Onderzoek bewijst niet gevaccineerde kinderen veel gezonder (video)

Het wel of niet vaccineren van kinderen is en blijft een gevoelig onderwerp, waarbij de industrie langzamerhand een soort vaccinatiesekte aan het creëren is.

Eenieder die durft te twijfelen aan de veiligheid en werkzaamheid van vaccinaties is een ketter en niet fit om zelf kinderen te mogen hebben.



De Amerikaanse vereniging voor kinderartsen AAP (Academy of Pediatrics) heeft publiekelijk verklaard dat vaccinaties veilig zijn en dat er geen verband bestaat met autisme, zonder daarvoor ook maar één wetenschappelijk bewijs aan te voeren.

De motivatie van de AAP hiervoor was dat het niet nodig was om wat voor bewijs op te voeren omdat iedereen weet dat vaccinaties veilig zijn. Dus, wie heeft wetenschap nodig als iedereen gelooft dat vaccinaties veilig zijn?

Het lijkt alsof de medische industrie geen wetenschappelijke bewijzen meer nodig heeft om de veiligheid van vaccinaties vast te stellen. Volgens een artikel op Natural News houdt diezelfde industrie zich wel bezig met zogenaamde “troll farms” die professioneel alles en iedereen aanvallen en met de grond gelijk maken op internet die vraagtekens durft te zetten bij de effectiviteit en veiligheid van vaccinaties. (Een troll farm is een onderneming die zich met betaalde krachten bezighoudt om conflict en verstoring te veroorzaken binnen een online community).

Waarmee dan eigenlijk een soort psychopathische Vaccinatie Sekte is ontstaan. Een soort religie, waarbij iedereen die niet gelooft in de almacht van de vaccinatie wordt verketterd en verstoten en waarbij wetenschappelijk bewijs voor deze vaccinatie almacht ondergeschikt is of helemaal ontbreekt, want het is gebaseerd op geloof.

Toen de AAP werd gevraagd of ze wetenschappelijke onderzoeken konden tonen waaruit zou blijken dat hun claims over dat vaccinaties veilig zijn, waar zjin, hebben ze dit geweigerd.

Dit verzoek was ingediend door een federale commissie van de regering die onderzoek deed naar de veiligheid en effectiviteit van vaccins. De AAP gaf op 10 januari een persverklaring waarin ze zeiden dat we allemaal weten dat vaccins veilig zijn en effectief, waardoor er geen enkele noodzaak bestaat om dit verder te onderzoeken.

In deze persverklaring stelt de AAP verder dat vaccinaties kanker voorkomen en dat de claims dat er een verband bestaat tussen vaccins en autisme bewezen zijn niet te kloppen, onderbouwd door een grote hoeveelheid medische literatuur. Verder dat de claims dat vaccins niet veilig zouden zijn wanneer ze volgens het schema van de CDC (Amerikaanse RIVM) worden toegediend ook bewezen zijn niet waar te zijn volgens eenzelfde grote hoeveelheid medische literatuur.

Kortom, volgens haar eigen verklaring worden de claims die ze maken gedekt door solide wetenschappelijk onderzoek, maar wanneer hen specifiek wordt gevraagd om dit aan te tonen door bijvoorbeeld het citeren van bepaalde passages uit die medische literatuur, dan kunnen ze dat niet.

In eerste instantie bleven e-mails aan de AAP waarin de relevante vragen werden gesteld onbeantwoord en toen er uiteindelijk toch werd gereageerd, werd er verwezen naar informatie zoals die op hun website staat, waar in geen van de gevallen antwoord werd gegeven op de vraag om hun claims zoals “vaccinaties voorkomen kanker”, wetenschappelijk te onderbouwen of aan te tonen.

Wil je voor wat betreft vaccinaties werkelijk iets gaan onderzoeken, dan dien je dat te doen door het verschil in gezondheid te bestuderen van zowel gevaccineerde als niet gevaccineerde kinderen.

Dit zijn zaken die door de AAP en gevestigde medische wetenschap worden vermeden, want daar kunnen voor hen nogal vervelende resultaten uit tevoorschijn komen.

Er heerst volgens onderzoeksjournalist Celeste Mc Govern een epidemie in Amerika aan immuunsysteem gerelateerde ziektes en krijgt 43 procent van alle kinderen bepaalde medicijnen voorgeschreven, vaak in verband met chronische ziektes.

Kinderen hebben vier keer vaker last van chronische auto immuunziektes dan hun ouders. Een toename van diabetes type 1 en een explosie van autisme.

Zoals je Celeste in de onderstaande video kunt horen vertellen, komen er nu eindelijk onderzoeken beschikbaar die de gezondheid vergelijken tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde kinderen, iets waar talloze mensen al tientallen jaren naar hebben gevraagd.

Er zijn een tweetal onderzoeken uitgevoerd onder leiding van professor Anthony R. Mawson die nu een keer niet zijn betaald door de farmaceutische industrie, waardoor je van een onafhankelijk onderzoek kunt spreken.

De resultaten van deze eerste onderzoeken onder 660 kinderen in de leeftijd zes tot twaalf zijn ronduit schokkend te noemen, want de verschillen tussen beide groepen kinderen is groot.

Wie zelf deze onderzoeken wil bestuderen, kan dat hier en hier doen.

Zo blijkt dat van de gevaccineerde kinderen 4,6 procent autistisch was ten opzichte van 1,2 procent bij de niet gevaccineerde kinderen, 5,6 lijdt aan ADHD ten opzichte van 1,2 procent bij niet gevaccineerde kinderen, 21,8 procent lijdt aan allergieën ten opzichte van 6,9 bij niet gevaccineerde kinderen, 6,1 procent een leerachterstand heeft ten opzichte van 1,2 procent bij niet gevaccineerde kinderen om maar enkele voorbeelden te noemen.

Dit is wat de wereld nodig heeft: Onderzoeken die niet worden betaald door de farmaceutische industrie en waarbij echt vergelijkingen worden gedaan met gevaccineerde en niet gevaccineerde kinderen.

En dan staat het eenieder vrij om zelf een weloverwogen besluit te nemen voor het welzijn van je kinderen.



Meer informatie over vaccinaties: vaccinvrij
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl