Dat straling van WiFi slecht is voor de gezondheid is bij een groeiend aantal mensen wel gelukkig steeds bekender.

Maar, dat ook laag frequente straling zoals die van huishoudelijke apparaten kanker kan veroorzaken, is vrijwel onbekend.Er is een heel groot verschil met de manier waarop wij leven en hoe onze recente voorouders dat deden. Pas in 1886 werd de eerste elektriciteitscentrale in ons land in gebruik genomen en voor die tijd bestond dat niet en dus werden er ook geen zogenaamde EMF gegenereerd. EMF staat voor Electro Magnetic Fields oftewel elektromagnetische velden in het Nederlands.

Veel mensen weten niet eens dat er EMF bestaan en dus ook niet van de verwoestende effecten die deze op de gezondheid kunnen hebben.

Tot niet zo gek lang geleden hadden we voornamelijk te maken met EMF met een lage frequentie.

Er zijn in feite twee soorten EMF: die met een lage en die met een hoge frequentie. EMF met een lage frequentie worden veroorzaakt door de huishoudelijke apparaten die we op dagelijkse basis gebruiken en met een hoge frequentie, ook wel Radio Frequentie (RF) genoemd, worden veroorzaakt door al onze draadloze apparatuur.

We kennen de verhalen van mensen die stralingsgevoelig zijn en allerlei klachten hebben, maar die volgens de mainstream medische wetenschap niet bestaan.

Iemand die heel veel onderzoek heeft gedaan naar de effecten van EMF op het menselijk lichaam is professor Paul Héroux van de McGill universiteit van Montreal. Héroux is gespecialiseerd in toxicologie en de gevolgen voor de gezondheid met betrekking tot EMF.

Héroux begon zijn onderzoek met het bestuderen van de gevolgen van straling door hoogspanningskabels. Van daar is hij uitgegroeid tot expert op het gebied van de effecten op het menselijk lichaam van EMF.

Volgens hem hebben laag, hoog en magnetische velden een vergelijkbaar biologisch effect op het menselijk lichaam.

Héroux zegt dat hoewel de frequenties wel de uiteindelijke effecten beïnvloeden ze in feite hetzelfde veroorzaken binnen een cel. Zo hebben de meeste hoog frequente velden ook genoeg laag frequente componenten waardoor ze weer veel overeenkomsten hebben met laag frequente velden.

Verder stelt hij dat hoewel EMF geen hitte creëren, ze wel degelijk schade veroorzaken, in tegenstelling tot wat de telecombedrijven claimen.

“Als je het gehele spectrum bekijkt, dan bestaat er geen twijfel over dat er biologische effecten ontstaan. Er is geen enkele twijfel dat de gezondheidseffecten die we nu al een lange tijd ervaren substantieel zijn en dat deze ervoor gezorgd hebben dat de kosten voor gezondheidszorg zijn gestegen”.

Héroux en zijn team van onderzoekers ontdekten dat zelfs bij zeer lage frequenties van 60 Hertz er al ernstige gevolgen kunnen ontstaan zoals de ontwikkeling van kankercellen, het negatief beïnvloeden van de vruchtbaarheid en een verhoogd risico op een miskraam.

Zij die graag een gedetailleerder verslag willen lezen, verwijzen wij naar dit artikel.

Héroux is ervan overtuigd dat EMF verantwoordelijk zijn voor wat men noemt oxidatieve stress, wat op haar beurt weer verantwoordelijk is voor schade aan proteïnen, celmembranen en zelfs DNA.

Uit een onderzoek dat is gepubliceerd in Free Radical Biology and Medicine blijkt dat oxidatieve stress zorgt voor chronische ontstekingen, hetgeen weer de oorzaak is van zo goed als alle ziektes waaronder diabetes, hartziekten en kanker.

En zo is de cirkel weer rond en leven wij dagelijks in een omgeving die ervoor zorgt dat het merendeel van de mensen rondloopt met chronische ontstekingen. Dit zijn als het ware sluipmoordenaars die in de achtergrond veel schade veroorzaken, vaak zonder dat men zich dit bewust is.
Omdat alle ziektes weer te herleiden zijn naar ontstekingen is het raadzaam om een natuurlijke ontstekingsremmer te gebruiken zoals het heilzame CBD.