Eerlijke artsen kunnen niet langer hun werk doen (video)

Wanneer je als arts je werk wilt doen binnen de medische gemeenschap, dan moet je niet al te kritisch kijken naar hoe het zorgsysteem werkt.

Want, als je dat wel doet, dan kan je je werk niet meer met goed fatsoen doen, zo vertelt een cardioloog in niet mis te verstane bewoordingen aan het Europese Parlement.Soms kom je nog echte dokters tegen op deze wereld. Artsen die het belang van hun patiënten voorop stellen en niet denken in voorgeschreven patronen en protocollen.

Zoiemand is de cardioloog Dr. Aseem Malhotra. Hij is in de medische wereld wat je zou kunnen noemen een buitenbeentje en is niet één van die artsen die standaard statines voorschrijft bij de minste spoortje van cholesterol.

Naast arts is hij ook activist en dan met name tegen de overheidsobsessie met cholesterol en het de massale overmedicatie door het ongelimiteerd voorschrijven van hersen verwoestende statines.

Begin dit jaar heeft Dr. Malhotra een toespraak gehouden voor het Europese Parlement en wanneer je die beluisterd, of in ieder een gedeelte daarvan, dan begrijp je waarom je hier met een echte dokter te maken hebt.

Hij vertelt precies waar het op staat en vertelt onder andere dat hij  sinds 17 jaar arts is en gedurende die tijd tot de conclusie is gekomen dat eerlijke dokters niet langer hun vak kunnen uitoefenen.

Dat we een volkomen disfunctioneel zorgsysteem hebben met een epidemie aan verkeerd voorgelichte artsen en patiënten die daar letterlijk zwaar onder te lijden hebben. Dit alles is volgens hem te wijten aan een aantal factoren zoals de door de farmaceutische industrie betaalde wetenschappelijke onderzoeken, waarbij je er zeker van kunt zijn dat niet het belang van de patiënt voorop staat, maar de winst.

Hij vertelt verder hoe artsen niet wordt geleerd hoe ze gezondheidsstatistieken moeten interpreteren en dat als gevolg daarvan de meesten van hen hier niets van begrijpen. Dit heeft weer tot gevolg dat ze niet kunnen beoordelen of een bepaalde behandeling nu eigenlijk wel of niet werkt.

Ze zijn niet in staat om het verschil te beoordelen tussen wat men noemt relatief risico (rr) en absoluut risico (ar).

Een relatief risico is de verhouding tussen twee absolute risico’s.

Het absolute risico is de verhouding tussen het aantal keren dat iets voorvalt in een groep en het totale aantal van die groep.

Er wordt in de medische tijdschriften zoals The Lancet en de British Medical Journal handig gebruik gemaakt van deze onkunde onder artsen door bewust het accent te leggen op de voordelen van medicijnen en niet de nadelen. Hij noemt dit dan ook geen wetenschap, maar pure marketing.

Hij maakt gehakt van het medische establishment en ook de journalistiek en toezichthouders. Farmaceutische bedrijven hebben nu eenmaal de verplichting om winst te maken voor hun aandeelhouders hetgeen betekent dat ze niet altijd de voor de patiënt meest gunstige behandeling zullen aanbevelen. Maar het zijn juist de twee laatstgenoemde groepen, de journalistiek en de toezichthouders, die door het samenwerken met de farmaceutische industrie het publiek bewust misleiden, waardoor diezelfde patiënt geen enkele bescherming geniet.

Het is natuurlijk wel ironisch dat hij deze toespraak houdt voor één van de meest corrupte instituten ter wereld, het Europese Parlement.

De vraag is dan ook hoeveel van die mensen daar zich schuldig hebben gevoeld bij het horen van deze toespraak. Waarschijnlijk weinig, want bij de politieke top bevinden zich nu eenmaal opvallend veel psychopaten. En van hen hoef je niet te verwachten dat ze enige medeleven zullen tonen met de arme onbeschermde patiënten.

Hierna volgen twee video’s. De eerste is een korte van ongeveer vijf minuten waarin Dr. Malhotra zijn standpunten uiteen zet en een absolute must see voor eenieder die hart heeft voor lijf en leden.

De tweede is een ruim twee uur durende video, waar ook anderen tijdens deze sessie in het Europese Parlement aan het woord komen.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl