antistoffen tegen de eigen weefsels vormen. De auto-immuunziekten kunnen worden ingedeeld in orgaanspecifieke en gegeneraliseerde auto-immuunziekten).

Wat belangrijk is om te onthouden in dat verhaal is dat microgolven direct je lichaam binnendringen en dat je immuunsysteem daardoor niet meer optimaal zal werken. Waardoor je uiteraard vatbaarder bent voor allerlei ziektes zoals bijvoorbeeld kanker.

Wanneer meisjes een smartphone in hun BH parkeren, gaan die microgolven direct de gevoelige borst binnen en wordt de kans op borstkanker uiteraard vele malen groter. Als jongens met een smartphone de hele dag in hun broekzak lopen, moeten ze niet raar staan te kijken als ze op een zeker moment teelbalkanker ontwikkelen.

En natuurlijk zijn er onderzoeken die “aantonen” dat het gebruik van smartapparatuur en WiFi en alle andere straling volkomen veilig is.

Bij onderzoeken die zijn betaald door de industrie vond men slechts 32 procent schadelijke effecten van dit soort straling en bij 68 procent geen enkel negatief effect. Wel echt onafhankelijke onderzoeken daarentegen vinden 70 procent schadelijke effecten en bij 30 procent geen. Wie betaalt, bepaalt het resultaat van het onderzoek.

Het enige wat je eigenlijk nodig hebt, is elementaire kennis over wat die straling doet en verder hoef je alleen maar je gezonde verstand te gebruiken. Waarom verdubbelt het aantal hersentumoren in een bepaalde periode en zo ook het aantal kankergevallen onder huisdieren?

Wat is er de afgelopen tien jaar veranderd? Het antwoord op die vraag is niet zo moeilijk. Een explosieve toename van smartapparatuur en bijbehorende draadloze netwerken.

Wat kan je er zelf aan doen?

Niet zo heel erg veel, want overal waar je komt zijn draadloze netwerken en zendmasten, vooral in Nederland met de hoogste dekkingsgraad in de wereld.

Je kunt in ieder geval proberen het gebruik van smartdingen zoveel mogelijk te beperken, zo ver mogelijk van je lichaam te houden, ’s nachts als je slaapt alles zoveel mogelijk uit te zetten, waar mogelijk ouderwetse kabels gebruiken in plaats van draadloos en voor de rest absoluut zorgen dat je immuunsysteem in optimale conditie blijft.

Op de website stopumts staat veel informatie over straling en de effecten ervan.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl