Vaccinatieonderzoeker voorgoed het zwijgen opgelegd (video)

Onderzoeksjournalist Dan Olmsted die al jaren onderzoek doet naar het verband tussen autisme en vaccinaties is plotseling gestorven.

Het bizarre “toeval” is dat dit gebeurt op de dag dat hij een afspraak had met de kersverse Amerikaanse president Donald Trump om daar zijn bewijsmateriaal te presenteren.Op 24 januari overleed Dan Olmsted volkomen onverwacht. Deze man is vooral bekend geworden als onderzoeksjournalist en oprichter/redacteur van AgeofAutism.com.

Na jarenlang onderzoek was ook Olmsted ervan overtuigd dat autisme een door de mens veroorzaakte epidemie is en wel door het Kwik dat voor komt in veel vaccinaties.

Alexandra Bruce van de website ForbiddenKnowledge was toevallig aan de telefoon met een vriend die privé detective is. Terwijl zij spraken, kreeg de vriend een telefoontje van de familie van Dan Olmsted die hem vroegen te bemiddelen bij een verzoek tot lijkschouwing van Olmsted.

Dit is tot nu toe geweigerd door de politie, die ondertussen druk bezig waren met de crematie van Olmsted. De familie wilde de crematie tegenhouden en eist een onafhankelijke lijkschouwing omdat ze niet geloven in een natuurlijke dood. De politie heeft daar echter volkomen maling en er gaan nu al berichten rond dat het al te laat is en Olmsted ondertussen al in alle stilte is gecremeerd.

Het bizarre toeval wil dat Olmsted onlangs nog een artikel had geschreven over de vele doden onder de vaak jongen en gezonde holistische artsen in 2016. Wij hebben daar ook over geschreven en het aantal mysterieuze en verdachte doden op dat gebied is inmiddels gestegen tot 60 in 18 maanden tijd.

Op de dag dat Olmsted stierf, had hij een afspraak met de Amerikaanse president Donald Trump om zijn bewijs te presenteren aangaande het verband tussen vaccinaties en autisme. Noem dat maar geen verdachte omstandigheden met een politie die een lijkschouwing weigert, een familie die niet gelooft in een natuurlijke dood en een achterbakse crematie waar niemand bij aanwezig was.

Wij hebben het al zo vaak gezegd: De belangen van de farmaceutische industrie zijn zo groot dat zij zonder zich een moment te bedenken letterlijk over lijken gaan als iemand een te grote bedreiging voor ze vormt.

De reden dat Dan Olmsted ervan overtuigd was dat autisme in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door vaccinaties, legt hij uit in onderstaande video.Het goede nieuws is dat er in Nederland inmiddels geen Kwik meer voor komt in de vaccinaties die in het rijksvaccinatieprogramma worden gebruikt, maar nog wel degelijk in andere vaccins zoals de griepprik en bepaalde pandemische vaccins.

Zou bijvoorbeeld de vogelgriep inderdaad straks een wereldwijde pandemie worden en zal de Wereldgezondheidsorganisatie alle landen adviseren (lees: verplichten) haar burgers te vaccineren, dan zullen deze vaccins hoogstwaarschijnlijk wel Kwik bevatten in het gebruikte conserveringsmiddel Thiomersal.

Thimerosal, een conserveringsmiddel op basis van kwik, wordt sinds de jaren '30 in vaccins gebruikt. Kwik is een zwaar neurologisch gif dat in is verband gebracht met vele neurologische stoornissen, zoals autisme en de ziekte van Alzheimer. In Nederland is Thimerosal uit het Rijksvaccinatie programma verwijderd. Maar de andere vaccins en griepprikken bevatten nog steeds Thimerosal!

Daarnaast bevatten vaccins aluminium, een ander neurologisch gif. Aluminium krijgt bijna geen media aandacht waardoor ouders niet beseffen dat dit ook een zeer groot gezondheidsrisico is.


Het ironische is dat de medische wereld aangeeft dat autisme op zich niet te genezen is. Niet alleen ontkennen ze in alle toonaarden verantwoordelijk te zijn voor deze enorme epidemie, maar wanneer het aankomt op het genezen van de door hen veroorzaakte ziekte, geven ze niet thuis.

Het enige dat dan vaak nog overblijft, is de natuur, al dan niet in combinatie met een bepaalde therapie.

Wat de cannabisplant heeft betekent voor sommige kinderen met autisme is te zien in het volgende filmpje.Er worden bij autisme positieve resultaten gemeld met beide actieve stoffen van de cannabisplant, CBD en THC. CBD is de niet psycho actieve stof en mag vrij worden verkocht, THC is alleen te verkrijgen via de medische wietolie zoals voorgeschreven door sommige artsen, of door het zelf te maken of via bepaalde verenigingen en/of stichtingen die vaak werken op basis “van mensen voor mensen”, zoals Stichting Heel de Wereld die zal worden voorgesteld op 5 maart aanstaande, tijdens de presentatie/lezing van Dr. Roel Veldhuizen in Wassenaar.

Alhoewel de reguliere medische wetenschap zegt dat autisme niet te genezen is, denkt ook een Nederlandse homeopathische arts, Tinus Smits, daar heel anders over.

CEASE Autisme is een zeer effectieve methode om autistische kinderen te behandelen!

Dat is mijn conclusie na meer dan 300 autistische kinderen te hebben behandeld, van welke ernst dan ook. In de praktijk bleek autisme een stapeling van verschillende oorzaken te zijn, waarvan bij zo'n 70-80% van de kinderen vaccinaties mede verantwoordelijk zijn, bij 80-90% van deze kinderen zijn ook toxische medicijnen en andere stoffen betrokken en bij ongeveer 5% zijn ook doorgemaakte ziektes van de ouders of het kind zelf betrokken. Welke stoffen uit de voeding en het milieu een rol spelen wordt nog onderzocht. Op het ogenblik wordt onderzocht of aspartaam, glutamaat, roken tijdens de zwangerschap en weekmakers uit plastics invloed hebben op het ontstaan van autisme. Met isotherapie, een vorm van homeopathie die de toxische stoffen als een homeopathisch medicijn gebruikt, kan de verstorende werking op het kind weer uitgewist worden.
De machtige farmaceutische industrie zal ongetwijfeld nog meer mensen vermoorden. Wat ze echter niet kunnen, is het tegenhouden van informatie zoals die door mensen onderling steeds meer wordt verspreidt.

We komen zo langzamerhand in een maatschappij terecht waar gewone mensen steeds meer voor andere gewone mensen zorgen en daarbij gebruikmaken van alles wat de natuur ons heeft te bieden; dat waar de farmaceutische industrie geen patent op kan aanvragen, hoe graag ze ook willen.

Meer informatie over vaccinatie:

Vaccinvrij
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl