Rechter bepaalt dat kinderen verplicht moeten worden gevaccineerd

Het zal in de praktijk regelmatig voorkomen dat bijvoorbeeld gescheiden ouders verschillend denken over het vaccineren van hun kinderen.

Als de voorstander van vaccinatie de zaak voor de rechter brengt, is er grote kans dat dit uitdraait op verplicht vaccineren zoals nu in Engeland is gebeurd.Enkele dagen geleden schreven wij een artikel over de jarenlange misleiding van het publiek voor wat betreft polio en dat deze ziekte eigenlijk al niet meer voor kwam op het moment dat men begon met vaccineren.

Daarop ontvingen wij het volgende bericht van een lezer (dank!):

Ik vind het heel frappant dat na jullie artikel van dinsdag 11-04-2017 er nu opeens weer een polio besmetting tevoorschijn komt.

Een medewerker van het vaccinproducerend bedrijf Bbio in Bilthoven is na een technische handeling in april in aanraking gekomen met het poliovirus. Hij bleek daarna drager te zijn geworden van het virus.

De medewerker zit nu thuis in quarantaine, meldt staatssecretaris Martin van Rijn.

"De medewerker is volledig gevaccineerd, evenals zijn huisgenoten. Hierdoor is de kans dat de blootstelling bij deze medewerker tot ziekte leidt zeer klein." Het RIVM acht het risico voor de publieke gezondheid vrijwel nihil.

De laatste uitbraak van de verlammingsziekte in Nederland was in 1992-1993, bij mensen die zich vanwege religieuze redenen niet lieten vaccineren. Er werden 71 mensen met poliomyelitis gemeld en twee mensen zijn overleden.

Wereldwijd werden er in 2016 nog 37 gevallen aangetroffen. Dit was in de landen Pakistan, Afghanistan en Nigeria.

En in een ander bericht:

Polio is een gevaarlijke, uiterst besmettelijke ziekte die voor ernstige verlammingen kan zorgen. Twee werknemers van het bedrijf Bilthoven Biologicals in Bilthoven kwamen met het virus in aanraking. Een van hen raakte ook daadwerkelijk besmet.

Het slachtoffer is gelukkig ingeënt tegen polio, meldt staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid). Verwacht wordt dat hij geen ziekteverschijnselen zal krijgen en dat zijn eigen lichaam het virus binnen enkele weken zal opruimen. Vanwege besmettingsgevaar voor mensen die niet zijn ingeënt, zit de medewerker in ’thuisisolatie’.


Hier zie je dus het stuk beeldvorming. Er wordt gehamerd op een gevaarlijke, uiterst besmettelijke ziekte, terwijl daar slechts in hoge uitzonderingsgevallen sprake van is, zoals wij schreven in het eerdere artikel.

Dit was de werkelijke situatie op het moment dat men wereldwijd begon met vaccinatie tegen polio:

Polio was op het moment dat het vele malen erger werd gemaakt door vaccinaties al gereduceerd tot een vrij ongevaarlijke ziekte, met heel zelden een gevaarlijke complicatie. Die ziekte zou in eigenlijk alle gevallen volkomen adequaat door een goed werkend immuunsysteem kunnen worden afgehandeld, mocht het zich toch nog voor doen.

Hoe gevaarlijk die verkeerde beeldvorming is, blijkt ook wel uit een rechtszaak in Engeland afgelopen week, waarbij een rechter besloot dat enkele kinderen gevaccineerd dienen te worden, ondanks dat de moeder dat niet wil.

De moeder is veganist en heeft mede daardoor bezwaren tegen vaccinaties voor haar kinderen. In vaccinaties zitten onder andere componenten van dierlijk bloed en DNA en daarnaast bevatten ze zoals bekend giftige elementen zoals aluminiumzout. Om deze redenen wilde zij haar kinderen absoluut niet vaccineren. Daarnaast had haar oudste zoon allerlei bijverschijnselen vertoond na eerdere vaccinaties zoals Seborroïsch eczeem en voortdurende hoestaanvallen.

De moeder kwam niet zomaar voor de rechter, maar dit gebeurde op verzoek van de vader van de kinderen. Hij is een voorstander van vaccineren en omdat de moeder weigerde, werd ze gedagvaard om zo een uitspraak te verkrijgen waarbij de rechter de moeder zou dwingen om de kinderen te laten vaccineren. De vader zegt dat hij tot deze actie is overgegaan uit bezorgdheid voor hun kinderen omdat de moeder “obsessief is, over beschermend en met oogkleppen op loopt”.

De vraag is natuurlijk wie er werkelijk met oogkleppen op loopt. Er is inmiddels overweldigend bewijs dat vaccinaties allerlei neurologische afwijkingen kunnen veroorzaken. Dus, wie loopt dan werkelijk met oogkleppen op als je veiligheid wenst voor je kinderen?

De vader dikte alles nog wat verder aan door te zeggen dat de moeder argwanend stond tegenover de reguliere geneeskunde en hij illustreerde dit door te zeggen dat ze in het verleden had geweigerd om haar kinderen paracetamol te geven.

De moeder voerde als verdediging aan dat zij het niet natuurlijk vindt om kinderen te injecteren met metaaldeeltjes en dat zij als veganist al helemaal niet wil dat haar kinderen worden geïnjecteerd met iets dat gekweekt is op dierlijke cellen of dat op dieren is getest.

Ze zei verder dat ze wel geloofde dat vaccinaties in sommige gevallen kunnen werken, maar dat er ook duidelijk een risico element aan verbonden is. Ze verwees daarbij naar de vaccin producenten zelf die zelf zeggen dat het onvermijdelijk is dat vaccins onveilig zijn.

De moeder vertelde verder dat haar jongens heel erg gezond zijn en dat ze daardoor weinig risico lopen omdat ze een sterk immuunsysteem hebben dat hen helpt om ze te beschermen tegen ziekte.

Helaas, maar wel zoals verwacht, werkte de pogingen van de vader om de moeder als paranoïde te doen overkomen goed. De rechter, Mark Rogers, citeerde een wet waarin staat dat de rechtbank de bevoegdheid heeft om het oordeel van een ouder te overrulen, dat wil zeggen dat de rechtbank een beslissing kan nemen die tegen de wens van de ouder ingaat, als zij van oordeel is dat dit in het welzijn van het kind is.

Het werd de moeder verweten dat haar mening in de rechtbank niet werd ondersteund door een arts die bereid was om namens haar te getuigen. Dit is natuurlijk niet zo vreemd, want dit doen betekent voor iedere arts een beroepsmatige zelfmoord. De rechter zei dat hij het jammer vond dat de moeder zijn uitspraak als “verkeerd” zag en zette vraagtekens bij haar objectiviteit.

Het wel of niet vaccineren van kinderen is uiteraard niet iets wat door een rechter besloten dient te worden. Dat dit een rechter niet belet om toch verplichte vaccinaties op te leggen zie je in bovenstaand geval en dit is ook niet iets wat zomaar weg zal gaan.

Er zullen waarschijnlijk nog vele van dit soort rechtszaken volgen waarbij de ouders het met elkaar oneens zijn en in de praktijk zal dit bijna altijd verplichte vaccinatie voor de kinderen betekenen.

Meer informatie over vaccinaties:

Vaccinvrij
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl