De vaccinatieoorlog is nog maar net begonnen (video)

Het zou ons niet verbazen wanneer stompzinnige besluiten zoals het verplicht vaccineren van de bevolking, de opmaat is naar een echte revolutie.

Achter de schermen in Den Haag is men druk aan het bekokstoven in welk vat ze dit straks zullen gaan gieten.Het bekende Nederlandse Judasorgaan kwam gisteren met de volgende vraag:

In ons land is sprake van een dalende vaccinatiegraad bij kinderen. Dat levert een aanzienlijk risico voor de volksgezondheid op. In politiek Den Haag gaan stemmen op om vaccineren verplicht te stellen. Vindt u dit een goed idee of niet?

De uitslag is inmiddels bekend:

De meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag (62 procent) meent daarom dat vaccineren in Nederland verplicht moet worden. De algemene opvatting is, zoals een voorstander stelt: „Het mag niet zo zijn dat een kleine minderheid een gezondheidsrisico wordt voor alle overige bewoners.”

Maar liefst 62 procent (als de cijfers echt zijn) van de ondervraagden vindt verplicht vaccineren een uitstekend idee, dus het zal niet lang meer duren, de VVD pleit er al jaren voor, voordat ook dit in ons land een wet zal worden.

En dan nog een "leuke":

De ’anti-vaxxers’, tegenstanders van vaccineren, geloven dat bepaalde stoffen in de injecties autisme en/of ADHD veroorzaken Of, zoals een van hen betoogt: „In vaccinaties zijn kankerverwekkende - en geboortebeperkende stoffen toegevoegd. Zoek maar op internet.” Deze beweringen zijn al lang ontkracht door medici.

Driekwart van de respondenten vindt dat de overheid actie moet nemen tegen internetsites met ’broodje aap-verhalen’ over vaccinaties.

Ook is duidelijk te zien op welke manier dit kabinet "voortvarend" te werk gaat met de pubers in dit land.

"Met een grootscheepse extra vaccinatieactie wil staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) de meningokokken te lijf gaan.

De sluipende infectieziekte maakt de laatste jaren meer slachtoffers en daarom worden nu ook alle 14- tot 18-jarige kinderen ingeënt. Het gaat om 650.000 extra inentingen."

Het lijkt erop dat de vaccinatieoorlog binnenkort echt zal losbreken en wie weet het begin van een echte revolutie (en dat is nog steeds de bedoeling), want er komt een punt waarop een deel van de bevolking het niet langer zal accepteren dat een overheid bepaalt wat er met hun lichaam of dat van hun kinderen gebeurt. Los nog van de toxische rommel die toegevoegd worden aan deze prikken en wie weet wat dat voor effect heeft op de gemoedstoestand van al opstandige pubers.

De zogenaamde vrije westerse pers is niets anders dan een spreekbuis voor de mafia die zowel het bedrijfsleven als de overheid onder controle heeft en het is uiteraard diezelfde mafia, die niet mag worden genoemd, die uiteraard ook de media in handen hebben.

Hierna een paar video’s die mensen die nog steeds denken dat vaccinaties misschien helemaal niet zo slecht zijn voor hun kinderen, aan het denken zullen zetten.

De eerste is een heel eenvoudige en stelt de vraag waarom er nooit een onafhankelijk vergelijkend onderzoek is gedaan naar het verschil in gezondheid van gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen.

Deze video is in het Nederlands ondertiteld (met dank aan Vaccinvrij):In de volgende, eveneens in het Nederlands ondertitelde video, getuigt een ervaren arts, Mark Brody, tijdens een hoorzitting op Rhode Island. Wat hij zegt is dat ze hem niet hoeven te geloven, maar dat ze wel de wetenschap moeten volgen en dat tot verbazingwekkende ontdekkingen zullen komen. Dat artsen niet worden opgeleid aangaande vaccinaties en informatie daaromtrent bijvoorbeeld. Een schokkend relaas en de man houdt zich dus nog heel neutraal.De derde video gaat over een krankzinnig vaccinatieverhaal uit Ierland. Hierbij zijn wetenschappers tot de conclusie gekomen dat het veel beter is dat ze de leeftijd waarop baby’s bepaalde vaccinaties krijgen naar beneden brengen.

Nu is dat nog rond de 13 maanden, om het kind de kans te geven een eigen immuunsysteem op te bouwen, maar men wil nu vaccinaties zoals BMR gaan toedienen direct na de geboorte. Dat zou nu kunnen omdat via nieuwe adjuvants men een onbekend, net ontdekt aspect van het immuunsysteem een heftige response kan laten geven, terwijl dat eerst niet kon. Je moet iets verzinnen toch?

Ook bij ons is de leeftijd op dit moment nog 14 maanden, maar ook hier zullen ze straks ongetwijfeld het voorbeeld van de Ieren gaan volgen.Hoe de mensheid wordt bedonderd voor wat betreft de veiligheid van vaccinaties blijkt uit een interessant verhaal bij Jon Rappoport.

In 1986 hadden farmaceutische bedrijven die vaccinaties op de markt brachten een groot probleem in Amerika. Er waren talloze rechtszaken geweest waar jury’s tijdens rechtszittingen grote sommen geld hadden toegekend aan slachtoffers van vaccinatieschade.

Daarom gingen ze klagen bij de overheid dat dit niet langer zo kon omdat ze anders failliet zouden gaan. Dus werd er in 1986 met grote spoed een wet doorheen geloodst, die heette the National Childhood Vaccine Injury Act.

Deze krankzinnige wet zorgde ervoor dat bedrijven die vaccins produceerden niet langer aansprakelijk gesteld konden worden voor de schade die ze veroorzaakten. Als onderdeel van die wet kreeg the US Department of Health and Human Services (HHS) opdracht om iedere twee jaar een rapport in te dienen bij het Congres aangaande de vorderingen die in die perioden van( telkens) 2 jaar waren gemaakt aangaande de veiligheid van vaccins.

Dit is nooit gebeurd en sterker nog, die rapporten zijn nooit gemaakt. Ze hebben in de 32 jaar sinds die wet werd ingevoerd helemaal niets gedaan om de veiligheid van vaccins te verbeteren, althans, ze hebben daar in ieder geval zoals had gemoeten, nooit een rapport van gemaakt. Als die maatregelen wel genomen zouden zijn, dan hadden ze, zoals de wet voorschrijft, wel degelijk een update aan het Congres kunnen geven.

Sinds die wet van 1986 opereert de Amerikaanse overheid volledig illegaal voor wat betreft vaccinaties en overtreedt het haar eigen wet die ervoor moet zorgen dat kleine kinderen worden beschermd.

De enige bescherming die de Amerikaanse overheid ooit heeft geboden, is aan de farmaceutische bedrijven die vele miljarden dollars hebben kunnen verdienen en dat nog steeds doen, zonder het risico te lopen ooit ergens aansprakelijk voor te worden gesteld.

Allemaal niet zo vreemd dat de vaccinatiegraad daalt; gelukkig maar.

Meer informatie over vaccinaties:

Vaccinvrij

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl