Links- of rechtsom zal de bevolking worden geprogrammeerd om aan te nemen dat vaccinaties goed voor ze zijn.

De gekochte mainstream media werken volop mee en zo verschijnen er nu jubelende berichten over de effectiviteit van het HPV vaccin.

Het is soms om moedeloos van te worden wanneer je weer eens ziet hoe de mainstream media ongegeneerd worden ingezet ter promotie van de vaccinatiemafia.

Zo stond er gisteren een jubelend bericht in het AD over het beruchte HPV vaccin:

De prikken die baarmoederhalskanker moeten voorkomen, bieden jarenlange en uitgebreide bescherming tegen vijf typen van de verantwoordelijke HPV-infectie. Dat zegt onderzoekster Robine Donken, die vandaag aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam op haar bevindingen promoveert.

Het humaan papillomavirus (HPV) is een virus dat de huid en de slijmvliezen infecteert. Donken onderzocht de effecten bij meisjes die als eersten werden ingeënt, in 2009 en 2010. Een bijna volledige bescherming (98 procent) tegen twee van de 150 typen van HPV is gevonden tot zes jaar na het toedienen, bij jonge vrouwen die nog drie inentingen hebben gehad. Inmiddels wordt het vaccin toegediend in twee injecties.

Ook bleken zij in die periode beschermd tegen drie andere typen, die niet eens in het vaccin zijn opgenomen. Het zevende jaar kon niet meer in het promotie-onderzoek worden opgenomen, maar geeft volgens Donken hetzelfde beeld. De hoop is dat het effect blijvend is en die hoop is volgens Donken ook wel gerechtvaardigd. Ook buitenlandse onderzoeken wijzen daarop, met name een onderzoek uit Australië, dat al in 2006 met prikken begon.

De meeste mensen zullen na deze eerste paragrafen niet verder lezen en dat is jammer want verderop in het artikel staan twee nog hele belangrijke dingen.

De eerste is dat Donken geen enkel onderzoek heeft gedaan naar bijwerkingen, terwijl dit juist het gebied is waar duizenden slachtoffers vallen en het tweede is dat Donken werkt bij het RIVM. Hoe bedoelt u, onafhankelijk onderzoek? Wij van WC Eend adviseren.... WC eend!

Waarom het HPV vaccin geen bescherming biedt en totaal overbodig is, blijkt uit het volgende wat we schreven in een eerder artikel:

Afgezien van de zeer schadelijke bijwerkingen van deze vaccins is het intussen ook duidelijk dat ze geen adequate bescherming bieden tegen baarmoederhalskanker.

De medische wetenschap zegt dat baarmoederhalskanker veroorzaakt wordt door het humaan papillomavirus (HPV). Volgens het RIVM raken 80 van de 100 vrouwen in hun leven hiermee ooit besmet en wordt erbij gezegd, “mensen kunnen het virus lange tijd in hun lichaam hebben zonder dat ze dit merken”. Verder staat er, “Het afweersysteem van het lichaam ruimt het virus bijna altijd zelf op. Dat duurt een jaar tot anderhalf jaar. Soms kan het lichaam het niet. Het virus kan dan lichaamscellen veranderen. Bij een klein aantal vrouwen ontstaat baarmoederhalskanker”.

Dat dit inderdaad klopt wordt ook bevestigd in de onderstaande korte video door Professor Diane Harper, een onderzoeksspecialist op het gebied van vaccinaties.

Diane Harper is niet zomaar iemand. Ze is jarenlang betrokken geweest bij het farmaceutisch bedrijf Merck tijdens de ontwikkeling en het testen van het Gardasil (HPV) vaccin.

De wereld was dan ook heel verbaasd toen zij tijdens een promotiecampagne voor HPV vaccinaties in begin oktober 2009 in het Amerikaanse Virginia, zich plots tegen haar werkgever keerde door publiekelijk de effectiviteit en de veiligheid van vaccins als Gardasil in twijfel te trekken.

De strekking van haar betoog was dat in feite “het middel erger was dan de kwaal”. Zij zou dit toen gezegd hebben uit gewetenswroeging en in de hoop dat ze door dit publiekelijk bekend te maken, ’s nachts weer rustig zou kunnen slapen.

Naast het feit dat de HPV niet werkt, zijn er natuurlijk wel de levensgevaarlijke bijwerkingen. Volgens de overheid en haar handlanger, het RIVM, valt het allemaal heel erg mee en zitten er totaal geen gevaarlijke stoffen in het vaccin.

Het volgende zijn en de mening van het RIVM en de mening van de NVKP (Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken).

Veiligheid van de HPV-prik

Zitten er gevaarlijke stoffen in het HPV-vaccin?

RIVM: Nee, er zitten geen gevaarlijke stoffen in het HPV-vaccin.

NVKP: In Nederland wordt het HPV vaccin Cervarix gebruikt. Cervarix is samengesteld met een nieuw adjuvans, AS04. Dit adjuvans is uitgekozen om te garanderen, dat Cervarix bij vrouwen een sterke en langdurige reactie van het immuunsysteem oproept. Het is een combinatie van 0,5 milligram aluminiumhydroxide en 50 microgram gezuiverd lipide-derivaat uit Salmonella Minnesota (3-O-desacyl-4’- monofosforyllipide A (MPL)3, geadsorbeerd op gehydrateerd aluminiumhydroxide (Al(OH)3.

Aluminium is een neurotoxische stof die giftig is voor het zenuwstelsel en de hersenen. De concentratie van het aluminium in Cervarix is weliswaar binnen de normen van de Amerikaanse FDA.

Aangetoond is echter dat aluminium gedrags- en geheugenstoornissen geeft, die een gevolg zijn van de dood van motorneuronen (aangetoond bij dieren) bij een dosis van 10 – 11 microgram/kg.

Vaccinatie met Cervarix zal bij 11 jaar oude meisjes gemiddeld een belasting geven van ongeveer 34 microgram/kg! Neurologische bijwerkingen zijn dan ook te verwachten. Er verschijnen steeds meer artikelen over deze giftige stof. (Journal of American Physicians and Surgeons, Volume 21, Number 4. )

De beste bescherming voor je kinderen is zo gezond mogelijk eten en een sterk immuunsysteem opbouwen. Wanneer je tóch iets preventief wil doen, geef ze dan enkele druppels CBD olie per dag. Dit zorgt ervoor dat ontstekingen worden bestreden en het zijn ontstekingen die uiteindelijk de oorzaak zijn van bijna alle ziektes, inclusief kanker.

Als je CBD wilt, gebruik dan de rauwe versie(s) zoals die van Orjana, waar alle elementen van de plant in zitten behalve het hallucinerende THC en maak gebruik van de aanbieding van deze week voor Nibirulezers. Voer de code "cbdtien" in en ontvang 10% korting op 10ml CBD olie van Orjana. Deze actie loopt nog tm zondag 1 april.

Mensen die met vragen zitten over hun medische toestand en het gebruik van bijvoorbeeld CBD kunnen die stellen via de website van Orjana.


Meer informatie over vaccinaties:

Vaccinvrij