IG Farben 2.0 is er nog steeds en druk bezig om cannabismarkt over te nemen

Machtiger dan welk land dan ook in Europa is het chemieconcern dat bekend werd onder de naam IG Farben en waarvan de erfgenamen nu door het leven gaan als Bayer.

Dit bedrijf, dat voor velen bekend is van het aspirientje, heeft Monsanto opgekocht waardoor deze naam nu gaat verdwijnen en alles nu verdergaat onder de naam Bayer.Toen enkele jaren geleden er sprake was van een overname door de Duitse chemiereus Bayer van het Amerikaanse Monsanto werd er al snel gesproken van een huwelijk dat in de hel was gesloten.

Nu gaat het nog een stap verder dan een huwelijk, want omdat de naam Monsanto ondertussen te besmet is geworden, wordt deze opgeheven en gaat het geheel verder als Bayer.

Als verreweg het grootste chemie- en zadenconcern ter wereld is dit bedrijf in feite niets anders dan het originele IG Farben. Eveneens een naam die diende te verdwijnen omdat deze te besmet was. Na de oorlog werd formeel IG Farben opgesplitst in Bayer, Hoechst en BASF.

Waarom Bayer gewoon IG Farben is, wordt duidelijk uit het volgende verhaal.

Fritz ter Meer was in 1925 toegetreden tot de raad van bestuur van IG Farben en de man deed heel erg zijn best:

Op 7 september 1939 sloot hij samen met Heinrich Hörlein een overeenkomst met het Heereswaffenamt (wapenkantoor) over de productie van het zenuwgas Tabun. Bij de bouw van de daarvoor afgesproken fabriek in Dyhernfurth werden meer dan honderd krijgsgevangenen ingezet. In september 1943 werd Ter Meer gevolmachtigde voor Italië van de minister voor bewapening en oorlogsproductie[3]. Gedurende de Tweede Wereldoorlog was hij verantwoordelijk voor de bouw van de Buna-fabriekstak van IG Farben bij Auschwitz en het bijbehorende werkkamp Auschwitz III-Monowitz. Hier werden experimenten op mensen gedaan en kwamen circa 25.000 dwangarbeiders om het leven. In 1943 ontving hij het Kruis voor Oorlogsverdienste.

In 1947 werd hij veroordeeld als oorlogsmisdadiger en kreeg een gevangenisstraf van 7 jaar. Enkele jaren later, in 1950, liep hij alweer buiten als vrij man.

Onmiddellijk na de opheffing van de oorlogsmidadigersclausule uit wet nr. 35 van de Geallieerde Controleraad, werd hij in in 1956 voorzitter van de raad van bestuur van Bayer.

In een eerder artikel schreven wij al dat we nog steeds worden geregeerd door de vrienden van prins Bernhard:

Het grootste industriële complex in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland was de IG Auschwitz, voor 100% dochter van Bayer, BASF, HOECHST, IG Farben dus. Men tracht  de wereld ervan te overtuigen dat het perverse SS-artsen waren die in de kampen hun misdadige experimenten uitvoerden. De documenten van het Nürnberg-tribunaal vertellen echter een ander verhaal. Op de foto’s die als bewijs werden ingediend, staat de naam van de afzender van deze testpreparaten: “IG Farben Industrie Aktiengesellschaft, BAYER”. De op de kampslachtoffers geteste preparaten waren allemaal geoctrooieerd en behoorden toe aan BAYER en HOECHST. De Amerikaanse hoofdaanklager in het Nürnberg tribunaal, Telford Taylor, vatte het als volgt samen: “De Tweede Wereldoorlog was alléén mogelijk dankzij IG Farben.

En nu zijn we 2018:

Bayer zegt te beseffen dat het als marktleider een belangrijke verantwoordelijkheid heeft als het gaat over duurzaamheid en ethische beslissingen over voedsel, landbouw en gezondheid. "We zullen onze duurzaamheidsdoelstellingen even zorgvuldig realiseren als onze financiële doelstellingen", schrijft Bayer-bestuursvoorzitter Werner Baumann in een persbericht.

Auschwitz wordt nu vervangen door Monsanto en nog steeds worden er experimenten uitgevoerd op de gevangen. In dit geval de wereldbevolking die gevangen zit in de matrix.

En het is IG Farben die onder de naam Bayer de volledig cannabismarkt zal kapen zoals wij schreven in een eerder artikel:

Volgens een aantal ingewijden zal het niet al te lang meer duren voordat er genetisch gemanipuleerde (GMO) cannabis medicijnen op de markt zullen worden gebracht.

George Soros heeft ervoor gezorgd dat Monsanto nu in Uruguay is begonnen met het ontwikkelen van GMO cannabis.

Naarmate meer mensen de fantastische helende eigenschappen van de cannabisplant ontdekken, wordt de druk op de farmaceutische industrie groter.

Al naar gelang er meer wetenschappelijke studies komen die aantonen dat de actieve componenten in cannabis, zoals THC en CBD, een grote rol spelen in het bestrijden van ziektes zoals kanker, zien zij hun omzet dalen en de toekomst minder rooskleurig worden voor hun “behandelingen” met een afgeleide van mosterdgas, de chemotherapie.

Het probleem van de farmaceutische industrie is dat dankzij onder andere internet, mensen meer informatie tot hun beschikking krijgen, waardoor ze ervoor kiezen niet langer hun immuunsysteem te laten vernietigen door dure chemische Big Pharma wapens, maar het tegenovergestelde doen. Juist hun immuunsysteem versterken en de kankercellen op een natuurlijke manier bestrijden, zonder gezond weefsel te vernietigen.

Vervolgens treedt het aloude motto in werking: “If you can’t beat them, join them”. Met andere woorden, zorg dat je zelf iets bedenkt, waardoor je die tak van natuurlijke genezing in handen kunt krijgen.

Dat is wat er nu gaat gebeuren en in dat kader is er onlangs een belangrijke stap gezet. Na wat getouwtrek is de Nazi-reus Bayer nu eigenaar geworden van het letterlijk dodelijke Monsanto en gezamenlijk zetten zij de aanval op de cannabismarkt in.

Deze overname betekent heel veel dingen en niet één ervan is goed voor de consument. Om te beginnen versterkt dit pogingen om een monopolie op de wereldvoedselvoorziening te verkrijgen. Ook betekent het meer genetisch gemanipuleerd voedsel (GMO) en ook dat ons voedsel nog intensiever besproeid zal gaan worden met chemicaliën.

Er zijn nu ook tekenen dat deze reus zich richt op het overnemen van wat we voor het gemak de cannabisindustrie zullen noemen.

Monsanto heeft een intieme zakenrelatie met een ander groot Amerikaans bedrijf op het gebied van zaden en bestrijdingsmiddelen voor tuinen en dergelijke, Scotts Miracle-Gro. Door Natural News wordt dit bedrijf min of meer bestempeld als een criminele organisatie en druk doende de cannabis industrie aldaar over te nemen.

De CEO van het bedrijf, Jim Hagadorn, heeft bekendgemaakt dat hij 500 miljoen dollar heeft gereserveerd om de complete cannabisindustrie op te kopen in die staten waar medische cannabis niet langer strafbaar is.

Zo hebben ze al een aantal bedrijven overgenomen zoals General Hydroponics, Botanicare en Gavita.

Andere bedrijven in de sector zoals zij die zich bezighouden met verlichting, voedingsstoffen, aarde of andere materialen die nodig zijn om de planten te verbouwen, hebben eveneens een aanbod gekregen van Scott’s Miracle-Gro, hetzij direct, hetzij via een stroman.

Ondertussen houdt Bayer zich bezig met Europa en doet zaken met GW Pharmaceuticals, een bedrijf dat gevestigd is in Engeland en zich bezighoudt met het verbouwen van cannabis van waaruit ze medicijnen produceren.

Bayer verkoopt een aantal producten van GW Pharmaceuticals, zoals bijvoorbeeld Savitex, een dure medische cannabis spray die volgens kenners veel minder goed werkt dan de natuurlijk verbouwde cannabisproducten. Volgens farmaceutische standaarden worden ingrediënten zodanig behandeld (verhitten, bestralen) dat veel van de gezonde waarde verloren gaat.

Zowel Bayer als Monsanto kennen een geschiedenis die bol staat van het produceren van chemische wapens die in oorlogen zijn gebruikt en andere giftige producten zoals PCB’s, DDT, Agent Orange en Roundup.

Er zijn mensen die al heel lang waarschuwen tegen de komende overname van de cannabisindustrie door de nieuwe chemiereus. Michael Straumietis, oprichter en eigenaar van het bedrijf Advanced Nutrients, heeft al lange tijd de cannabis gemeenschap gewaarschuwd voor Monsanto, Scott’s Miracle-Gro, GMO cannabis en de zogenaamde “corporate take-over” van de cannabisindustrie.

De twee reuzen die nu zijn samen gegaan, zijn overeengekomen dat ze handelsgeheimen zullen delen over de plannen om genetisch gemodificeerde cannabis te gaan produceren.

De mens zal of links- of rechtsom worden vergiftigd door IG Farben 2.0, hetzij door middelen zoals Roundup, hetzij door genetische manipulatie.

Producten zoals CBD kunnen vrij worden verkocht, maar voor hoelang nog?

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl