De politie is helemaal niet je beste vriend (video)

Vroeger waren er nog wel eens mensen die daadwerkelijk geloofden dat de politie hun beste vriend is, maar nu zijn dat er niet zoveel meer.

Niet zo vreemd, want tegenwoordig gedragen sommige agenten zich als geprogrammeerde robots die zonder enig eigen denk- en inlevingsvermogen het leven van burgers zuur maken.Wat heeft de politie in 's hemelsnaam te maken met de paar wietplanten die iemand in zijn achtertuin kweekt om wietolie van te maken tegen pijnbestrijding?

Zoals die van René Barendse die na zijn vakantie tot de ontdekking kwam dat de politie zijn vijf wietplanten had geruimd.Je vraagt je af wat die politie bezielt om dit soort gedrag te vertonen. Hieronder enkele foto’s die zijn genomen tijdens het ruimen van de planten van René.


xxx


xxx

Mocht jou ook iets dergelijks overkomen, dan is het belangrijk dat je geen afstand doet van de planten. Iets dat René ook niet heeft gedaan, ondanks dat de politie hier altijd om vraagt.

Volgens een gespecialiseerde advocaat Mr. Maurice Veltman:

Het is natuurlijk van de gekke dat je vijf planten mag telen die je moet inleveren als je gepakt wordt. Het zou zo moeten zijn dat iets wordt gedoogd of niet. Afstand doen als voorwaarde is in strijd met de belofte dat je straffeloos bent. Doe geen afstand en blijf de discussie met justitie aangaan!

Onlangs hadden we ook een overijverige agent in Harderwijk die vol trots met de wereld deelde dat hij een paar wietplanten had vernietigd.


xxx

Dit gehersenspoelde exemplaar van ons politiekorps heeft dit naar eigen zeggen gedaan, omdat hij het geen gezicht vindt in een wijk met kinderen.

Daarmee komen we gelijk tot de kern van de zaak. Klaarblijkelijk wordt dit soort robots bij hun opleiding wijsgemaakt dat de cannabisplant “slecht” is, gevaarlijke drugs die je vooral uit het zicht van kinderen moet houden.

Gelukkig begint het bij steeds meer mensen door te dringen dat medicinale wietolie een zeer kostbaar medicijn is dat door de farmaceutische industrie en hun handlangers (overheden) zoveel mogelijk bij mensen vandaan gehouden moet worden.

Hoeveel minder chronisch zieken zouden we hebben in dit land als die spastische wetgeving omtrent de cannabisplant zou verdwijnen en iedereen in zijn achtertuin zoveel van deze planten mag kweken als ze zelf zouden willen? Natuurlijk, last voor je buren vanwege een te sterke geur die ze mogelijk niet prettig vinden, is niet wenselijk, maar daar zijn simpele oplossingen voor te bedenken, zoals een kleine kas zoals René die heeft in bovenstaand verhaal.

Maar, zover zijn we niet in ons land en dus hebben nog steeds heel veel mensen grote moeite om aan medicinale wiet te komen. Veel mensen en vooral ook ouderen, zien zichzelf nog niet zo snel planten kweken en zelf olie maken.

Op huisartsen hoef je vaak ook niet te rekenen om dit voor te schrijven, omdat ook zij tijdens hun opleidingen niets geleerd hebben over de helende eigenschappen van deze plant.

Er zijn gelukkig mogelijkheden voor mensen om toch medicinale wietolie te verkrijgen via een Stichting zoals Heel de Wereld. Omdat dit een stichting is zonder winstoogmerk verwachten mensen dan ook vaak dat alles daar gratis kan.

In een ideale wereld zou dat misschien het geval zijn, maar om mensen adequaat te kunnen helpen moeten er binnen de Stichting heel wat handelingen worden verricht voordat de patiënt daadwerkelijk over medicinale wietolie kan beschikken.

Er wordt onder andere een medische beoordeling gedaan en er wordt contact gezocht met mensen die de betreffende patiënt verder kunnen helpen op een zodanige manier dat er geen wetten worden overtreden, aangezien het hier toch gevoelige materie betreft.

Om dit proces te kunnen bekostigen vraagt de Stichting een jaarlijkse donatie aan de patiënt. Uiteraard melden zich ook mensen aan voor hulp die de benodigde donatie niet kunnen betalen en daarom zou het mooi zijn als mensen die de hulp van de Stichting op dit moment niet nodig hebben, toch bereid zijn om wat te doneren.

Deze donaties kunnen dan weer gebruikt worden om mensen toch te helpen die op geen enkele manier zelf aan geld kunnen komen om hun eigen donatie te bekostigen.

Dus, wil je wat doen voor je medemens, stort dan een donatie, groot of klein, naar bankrekening NL93INGB0007443969 ten name van Stichting Heel de Wereld. Samen komen we er wel!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl