Bekend is dat de elitefamilies uiteindelijk een half miljard mensen willen overhouden om voor hen te dienen als slaven.

Naast vaccinaties gebruiken ze nu wellicht ook statines, een medicijn met meer schadelijke bijwerkingen dan immigranten in Europa, en dat wil men nu voorschrijven aan gezonde mensen.


Tot nu toe bestond in z'n algemeenheid de situatie dat iedereen die ook maar in de verste verte enig risico had op hart- en vaatziekten een cholesterolverlagend middel kreeg voorgeschreven.

Dit medicijn heet statines en is het meest voorgeschreven "genees"middel ter wereld en er worden door de farmaceutische industrie miljarden dollars en euro’s verdiend aan dit middel.

Wat informatie over cholesterol uit een eerder artikel:

Voor de meeste mensen heeft het woord cholesterol een negatieve klank en hebben ze het idee dat alles wat hun cholesterolniveau verlaagt goed is.

Dat is absoluut niet waar, want ons lichaam heeft cholesterol nodig. Dat is ook de reden dat het lichaam deze stof constant aanmaakt in de lever. De plek waar deze cholesterol keihard nodig is, is in onze hersenen en het zenuwstelsel. Van alle cholesterol wordt dan ook 25 procent in het zenuwstelsel aangetroffen.

Eén van de belangrijkste eigenschappen van cholesterol is dat het nodig is om hormonen en neurotransmitters te maken die de cellen nodig hebben om met elkaar te kunnen communiceren. Zonder voldoende cholesterol in je lichaam zullen je hersencellen afsterven. Daarnaast is cholesterol ook nog een antioxidant die het lichaam beschermt tegen kanker en speelt het een belangrijke rol in de productie van vitamine D.


Het volgende plaatje laat duidelijk zien wat er met hersenen gebeurt wanneer de cholesterol wordt weggehaald. Er ontstaan als het ware grote gaten in de hersenen, net zoals bij de mensen grote gaten in hun geheugen ontstaan.

Links de hersenen van een doorsnee iemand met onaangedane hersenen en rechts die van iemand met gevorderde Alzheimer.


statines hersenen

Los van de verwoestende effecten die statines hebben op de hersenen, volgt hier nog een lijst met andere bijwerkingen:

• Bijwerkingen in het maag- en darmstelsel (verstopping, winderigheid, verstoorde spijsvertering, misselijkheid, diarree, gebrek aan eetlust, braken)
• Bijwerkingen in de bloed- en lymfevaten (tekort aan bloedplaatjes, trombocytopenie)
• Bijwerkingen met betrekking tot het immuunsysteem (anafylaxie)
• Verstoring van het hormoonsysteem (haaruitval, verstoring glucosespiegel, ontsteking van de alvleesklier)
• Psychische stoornissen (slapeloosheid, geheugenverlies)
• Bijwerkingen in het zenuwstelsel (hoofdpijn, duizeligheid, jeuk, pijn aan armen en benen door zenuwaandoeningen (perifere neuropathie)
• Bijwerkingen aan lever en gal (hepatitis gepaard gaande met geelzucht)
• Bijwerkingen aan de huid (huiduitslag, galbulten, allergische reacties, ademhalingsmoeilijkheden)
• Bijwerkingen aan de skeletspieren (spier- en gewrichtspijn, spieraandoeningen, afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine)
• Impotentie
• Algemene lichaamszwakte
• Pijn op de borst
• Rugpijn
• Vochtophoping in armen en benen
• Een algemeen gevoel van onbehagen
• Gewichtstoename

Daarnaast bleek uit een in 2015 gehouden onderzoek dat er nog meer schadelijke effecten waren als gevolg van het slikken van statines:

Uit een onderzoek dat is gepubliceerd in de American Journal of Physiology blijkt dat statines naast alle andere bijwerkingen ook het verouderingsproces versnellen en het risico op diabetes type 2 doen toenemen en de kans vergroot op myopathie (spierziekte).

Volgens de wetenschappers die het onderzoek hebben uitgevoerd, zijn de gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door het gebruik van statines door de jaren heen ten onrechte gebagatelliseerd. Op het eenvoudig uit te leggen: statines veroorzaken schade aan cellen waardoor problemen ontstaan met het centrale zenuwstelsel en zaken zoals geheugen.

De bioloog professor Reza Izadpanah, die de leiding had over het onderzoek, zegt: “Ons onderzoek toont aan dat statines het verouderingsproces kunnen versnellen. Mensen die statines gebruiken als een preventief middel zouden zich nog eens goed achter de oren moeten krabben, want ons onderzoek toont aan dat er grote kans is dat dit nadelige effecten op het lichaam kan hebben zoals spierpijn, zenuwproblemen en gewrichtsproblemen”.

Dit alles stopt de farmaceutische industrie echter niet om met een geweldig offensief te komen waarbij statines nu ook worden gepromoot voor gezonde mensen.

Volgens Amerikaanse deskundigen moet iedereen statines slikken ongeacht hoe gezond en actief ze zijn. Volgens deze wetenschappers bieden statines broodnodige dagelijkse bescherming tegen hartaanvallen en beroertes, ongeacht hoe hoog het cholesterolgehalte van iemand ook is.

Deze wetenschappers zeggen het heel erg te vinden dat er zoveel mensen onnodig sterven omdat ze geen statines slikken.

We hebben gezien hoe statines de hersenen beschadigen door het weghalen van alle cholesterol, maar de Amerikaanse zender CNN weet daar wel raad mee, door het verhaal precies om te draaien en te zeggen dat je juist Alzheimer voorkomt als je statines slikt.

Net zoals vorig jaar opeens het bericht verscheen met de bewering dat je minder kans had om dood te gaan aan kanker als je statines zou slikken.

Het hele verhaal begint langzamerhand zo absurd te worden, dat je je afvraagt of de elite de statines niet inzet als een geheim wapen om de bevolking versneld dement te maken of voor een groot deel uit te roeien.

De moraal van het verhaal, trap er niet in en je laat je niet verleiden om deze melkkoe van de farmaceutische industrie te slikken.

Wil je een verminderd risico op hart- en vaatziekten, dan zijn er ook heel gezonde natuurlijke alternatieven zoals wij schreven in een eerder artikel.

Afgezien van de verwoestende bijwerkingen van statines schijnt het ook nog een hartproblemen te veroorzaken in plaats van die voorkomen.

Waar gaat het eigenlijk om bij het voorschrijven van statines aan al die mensen wereldwijd? Het voorkomen van hart- en vaatziekten. Niet alleen tonen recente onderzoeken aan dat statines in plaats van het voorkomen van deze ziektes ze juist veroorzaken, maar is er zoals eigenlijk bijna altijd een heel eenvoudige natuurlijke oplossing om dit soort ziektes te voorkomen.

Steeds meer artsen, zoals bijvoorbeeld Dr. Philip Blair zijn na onderzoek tot de conclusie gekomen dat preventie van hart- en vaatziektes beter voorkomen kan worden door het gebruik van bijvoorbeeld CBD. Er komen meer en meer aanwijzingen dat hart- en vaatziekten gerelateerd zijn aan chronische ontstekingsprocessen, iets waar een middel als CBD bij uitstek geschikt voor is.

Het is dan ook niet voor niets dat de farmaceutische industrie er alles aan zal doen om CBD van de markt te weren.

Iemand die uit eigen ervaring iedereen ten zeerste afraadt om statines te gebruiken, is patholoog anatoom Dr. Roel Veldhuizen, de vaste columnist bij Orjana.
En tot slot: Het aantal negatieve bijwerkingen van het gebruik van natuurlijke CBD uit de hennepplant? Nul.