Het menselijk lichaam is zo sterk en kan zo goed allerlei aanvallen zelf afweren dat het soms jaren duurt voordat de door de farmaceutische industrie aangebrachte schade werkelijk naar buiten komt.

Zo blijkt nu na een tien jaar durend onderzoek onder oudere vrouwen dat deze tot wel 50 procent hogere kans hebben op het krijgen van diabetes als ze statines slikken.De schade die wordt toegebracht aan de mensheid door de hebzucht van de farmaceutische industrie is met geen pen te beschrijven.

Kijkend naar statines dan is het niet zo vreemd dat wakkere mensen zich beginnen af te vragen of dit middel misschien wordt gebruikt om de wereldbevolking uit te roeien.

Ondanks een scala aan negatieve bijwerkingen, blijft men dit middel promoten en zijn sommige “experts het erover eens dat het ook gebruikt dient te worden door gezonde mensen, zoals wij schreven in een eerder artikel:

Dit alles stopt de farmaceutische industrie echter niet om met een geweldig offensief te komen waarbij statines nu ook worden gepromoot voor gezonde mensen.

Volgens Amerikaanse deskundigen moet iedereen statines slikken ongeacht hoe gezond en actief ze zijn. Volgens deze wetenschappers bieden statines broodnodige dagelijkse bescherming tegen hartaanvallen en beroertes, ongeacht hoe hoog het cholesterolgehalte van iemand ook is.

Deze wetenschappers zeggen het heel erg te vinden dat er zoveel mensen onnodig sterven omdat ze geen statines slikken.

xxx

We hebben gezien hoe statines de hersenen beschadigen door het weghalen van alle cholesterol, maar de Amerikaanse zender CNN weet daar wel raad mee, door het verhaal precies om te draaien en te zeggen dat je juist Alzheimer voorkomt als je statines slikt.

Net zoals vorig jaar opeens het bericht verscheen met de bewering dat je minder kans had om dood te gaan aan kanker als je statines zou slikken.

Het hele verhaal begint langzamerhand zo absurd te worden, dat je je afvraagt of de elite de statines niet inzet als een geheim wapen om de bevolking versneld dement te maken of voor een groot deel uit te roeien.


Naast alle ellende die al bekend was over statines is nu uit een nieuw onderzoek gebleken dat oudere vrouwen tot 50 procent meer risico lopen op diabetes door het slikken van statines.

Het betreft een Australisch onderzoek dat is gehouden onder 8.000 oudere vrouwelijke gevangenen en uitgevoerd door de Universiteit van Queensland.

Uit dit onderzoek bleek dat oudere vrouwen die statines slikten 33 procent meer kans hadden op het krijgen van diabetes type II dan vrouwen die het middel niet slikten. Verder wees het onderzoek uit, dat naarmate de vrouwen meer statines slikten, het risico toenam en kon toenemen tot 50 procent meer kans op diabetes.

Het onderzoek heeft tien jaar in beslag genomen en de onderzoekers zeggen geschrokken te zijn van het feit dat bij het verhogen van de doses, het risico op diabetes ook toenam. Er zijn eerdere onderzoeken geweest naar het verband tussen het gebruik van statines en diabetes, maar het is de eerste keer dat een dergelijk onderzoek is gehouden onder een grote groep oudere vrouwen.

Ondanks dat de resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in een groot mainstream blad zoals de Engelse Daily Mail, worden er aan het einde van het artikel weer de standaard geruststellende woorden gefluisterd.

Experts die zeggen dat er dan misschien wel wat bijwerkingen zijn, maar dat de voordelen nog steeds groter zijn dan de nadelen en dat in Engeland in 2015 nog het advies is gegeven om statines voor te schrijven aan eenieder die tien procent verhoogd risico had op een hartaanval.

Voor Engeland betekende dat dat de 17 miljoen mensen die in aanmerking kwamen voor dit “medicijn”, bijna de gehele bevolking van 40 jaar en ouder betrof.

Het is net zoals met de gevaren van straling door Wifi netwerken. Jarenlang lijkt er weinig aan de hand te zijn en het is pas veel later wanneer men echt de verwoestende werking van dit soort zaken bekend begint te worden. Om vervolgens verder te worden onderdrukt om de “zakelijke belangen” niet te beschadigen.

Stop met het gebruiken van statines en waarschuw de mensen in je omgeving voor de mogelijke gevaren van dit product, want ook in Nederland en België slikt een groot deel van de wat oudere bevolking dit “medicijn”.

Navolgend nogmaals wat je wél kunt doen om op een gezonde manier gevrijwaard te blijven van hart- en vaatziekten.

Waar gaat het eigenlijk om bij het voorschrijven van statines aan al die mensen wereldwijd? Het voorkomen van hart- en vaatziekten. Niet alleen tonen recente onderzoeken aan dat statines in plaats van het voorkomen van deze ziektes ze juist veroorzaken, maar is er zoals eigenlijk bijna altijd een heel eenvoudige natuurlijke oplossing om dit soort ziektes te voorkomen.

Steeds meer artsen, zoals bijvoorbeeld Dr. Philip Blair zijn na onderzoek tot de conclusie gekomen dat preventie van hart- en vaatziektes beter voorkomen kan worden door het gebruik van bijvoorbeeld CBD. Er komen meer en meer aanwijzingen dat hart- en vaatziekten gerelateerd zijn aan chronische ontstekingsprocessen, iets waar een middel als CBD bij uitstek geschikt voor is.

Het is dan ook niet voor niets dat de farmaceutische industrie er alles aan zal doen om CBD van de markt te weren.

Iemand die uit eigen ervaring iedereen ten zeerste afraadt om statines te gebruiken, is patholoog anatoom Dr. Roel Veldhuizen, de vaste columnist bij Orjana.
En tot slot: Het aantal negatieve bijwerkingen van het gebruik van natuurlijke CBD uit de hennepplant? Nul.