Wonen dichtbij transformatorhuisjes gevaarlijk voor kinderen

We wisten al dat het wonen onder hoogspanningskabels niet goed is voor de gezondheid omdat er een verhoogde kans bestaat op kanker en dan met name bij kinderen.

Nu is bekend geworden dat niet alleen de hoogspanningskabels, maar ook de talloze transformatorhuisjes dezelfde gevaren opleveren.Het volgende bericht was gisteren in het nieuws te lezen:

Kinderen die in de buurt van transformatorhuisjes wonen, lopen mogelijk hoger risico om leukemie te krijgen dan andere kinderen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Gezondheidsraad.

Hard bewijs ontbreekt, maar de Gezondheidsraad beschikt over aanwijzingen dat de straling uit transformatorhuisjes het risico op gezondheidsproblemen bij kinderen vergroot. Een kind per twee jaar zou leukemie, ofwel bloedkanker, ontwikkelen als gevolg van zulke elektromagnetische velden.

De raad adviseert de politiek in Den Haag om geen nieuwe gebouwen in de nabijheid van transformatorhuisjes te bouwen. Bestaande gebouwen en woningen kunnen gewoon blijven staan.

Het is natuurlijk weer het bekende vage verhaal: hard bewijs ontbreekt, maar er zijn aanwijzingen. Ongeveer hetzelfde verhaal dat wordt verteld over hoogspanningskabels. Geen hard bewijs, maar aanwijzingen en daarom nemen we toch maar maatregelen.

De Gezondheidsraad zou nooit bovenstaand advies afgeven als ze niet honderd procent zeker weten dat vooral kinderen die in de buurt van transformatorhuisjes wonen een hoger risico lopen op kanker.

Vervolgens moet het natuurlijk allemaal weer wat worden afgezwakt:

Er is pas sprake van een verhoogd risico als kinderen langdurig worden blootgesteld aan straling. Het moet dan gaan om een periode van minimaal een jaar en gemiddeld 14 uur per dag. Het transformatorhuisje moet daarvoor bovendien dicht bij een school of woonhuis staan, meestal één tot zes meter. Hoe dicht bij precies is afhankelijk van de hoeveelheid straling die uit zo'n huisje komt.

In Nederland krijgen ongeveer 135 kinderen per jaar leukemie. "Blootstelling aan magnetische velden die de lijnen opwekken zou hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn, al vallen andere (onbekende) factoren of toeval niet uit te sluiten. De kans op het krijgen van kinderleukemie lijkt naar schatting met een factor 1,2 verhoogd te zijn bij kinderen die binnen ongeveer 50 meter van een bovengrondse elektriciteitslijn wonen", stelt de raad.

Alleen al in ons land staan er meer dan 100.000 van die transformatorhuisjes en vaak in woonwijken.


xxx

In 2004 schreef StopUMTS al het volgende over de gevaren van deze ELF (Extreme Low Frequency, wat bovendien ook nog een uitstekende dragergolf is voor mind control) die deze genereren :

Hoogspanningskabels van 380 en 220 kilovolt geven ook elektromagnetische velden, maar dan van het laagfrequente type.

Stichting milieuziektes adviseert om minimaal 300 meter afstand te bewaren tot een hoogspanningskabel.

Op 100 meter is er nog een magnetisch wisselveld van 0,4 uT (400 nT, nanoTesla, eenheid voor magnetische veldsterkte). Dit is vergelijkbaar met het magnetische wisselveld op een meter afstand van een werkende magnetron.
Als u op 100 meter afstand van een mast woont, wordt u dus continu, 24 uur per dag blootgesteld aan een magnetisch wisselveld, alsof u 24 uur per dag achter uw magnetron staat.

Er zijn aanwijzingen dat blootstelling aan soortgelijke velden de kans op kanker en vooral op leukemie in kinderen vergroot.

Ook zijn er aanwijzingen dat vermoeidheidsproblemen optreden bij mensen die te dicht in de buurt van een hoogspanningsmast wonen.

De Gezondheidsraad (of zou de Ziekmaakraad een betere naam zijn), stelt dat er niets aan de hand is: Alles is veilig. De 24-uurs blootstellingslimiet is 100 uT (micro-Tesla). U kunt dus net zo goed onder de hoogspanningskabel gaan wonen volgens hen.

Dat was toen en eindelijk komt ook nu die Gezondheidsraad met het advies dat het misschien toch niet zo'n goed idee is om heel dichtbij de bron van die velden te wonen.

In 1886 kregen we de eerste elektriciteit in dit land. Nu, 132 jaar later, komt men erachter dat er wel eens gevaren kunnen kleven aan het wonen dichtbij de bron van de elektromagnetische velden.

Zo zal het ook gaan met de ongekende groei van wifi-netwerken in onze maatschappij. Pas als blijkt dat vrouwen opeens geen kinderen meer krijgen, gaat de Gezondheidsraad misschien zeggen: keihard bewijs is er niet, maar er zijn aanwijzingen.....

Ook in België schijnt de situatie behoorlijk belabberd te zijn, tenminste voor wat betreft hoogspanningskabels.

15.996 huishoudens met 7.620 kinderen, 66 scholen, 103 kinderopvangcentra en vijf rust- en verzorgingstehuizen worden in Vlaanderen rond hoogspanningslijnen langdurig blootgesteld aan magneetvelden die volgens het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek een té hoge stralingwaarde hebben (meer dan 0,4 microtesla).

Ook daar geruststellende geluiden van de overheid:

Maar hoe gevaarlijk is wonen onder of nabij een hoogspanningslijn nu eigenlijk? Bij de Vlaamse overheid wordt volgens de kranten beklemtoond dat "geen effecten zijn aangetoond. Na meer dan 30 jaar onderzoek hebben wetenschappers ook nog altijd geen sluitend bewijs dat magnetische velden bij kinderen leukemie kunnen veroorzaken".

Hoeveel transformatorhuisjes er in België zijn weten we niet, maar wel dat ze ook daar pal naast woonhuizen worden geplaatst.


xxx

Er zijn geen grote aantallen leukemieslachtoffers bekend tot nu toe, maar het zal je kind maar zijn die dit krijgt, omdat jij niet wist dat het gevaarlijk kan zijn om met kinderen pal op dit soort transformatorhuisjes te gaan wonen.

Ook voor kinderen geldt natuurlijk, net zoals voor volwassenen, hoe beter hun immuunsysteem op orde is des te minder risico dat ze ziektes oplopen. Alle omstandigheden buiten heb je misschien niet in de hand, maar je kunt wel wat extra maatregelen nemen om de immuunsystemen van het gehele gezin op orde te houden.

Meer informatie over straling:

stopumts

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl