Dertien procent toename kanker bij kinderen

Volgens onze overheid bestaat er bij elektromagnetische straling zoals die wordt veroorzaakt door WiFi en smartphones geen enkel gevaar voor de volksgezondheid.

Ondertussen verschijnen er persberichten over de toename van kanker bij kinderen en sterven bij ons, vergeleken met andere Europese landen, relatief gezien de meeste jonge mensen aan kanker.Via de website Stopumts lazen we het volgende bericht:

Persbericht van het International Agency for Research on Cancer (IARC): over een periode van 20 jaar was er een toename van 13% in kanker bij kinderen. De studie bestudeerde de periode tot 2001-2010, dus de effecten van de explosief toegenomen blootstelling aan draadloze straling van de laatste jaren zal wellicht nog blijken uit latere studies...

Dat is schrikken, want dat zijn percentages die wijzen op een structurele oorzaak van die stijging. De periode waarmee men de vergelijking heeft gedaan is die van de jaren '80 van de vorige eeuw.

Typerend is wel weer dat er niet wordt ingegaan op de oorzaken van de toename in dit persbericht, behalve dan dat er wordt gezegd dat een deel daarvan te wijten is aan de vroegere opsporing van kanker en dergelijke, vergeleken met de eerder genoemde periode.

Verder staat er dat eenderde van alle kankergevallen bij kinderen onder de 15 jaar leukemie is (redactie: het is bekend dat straling effect heeft op het bloed), gevolgd door 20 procent van alle gevallen die worden gevormd door tumoren in het centraal zenuwstelsel.

Wat is er anders met kinderen uit de jaren '80 van de vorige eeuw?

Wat wel anders is, is dat mensen zich sinds die tijd meer bewust zijn geworden van gezondheidsproblemen veroorzaakt door bijvoorbeeld bewerkt voedsel. Sinds die tijd zijn veel mensen gezonder gaan eten, meer biologisch en minder bewerkt. Dus, dan zou je op basis daarvan een afname verwachten van het aantal kankergevallen en geen toename zoals we nu zien.

Wat er ook anders is, is dat sinds de jaren '80 de elektromagnetische straling enorm is toegenomen. Wanneer we kijken naar de onderzoeksperiode, dan is die toename vooral terug te vinden in de laatste vijf jaren ervan, want dat is de tijd dat WiFi explosief groeide.

Het blijft niet alleen bij kinderen, ook bij huisdieren zijn we een enorme toename van kanker,  zoals wij eerder schreven:

De stijging is zelfs zodanig dat het aantal kankergevallen in de periode 2007 en 2012 is verdubbeld. Op jaarbases overlijden er intussen nu zo’n 180.000 huisdieren aan deze vreselijke ziekte.

Vorig jaar schreven wij over een nog opmerkelijk verschijnsel in ons land en dat is dat wij relatief gezien de meeste jonge kankerdoden hebben in Europa.

Binnen Europa staan wij na Slovakije met stip op de tweede plaats en sterft nu gemiddeld 31 procent van de bevolking aan kanker, maar voor jonge mensen is het percentage nog veel hoger.

In ons land overlijdt dus bijna de helft van mensen onder de 65 aan de gevolgen van kanker. Dat is één op iedere twee doden. In een land als Litouwen ligt het percentage voor die leeftijdsgroep op 23 procent.

Hieronder een kaart waardoor je toch wel wakker moet schrikken ondanks dat onze overheid keihard beweert dat elektromagnetische straling geen enkel gezondheidsrisico met zich meebrengt. En daarom hebben de Fransen en nu recent ook de Cyprioten een wet gemaakt waarin staat dat in of rond scholen geen zendmasten en WiFi geplaatst mogen worden vanwege gezondheidsrisico's. Omdat het geen gevaar zou zijn?

Op de volgende kaart betekent hoe geler, hoe meer blootstelling aan elektromagnetische straling. De twee geelste landen van Europa zijn zo ongeveer Nederland en België. We staan in de wereld bekend als het meest stralingsdichte land.

wifi netwerken europa

Er zijn gelukkig landen waar nog wel normaal onderzoek wordt gedaan en één daarvan is Rusland.

Uit een daar gehouden onderzoek onder kinderen en teenagers bleek dat bij blootstelling aan elektromagnetische straling zoals die van WiFi netwerken, bij 85 procent van de kinderen afwijkingen in het centraal zenuwstelsel werden geconstateerd, een toename van 36 procent in epilepsie, een toename van 82 procent in bloedafwijkingen en risico voor de foetus en een 11 procent toename op geestelijke achterstand ten opzichte van soortgenoten.

Waarom elektromagnetische golven zo gevaarlijk zijn, wordt duidelijk uit een eerder artikel.

Volgens een bericht van EMFWise Health Effects of Wireless Radiation hebben microgolven negatieve invloed op het immuunsysteem van de mens.

Het niet meer functioneren van het immuunsysteem en chronische ziektes:

Microgolven kunnen direct in het lichaam doordringen in tegenstelling tot andere deeltjes en ziekteverwekkers. Dit is een probleem voor het immuunsysteem dat erg afhankelijk is van de huid die als een soort barrière optreedt tegen ziekteverwekkers. Enkele mogelijke gevolgen van microgolfstraling zijn: structurele veranderingen van de immuuncellen; veranderingen in de lymfocyten (witte bloedlichamen), afhankelijk van de frequentie van de drager. Een verminderde aanwezigheid van NKT-cellen; een overgevoeligheid dat zich manifesteert als auto-immuniteit. (Auto-immuunziekten ontstaan doordat het immuunsysteem lichaamseigen cellen en stoffen als lichaamsvreemd ziet. Het lichaam gaat dan antistoffen tegen de eigen weefsels vormen. De auto-immuunziekten kunnen worden ingedeeld in orgaanspecifieke en gegeneraliseerde auto-immuunziekten).

Wat belangrijk is om te onthouden in dat verhaal is dat microgolven direct je lichaam binnendringen en dat je immuunsysteem daardoor niet meer optimaal zal werken. Waardoor je uiteraard vatbaarder bent voor allerlei ziektes zoals bijvoorbeeld kanker.

Wanneer meisjes een smartphone in hun BH parkeren, gaan die microgolven direct de gevoelige borst binnen en wordt de kans op borstkanker uiteraard vele malen groter. Als jongens met een smartphone de hele dag in hun broekzak lopen, moeten ze niet raar staan te kijken als ze op een zeker moment teelbalkanker ontwikkelen.

En natuurlijk zijn er onderzoeken die “aantonen” dat het gebruik van smartapparatuur en WiFi en alle andere straling volkomen veilig is.

Bij onderzoeken die zijn betaald door de industrie vond men slechts 32 procent schadelijke effecten van dit soort straling en bij 68 procent geen enkel negatief effect. Wel echt onafhankelijke onderzoeken daarentegen vinden 70 procent schadelijke effecten en bij 30 procent geen. Wie betaalt, bepaalt het resultaat van het onderzoek.

Het enige wat je eigenlijk nodig hebt, is elementaire kennis over wat die straling doet en verder hoef je alleen maar je gezonde verstand te gebruiken. Waarom verdubbelt het aantal hersentumoren in een bepaalde periode en zo ook het aantal kankergevallen onder huisdieren?

Wat is er de afgelopen tien jaar veranderd? Het antwoord op die vraag is niet zo moeilijk. Een explosieve toename van smartapparatuur en bijbehorende draadloze netwerken.

Wat kan je er zelf aan doen?

Niet zo heel erg veel, want overal waar je komt zijn draadloze netwerken en zendmasten, vooral in Nederland met de hoogste dekkingsgraad in de wereld.

Je kunt in ieder geval proberen het gebruik van smartdingen zoveel mogelijk te beperken, zo ver mogelijk van je lichaam te houden, ’s nachts als je slaapt alles zoveel mogelijk uit te zetten, waar mogelijk ouderwetse kabels gebruiken in plaats van draadloos en voor de rest absoluut zorgen dat je immuunsysteem in optimale conditie blijft.

Op de website stopumts staat veel informatie over straling en de effecten ervan.

Ook op de website stralingenkinderen is veel informatie beschikbaar.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl