Eindelijk lijkt er een stukje van de beerput open te gaan rondom de manipulaties van wetenschappelijke onderzoeken door bedrijven zoals Monsanto.

Een rechtbank in Amerika heeft Monsanto veroordeeld tot het betalen 289 miljoen dollar schadevergoeding voor het veroorzaken van kanker bij een tuinman die het bestrijdingsmiddel Roundup (glyfosaat) gebruikte.


Monsanto heet tegenwoordig geen Monsanto meer, maar is sinds de overname van Bayer omgedoopt tot de Bayer Crop Science Division.

Desalniettemin is de oude Monsanto nog lang niet af van mogelijke vervolgingen door mensen die aantoonbaar ziektes zoals kanker hebben opgelopen door het gebruik van producten van Monsanto.

Ter achtergrond informatie een stukje uit een artikel van vorig jaar over glyfosaat:

Een schrijnend voorbeeld hoe de Europese burgers worden bedonderd, blijkt uit de hernieuwde goedkeuring vorig jaar van glyfosaat zoals dat in het bestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto voor komt.

Nadat eerder vorig jaar bekend was geworden dat glyfosaat definitief kankerverwekkend was, twijfelde eigenlijk niemand er nog aan dat de goedkeuring voor glyfosaat door de Europese autoriteiten zou worden ingetrokken.

Alom heerste dan ook totale verbijstering toen het volgende bericht verscheen:

Het is onwaarschijnlijk dat glyfosaat zorgt voor verhoogd risico op kanker bij mensen. Dat concludeert de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid EFSA op basis van een toetsing van onderzoek van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC, een agentschap dat resorteert onder de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De conclusie van de EFSA zal worden meegewogen wanneer de Europese Commissie een besluit neemt of glyfosaat opgenomen blijft in de lijst van toegestane werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie.

Kortom, men had volkomen maling aan het feit dat dit middel kankerverwekkend was en besloot het opnieuw toe te laten voor een maximale periode van 7 jaar. Dit stuitte echter op zoveel weerstand bij sommige landen dat er later haastig een compromis gesloten moest worden.

Niet in ons land, de landverraders in Den Haag deden wat ze moesten doen en keurden dit waanzinnige besluit uiteraard goed.

Nu is er een baanbrekende uitspraak van een rechtbank in Amerika:

Chemiebedrijf Monsanto moet miljoenen betalen aan Dewayne Johnson (46), die voor de rechter verklaarde dat hij kanker heeft gekregen van het bestrijdingsmiddel Roundup.

Een jury van een rechtbank in San Francisco stelde Dewayne Johnson in het gelijk en bepaalde de totale schadevergoeding op 289 miljoen dollar (253 miljoen euro).

Afgezien van de veroordeling kwam er nog iets heel belangrijks boven water tijdens deze rechtszaak:

Chemiebedrijf Monsanto kreeg in de jaren 90 al signalen dat het gebruik van de omstreden onkruidverdelger Roundup kankerverwekkend kan zijn, bleek al uit interne correspondentie van het bedrijf. Nu heeft de rechter de rekening gepresenteerd.

De documenten, die inmiddels bekend staan als de 'Monsanto papers', werden onthuld in schadeclaimzaken als die van de 46-jarige Dewayne Johnson. Hij was jarenlang tuinman van een school en kwam veelvuldig onbeschermd met Roundup in aanraking.

De 'Monsanto papers' geven een opmerkelijk inkijkje bij het chemiebedrijf, weet Harmsen. Zo blijkt dat Monsanto niet alleen wist van de mogelijke negatieve gevolgen van het product voor de mens. Het Amerikaanse bedrijf probeerde alles dat daar op wees te verbergen.

Uit de interne documenten blijkt ook dat het bedrijf onafhankelijke studies die wijzen op gevaren van Roundup wil 'bestrijden'. Om die te ondermijnen schreven medewerkers van het bedrijf ook als ghost writer - in het grootste geheim - mee aan wetenschappelijk studies die het tegendeel beweerden.

"Uit de correspondentie binnen het bedrijf blijkt dat Monsanto in de jaren 90 waarschuwingen kreeg dat Roundup mogelijk kankerverwekkend zou zijn", zegt Harmsen. "Toen zei een door het bedrijf ingehuurde wetenschapper dat er aanwijzingen zijn dat het middel schade kan aanrichten. Monsanto heeft dat geheimgehouden. Ook is de samenwerking met de wetenschapper uiteindelijk stopgezet."

Het bovenstaande is zo belangrijk, want op diezelfde basis werkt ook de complete farmaceutische industrie. Ook daar worden aan de lopende band onderzoeken gemanipuleerd om medicijnen veilig te verklaren, terwijl ze dat allesbehalve zijn.

Ook blijkt nu hoe corrupt onze overheid en uiteraard die van Europa is. Ondanks dat ze dondersgoed weten dat glyfosaat kankerverwekkend is, toch gewoon goedkeuren, want wie weet word ik straks wel commissaris bij Bayer.

Uit een artikel van twee jaar geleden:

Dankzij dit besluit zullen vele duizenden vrouwen binnen de Europese Unie te maken gaan krijgen met borstkanker.

Volgens een alarmerend onderzoek dat is gepubliceerd in Food and Chemical Toxocology kan glyfosaat, zelfs in belachelijk kleine hoeveelheden, verantwoordelijk zijn voor de versnelde groei van menselijke kankercellen in de borst.

De auteurs van het onderzoek dat de titel draagt: “Glyphosate induces human breast cancer cells growth via estrogen receptor”, vergeleken het effect dat glyfosaat had op kankercellen in de borst van type T47D (hormoon afhankelijk) en kankercellen in de borst van het type MDA-MB231 cellen (hormoon onafhankelijk).

Deze cellen werden blootgesteld aan lage concentraties glyfosaat zoals die in ons milieu voor komen.

Glyfosaat fungeert als oestrogeen en is instrumentaal in het sneller doen groeien van kankercellen in de borst.

En als je denkt dat je veilig bent voor deze troep omdat je geen tuinman bent, vergeet het:

En dat betekent weer dat het ook in ons drinkwater terechtkomt:

De Nederlandse waterbedrijven slaan meerdere malen alarm over glyfosaat. In de afgelopen 5 jaar overschrijdt het de norm in drinkwaterbronnen meer dan 100 keer.

Niet alleen vind je resten van glyfosaat in veel producten, maar ook via het drinkwater komt het in allerlei voedsel terecht, zoals vorige maand het geval was:

Bij onderzoek naar ijs van Ben & Jerry's in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn hoeveelheden van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat aangetroffen.

Het middel werd bij twaalf van de veertien onderzochte ijsjes gevonden, aldus wetenschapper John Fagan van HRI Labs, dat de testen uitvoerde.

Op de website van Zembla staat onder andere het volgende:

In 2013 wordt urine van inwoners uit 18 Europese steden onderzocht, waaronder van een aantal Nederlanders. In 5 van de 8 Nederlandse urinemonsters wordt glyfosaat aangetroffen.

Dankzij de corruptie van onze overheid loopt nu iedere burger die water uit de kraan drinkt gevaar. Het minste wat ze kunnen doen is, naast het onmiddellijk verbieden van glyfosaat, een gratis waterfilter aan ieder huishouden beschikbaar stellen. Iets dat absoluut noodzakelijk is, als je de bevolking niet wilt opzadelen met nog veel meer kankergevallen.

Als je de feiten bekijkt kan je als normaal denkend mens niet anders concluderen dan dat het absoluut niet de bedoeling is ons gezond te houden. Nee, wij zijn de melkkoe van vele industrieën zoals ook van big pharma, waar bovendien niet zelden sprake is van ernstige belangenverstrengeling.