Het is doodstil in de mainstream media over de recente uitbraak van mazelen in Oekraïne waar men is begonnen met een “vaccinatie inhaalslag”.

In juli 2017 is men begonnen met het herstellen” van de lage vaccinatiegraad tegen mazelen en onmiddellijk daarna begint het aantal gevallen van mazelen explosief te stijgen.


Dit is het bericht dat nergens in de mainstream media verschijnt:

De afgelopen jaren was er een tekort aan mazelen-vaccins in Oekraïne. De vaccinatiegraad was met 31% in 2016 de laagste van heel Europa, en toch was er geen sprake van een noemenswaardig aantal mazelen-gevallen. In 2017 kwamen er voldoende vaccins beschikbaar voor een ‘inhaalcampagne’ en 90% van de kinderen in Oekraïne kregen de BMR. En sindsdien is er een explosie van mazelen-gevallen.

Door de ellendige periode die de bevolking in Oekraïne heeft meegemaakt dankzij de Amerikaanse staatsgreep hebben we wel een prachtige vergelijking gekregen over hoe het eraan toe gaat met de mazelen, met en zonder vaccinaties.

In 2008 toen de situatie nog rustig was in Oekraïne ontving 95 procent van de kinderen een vaccinatie tegen mazelen. Door omstandigheden was dit percentage in 2016 gedaald tot 31 procent.

Wanneer je dan de theorie van de vaccinatiemafia volgt, zou er dus als gevolg van het niet of nauwelijks vaccineren een enorme toename geweest moeten zijn van het aantal kinderen dat mazelen kreeg.

Niet is minder waar, integendeel, het aantal gevallen wasjuist heel erg laag. In 2016 waren er in het hele land slechts 90 gevallen van mazelen, in de paar jaar daarvoor toen de dekkingsgraad voor vaccinaties ook heel erg laag was, gemiddeld 50 gevallen per jaar.

Dat zijn aantallen die te verwaarlozen zijn, maar desondanks begint een Task Force bestaande uit de WHO, Unicef en het Ministerie van Volksgezondheid met een intensieve poging om de vaccinatiegraad te verhogen en om in korte tijd zoveel mogelijk kinderen bij de lurven te pakken en te injecteren met het mazelenvaccin.

En het resultaat is te zien want op de webpagina van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verschijnen berichten dat er alleen al in dit jaar 12.000 gevallen van mazelen zijn geconstateerd.

Dit is een gemiddelde van 3.000 per maand, wat betekent, als dit zo doorgaat, dat er zich dit jaar zo’n 36.000 gevallen van mazelen zullen voordoen ten opzichte van gemiddeld 50 in de tijd dat er niet of nauwelijks werd gevaccineerd.

Dat is de reden dat je hier helemaal niets van terug ziet in de mainstream media, omdat dat dit uiteraard verborgen moet blijven voor de bevolking omdat anders eenieder met nog een klein beetje gezond verstand, met een grote boog om de mazelenvaccinatie zal heen lopen.

Voor mensen die zich afvragen hoe het kan dat een ziekte juist explodeert na het toedienen van vaccinatie, hierbij een klein deel uit een eerder artikel:

Nader onderzoek echter naar de geschiedenis van vaccinaties, hoe ze werken en welke bescherming zij werkelijk bieden, onthult dat deze gouden kalveren van de moderne geneeskunde in werkelijkheid de voertuigen zijn waarmee besmettelijke ziektes worden verspreid. Doordat gevaccineerde mensen de primaire dragers van de ziekte zijn.

Het is met vaccinaties precies het omgekeerde van wat ons al decennialang wordt verteld. Het verhaal dat ze je immuniteit bieden tegen ziektes waaraan je anders misschien zou doodgaan. Net zoals je verteld wordt dat als je de inentingen weigert je niet alleen kwetsbaar bent om die ziekte te krijgen, maar meehelpt deze te verspreiden.

Deze en gelijksoortige fabels over vaccinaties voeren de boventoon in het mainstream gedachtenpatroon, ondanks dat er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing bestaat voor deze sprookjes.

Probeer zoveel mogelijk bovenstaand bericht onder ogen te brengen van vrienden, bekenden, collega’s en familie en vooral diegenen die nog steeds geloven dat ze toch echt hun kind moeten laten vaccineren tegen de mazelen.

Wanneer er geen “Task Force” was geweest van de WHO in Oekraïne zouden er heel wat minder kinderen ziek zijn geworden. Dat zijn keiharde feiten, aangetoond door cijfers van het WHO zelf.

Leef normaal en zo gezond mogelijk, ondersteun je immuunsysteem een beetje met wat natuurlijke middelen indien nodig en ga rustig slapen, want jouw goed werkende immuunsysteem kan veel meer aan dan alle vaccinaties van de WHO bij elkaar.

Meer informatie over vaccinaties:

Vaccinvrij