Eerste gezondheidsslachtoffers door uitrol 5G netwerk (video)

De mensheid heeft nog geen flauw benul wat haar straks staat te wachten wanneer de nieuwe 5G verbindingen op grote schaal zullen worden gebruikt.

In Amerika loopt men zoals gewoonlijk voorop en zal de stad Sacramento in Californië in de loop van de zomer de primeur krijgen, maar de eerste slachtoffers zijn er nu al.


Voor hen die niet meer precies weten wat 5G eigenlijk inhoudt:

5G is de opvolger van 4G, de technologie die op dit moment wordt gebruikt voor mobiel internet. Nieuwe technologie in telecommasten moet razendsnel verbinding gaan maken met apparaten die hier ondersteuning voor hebben. Op smartphones zorgt dat er bijvoorbeeld voor dat video’s sneller streamen en foto’s sneller worden gedownload.

Op dit moment wordt er volop aan gewerkt en Amsterdam krijgt in ons land de primeur van dit nieuwe netwerk:

Europese lidstaten hebben afgesproken om allemaal in in elk geval één grote stad te voorzien van een 5G-netwerk rond 2020. In Nederland is een plan om dat netwerk in 2020 uit te rollen in Amsterdam, ter ondersteuning van het EK.

In en rond Amsterdam zullen dan ook de eerste slachtoffers vallen, net zoals dat nu gebeurt in de Amerikaanse stad Sacramento in Californië.

Bij de brandweerlieden uit die stad zijn grote gezondheidsproblemen geconstateerd. Deze problemen ontstonden toen er nabij brandweerkazernes antennes werden geïnstalleerd voor het 5G netwerk.

Het verschil tussen 4G antennes en die van 5G is dat de signalen van 5G minder ver reizen dan die van 4G en dat er daardoor veel meer antennes op kortere afstanden moeten worden geplaatst.

Sacramento is de eerste stad in Amerika waarbij dit systeem uitgerold gaat worden, maar als de situatie daar een indicatie is van hoe het in de praktijk gaat worden, maak dan je borst maar nat.

De symptomen van de brandweerlieden tot nu toe zijn: neurologische schade, hoofdpijn, slapeloosheid, geheugenproblemen en verwarring.

De symptomen begonnen zich voor te doen vanaf het moment dat de 5G antennes werden geïnstalleerd vlak buiten hun kazernes.

Toen de brandweerlieden medisch werden onderzocht, bleek dat er afwijkingen zijn geconstateerd in hun hersenen en dat er algehele neurologische schade was ontstaan.

Toen de brandweerlieden werden overgeplaatst naar locaties waar zich geen 5G antennes bevonden, verdwenen de symptomen. Het ironische van het verhaal is dat de gemeten stralingsniveaus slechts een honderdste bedragen van wat de autoriteiten als veilig bestempelen.

Met de komst van het nieuwe 5G netwerk betreden wij uiteraard een gebied waarvan de gevolgen voor de mens nooit zijn getest. Omdat bepaalde factoren zoals stralingsniveau zich binnen acceptabele waardes bevinden, is men van mening dat economische groei belangrijker is dan langdurige testen om uit te vinden wat voor invloed een dergelijk systeem nu werkelijk heeft op de gezondheid van de mens.

Het schijnt dat deze nieuwe zendmasten in de praktijk maximaal 300 meter van elkaar verwijderd mogen staan om een goed bereik te garanderen, wat betekent dat er vele miljoenen zendmasten bijgebouwd zullen worden.

Aangezien het Internet der Dingen, de komende digitale gevangenis, de toekomst moet worden zal iedere vierkante centimeter op aarde straks een 5G verbinding dienen te hebben.

We hebben natuurlijk ook al vreemde zaken gezien met 5G betreffende testen in ons land en Zwitserland, waarbij dieren zich heel bizar gingen gedragen en zelfs massaal zelfmoord pleegden.

Wat de werkelijke gevolgen zullen zijn voor de volksgezondheid weet helemaal niemand, maar de eerste tekenen wijzen op een rampzalig effect voor de gezondheid van mens en dier.

Ook nu hebben we natuurlijk al te maken met de giftige elektrosmog van alle draadloze apparatuur en zendmasten en daarom is het heel verstandig om te zorgen dat je lichaam wordt verlost van zoveel mogelijke giftige stoffen en daartoe behoort ook straling.

Iets dat daarbij uitstekend bij kan helpen is chlorella zoals de biochlorella van Orjana die door Mike Adams van Natural News na tests is uitgeroepen tot beste ter wereld.

Vanwege de vakantie kunnen de Niburlezers de komende week deze biochlorella va uitzonderlijk kwaliteit kopen met tien procent korting. Voer tijdens het afrekenen de code "zomeralg" in en ontvang de korting. Actie geldig tot en met woensdag 1 augustus.Meer informatie over straling:

Stopumts.nl

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl