Als je kanker krijgt zou je een boete horen te krijgen

Wanneer iemand ziek wordt dan kijkt de dokter naar je en verwacht men dat deze in staat zal zijn om die ziekte genezen.

Wij kunnen er tenslotte helemaal niets aan doen dat we al die enge welvaartsziekten krijgen.Iemand die hele andere gedachten heeft over ziek worden en de oorzaken daarvan is Dr. Roel Veldhuizen. In zijn nieuwe op Orjana verschenen column legt hij uit waarom hij van mening is dat mensen die kanker krijgen, eigenlijk ook een boete horen te krijgen.

Het volgende is wat hij schrijft:

Alle diëten zijn zinloos, ja de meeste zijn zelfs gevaarlijk. De meeste diëtisten bedoelen het goed maar hebben geen flauw idee waar ze mee bezig zijn. Ze praten elkaar na en verzinnen nieuwe namen voor hun totaal gebrek aan echte kennis over het menselijk lichaam, de pathologie en de fysiologie.

Hun onkunde is magistraal, zij noemen zich ‘dieet goeroes’ of ‘superfood specialisten’.
Er wordt grof geld verdiend aan diëten, eigenlijk is de vergelijking met de farmacologische wereld heel erg groot.

Niet alleen de onzin van medicijnen, maar nu ook de onzin van al die zogenaamde gezondheid diëten. Het zijn uitsluitend geldmachines en hebben geen bijdrage aan jouw gezondheid.

Het zijn steeds vaker BN’ers die zich deze markt toe eigenen en zo een plek in de schijnwerpers weten te veroveren. Allemaal onzin, ik zou zeggen raaskal maar lekker door, praat elkaar maar lekker na. Niemand is ooit beter geworden van die diëten behalve degenen die ze verzonnen. Het ene voedsel is nog beter dan het andere. Superfoods bestaan niet; slechte voedingsmiddelen des te meer.

Vrijwel alle verpakte voedingsmiddelen waarmee supermarkten vol liggen zijn ongezond en levensbekortend. Inderdaad, Unilever en Nutricia geven geen barst om uw gezondheid, op hun producten zouden teksten moeten staan vergelijkbaar met die op sigarettenverpakkingen. Dat geldt trouwens ook voor doosjes met “geneesmiddelen”.

Ik vraag me af of het niet strafbaar is wat ze ons allemaal voorschotelen. Helaas hun marketing is supergoed en kost meer dan de rotzooi die ze verkopen. Ze vergiftigen onze kinderen, proppen onze lichamen vol met lichaamsvreemde stoffen, suikers, vergiftige vetten, snelle koolhydraten vervuilde zouten.

Is er 1 serieuze ziekte die minder voor komt dan 20 of zelfs 10 jaar geleden?

Alle zogenaamde auto-immuunziekten zijn sterk toegenomen, diabetes wordt een steeds groter probleem, alle zogenaamde chronische ziekten waarvan we de oorsprong niet kennen, exploderen, vele vormen van kanker stijgen snel, we smeren ons een ongeluk aan zogenaamde zonnebrandmiddelen en in de laatste 10 jaar is het aantal huidkankers met 300% gestegen.

Nee, kanker wordt niet genezen, de gangbare therapieën zijn ziekmakend en verwoesten jouw immuunapparaat.

Ook bij kankerpatiënten moet eerst de buik worden hersteld om het immuunapparaat weer actief te maken. Welke oncoloog interesseert zich daarvoor, welke diëtiste weet hoe dat moet?

De voeding in het ziekenhuis is totaal niet toegesneden op de patiënten die daar liggen. Iedereen krijgt hetzelfde histamine verhogende voedsel met veel teveel geraffineerde suikers en – zouten, teveel slechte koolhydraten, kapot gekookte groenten en meestal goedkoop geïmporteerd varkensvlees, niets biologisch staat er op het menu.

En wat krijgen de patiënten te drinken in ziekenhuizen, revalidatie centra, verpleeg- en bejaardenhuizen?

Vooral veel appelsap en andere limonades met een hoog suikerpercentage, koffie van twijfelachtige kwaliteit, vaak met suiker en koemelk. Hoeveel water krijgen zij als ze er niet om vragen? Ik vrees bij lange na niet genoeg.

Natuurlijk krijgen ze wel veel pillen en vooral veel antibiotica (soms is dat ook echt nodig, maar al te vaak is dat uit voorzorg en/of protocollair).

Medicijnen kunnen het lichaam ernstig verzuren met alle gevolgen van dien. Het lichaam werkt het beste bij een Ph van 7,2 – 7,4 en dat is licht basisch. Een Ph lager dan 7 is zuur, hoger dan 7 is basisch.

Bij heel veel mensen is het lichaam verzuurd en verlopen vele processen op cellulair niveau niet optimaal. Afvalstoffen kunnen niet goed uit ons lichaam worden verwijderd, dit geeft extra druk op de nierfunctie.

Uiteindelijk leidt dit tot een nierziekte met mogelijk nierinsufficiëntie. De nieren zijn complexe organen, waarbij de ontregeling op vele niveaus kan plaatshebben, het uiteindelijke resultaat kan dus een nierinsufficiëntie zijn. Ook deze nierziekten nemen niet af, de behoefte aan dialyse en niertransplantaties blijven maar stijgen.

Is de individuele kunstnier dan de oplossing? Jazeker, voor degene die hem produceert wel. Wij moeten ons steeds weer realiseren dat we ons lichaam niet ongestraft kunnen vergiftigen gedurende lange tijd (10-20 jaar). De verzuring wordt nog versterkt door het gebrek aan water.

Wat mij het meest verbaasd, is dat heel veel mensen zich niet willen bezighouden met het optimaal functioneren van hun lichaam. Langzaam maar zeker raken we ervan overtuigd dat hetzelfde gebeurt met deze wereld die wij vervuilen, de natuur verwoesten en uitwonen.

We vinden dat er iets aan moet gebeuren, maar wat doen we er zelf aan?

Zo gaat het dus ook met ons lichaam, daar willen we ons niet mee bezighouden, dat moet de dokter maar oplossen.

We weten ondertussen dat kankercellen voornamelijk suiker als brandstof gebruiken, maar wordt daar in het ziekenhuis rekening mee gehouden? Absoluut niet, geen diëtiste of oncoloog die daar rekening mee houdt.

De voedingssupplementen die kankerpatiënten op recept krijgen voorgeschreven om aan te sterken zijn ware suikerbommen. Goed voor de tumorgroei en schimmelkolonies in je darmen, maar desastreus voor jouw immuunreactiviteit en energieniveau.

Het is vreemd maar de boeien die ik mijn lezers regelmatig toegooi, blijken zij toevallig niet nodig te hebben, zij hebben een goede dokter.

Toch blijf ik proberen om je te attenderen op de signaalfunctie van ziekten en ongemakken en te benadrukken dat het iets zegt over jouzelf en niet over mij.

Zelf moet je ermee aan de gang of het nu kanker is of zuurbranden.

Veel heb ik reeds over kanker gezegd, over de geldmachine die oncologie heet, over de krankzinnig dure chemo- en/of zogenaamde ‘Immuuntherapieën’. Nu een vergelijking die je misschien aan het denken zet en duidelijk maakt dat principes in de echte wereld te vergelijken zijn met principes in ons lichaam.

Zo is ook kanker in ons lichaam te vergelijken met oorlogen in onze wereld en bijvoorbeeld hart- en vaatziekten met armoede en hongersnood.

Stel ons lichaam is Nederland en bijvoorbeeld een wijk in Den Haag gaat zich autonoom en agressief gedragen, houdt zich niet meer aan de cultuur en waarden van het land, politici en politie durven er niet meer op te treden. In ons lichaam zouden we dan spreken van een kankerhaard. De therapie is dan chemotherapie.

In Nederland zou dat betekenen dat we aan de grenzen van ons land 200.000 marechaussees zouden posteren en dat deze zich al schietend een weg zouden banen naar deze wijk in Den Haag.

Het land zou lijden, 100.000 doden, het land zou in puin liggen als na een verwoestende oorlog. In de wijk in Den Haag zouden er van de 80.000 inwoners mogelijk wel 70.000 omkomen.

De oncoloog zou zeggen: ‘de kanker reageert goed op de chemotherapie’. Maar wat is er in Nederland gebeurd: het land is zwaar getroffen, vele doden en de infrastructuur verwoest.
In de wijk in Den Haag is bij de 10.000 overlevenden de agressie hoog, hun familieleden en kinderen zijn vermoord, hun wijk is een puinhoop.

Gelukkig voor hen is het land ook half verwoest en kunnen zij op zoek gaan naar andere plaatsen om zich te vestigen, voor tegenstand hoeven zij niet bang te zijn. Zij kunnen zich dan makkelijk op andere plaatsen vestigen (‘uitzaaien’).

Dat kunnen de overgebleven kankercellen in ons lichaam ook na een chemokuur.
Slechts bij enkele kankersoorten is chemo in staat alle tumorcellen te doden, deze kankersoorten zijn bekend. Wilt u weten welke kankersoorten dat zijn, vraag het uw oncoloog, hij weet welke en jouw kankersoort hoort daar zeer waarschijnlijk niet bij.

Is er dan geen plaats voor chemotherapie? Jazeker wel. Ten eerste voor die kleine groep kankersoorten die wel te genezen zijn.

Ten tweede (en dat is dan nieuw) voor patiënten met ernstige chronische ziektebeelden.

Zoals gezegd dood chemo vele cellen in het lichaam, oude cellen, jonge cellen, maar ook de infrastructuur, zoals onze afweer.

Hoe kan dat nou voordelen hebben?

Stamcellen in ons lichaam zijn in alle weefsels aanwezig, zij zijn vrijwel ongevoelig voor chemo, evenals overigens kankerstamcellen. Onze stamcellen gaan pas actief worden als de hun omringende weefselcellen afsterven.

Doordat vele normale cellen zijn gedood door de chemo worden vrijwel alle aanwezige stamcellen in een grote diversiteit actief. Zij zorgen voor een wederopbouw en een reset van orgaansystemen van het lichaam.

Dit is te vergelijken met de wederopbouw van ons land na de 2e wereldoorlog. Na de wederopbouw zag ons land er beter uit dan voor de 2e wereldoorlog. Ook bij kankerpatiënten die chemo hebben gehad zien we dat fenomeen. Een jaar na hun chemo zijn ze er beter aan toe dan de laatste jaren voordat bij hen kanker werd vastgesteld. (Dit natuurlijk alleen als zij chemo hebben gehad terwijl er geen kanker meer aanwezig was bijvoorbeeld na geslaagde operatie waarbij de tumor volledig werd verwijderd en chemo dus eigenlijk niet nodig was maar als voorzorg of protocollair werd toegediend.)

Dit zal ook het geval zijn bij patiënten met ernstige chronische ziektebeelden zoals auto-immuunziekten, MS en ALS. Chemo kan dan als het ware een reset van vele orgaansystemen bewerkstelligen door het activeren van weefsel stamcellen.

Bij MS wordt in sommige instituten al geëxperimenteerd met chemo en stamceltransplantatie. In feite is dit laatste niet nodig omdat ons lichaam genoeg weefsel stamcellen heeft voor een wederopbouw en reset van deze orgaansystemen. Het enige dat nodig is, zijn de juiste chemo combinaties, dosering en duur van deze chemotherapie om schade aan te richten in voor de ziekte specifieke orgaansystemen, zodat de stamcellen kunnen zorgen voor de wederopbouw.

Natuurlijk zal het jou nu wel duidelijk zijn dat bij deze reset door chemo ook altijd het anti-allergische en biotoop herstellende dieet gevolgd moet worden. Het zal nog wel even duren voordat dat is doorgedrongen tot de reguliere medische wereld. Zonder het dieet dat in de vorige rubriek is besproken zal succes uitblijven.

Het dieet staat centraal bij de behandeling van vrijwel alle chronische ziekten en kwalen. Ik heb geprobeerd dat uit te leggen, maar toch heb ik het idee dat je die boei niet wilt pakken omdat je daar zelf iets voor moet doen.

Het is toch niet jouw schuld dat je die ziekte hebt, het is je toch onterecht overkomen, jij bent toch zielig!!

Nu, zo zie ik het niet.

Zodra een kwaal of een ziekte zich manifesteert is dat een signaal van je lichaam dat je reeds lang roofbouw pleegt op jouw lichaam.

Het is jouw gesublimeerde stress, het is jouw rook- , drank-, eet- en leefpatroon, het is jouw vervreemding van het werkelijke leven en de natuur dat ten grondslag ligt aan vrijwel alle zogenaamde welvaartsziekten.

Dat zijn de talrijke chronische ziekten die ons gezondheidsstelsel onbetaalbaar maken en hoe gek het ook klinkt ‘kanker hoort daar ook bij’.

Ja maar, hoor ik je zeggen ‘daar kan ik echt niets aan doen, ze moeten maar zorgen dat er medicijnen worden ontwikkeld tegen mijn ziekte’. De farmaceutische industrie staat te applaudisseren. De bankrekeningen van de medische ‘goede doelen’ zijn ‘loaded’, de kosten van de medische zorg naderen het bruto nationaal inkomen.

Wordt er dan niemand wakker, zijn we zo tevreden over onszelf of durven we de waarheid niet onder ogen te zien?

En nu ga ik me even onpopulair maken:

Degene die aan een chronische welvaartsziekte lijdt, zou een boete moeten krijgen in plaats van zielig gevonden te worden en alle verzorging gratis te ontvangen.

Het is jouw plicht om goed voor jezelf te zorgen, doe je dat niet of verrek je dat, dan hoeven wij ook niet voor jou te zorgen.

Weet je niet hoe het moet, dan zullen we je helpen hoe je dat moet doen, maar je moet het wel zelf doen. Nu ik je aanspreek op jouw verantwoordelijk vind je me waarschijnlijk niet meer zo tof, maar daarvoor ben ik niet op deze wereld.

Zal deze uitdaging worden opgepakt, komt er nu dan eindelijk een stroom van kritiek op Dr Roel? Ik mag het hopen!!

Weke heelmeesters maken stinkende wonden, waarom stinken dan al die wonden nu?

In de volgende rubriek ga ik weer vrolijk door met wat wel te eten en wat beter niet. Doe je overpeinzingen en probeer eerlijk naar je zelf te kijken, maar vooral voel je gezond en energiek.

Ik wens je wijsheid en succes!

Dr Roel

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl