Waarom chronisch zieke mensen soms wel degelijk te genezen zijn

De pijn in ons land wordt steeds groter, want het aantal zware en gevaarlijke pijnstillers dat wordt voorgeschreven groeit nog steeds explosief.

Er zijn nu al zo’n driekwart miljoen (750.000) mensen die zware en verslavende pijnstillers slikken zoals oxycodon.In een land met grofweg 8 miljoen chronisch zieke mensen op een bevolking van rond de 17 miljoen waar 750.000 van hen zware pijnstillers slikken, ziet de toekomst er zeer bedroevend uit.

Je vraagt je af of het nog wel de moeite waard is om een dergelijk land in stand te houden, want de helft van de bevolking is chronisch ziek. Het moet hoe dan ook heel erg belabberd gesteld zijn met de algemene gezondheid in Nederland.

En om het leven van al die zieke mensen enigszins draaglijk te maken, schrijven artsen aan de lopende band zware en verslavende pijnstillers voor.

Het gebruik van zware pijnstillers is in 2017 op jaarbasis toegenomen met 14 procent, blijkt uit nieuwe cijfers. Vooral het paardenmiddel Oxycodon (+21 procent) geniet steeds meer populariteit.

Afgelopen jaar slikten 744.000 mensen om medische redenen sterke pijnstillers zoals morfine en fentanyl tegen 654.000 in 2016. Dat komt naar voren uit cijfers die het ministerie van Volksgezondheid naar buiten heeft gebracht.

Wat opvalt in de belabberde gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking is dat ze niet alleen ziek zijn, maar dat ze dit chronisch zijn.

In Nederland hebben ongeveer 8,2 miljoen mensen een of meer chronische ziektes. Wat houdt dat in?

De definitie van een chronische ziekte is dat het minimaal drie maanden duurt, telkens terugkomt en dat het niet compleet te genezen is. Het verschil tussen chronische en acute ziektes is dat acute ziektes snel optreden en vaak vanzelf overgaan. Soms is er medicatie of zelfs een operatie nodig om van een acute ziekte te herstellen. Desondanks zal je in principe van een acute aandoening genezen. Een chronische ziekte ontwikkelt zich langzamer en is meestal onomkeerbaar. Dat houdt in dat iemand meestal niet van een chronische ziekte geneest.

Als dit waar is, dan is er weinig tot geen hoop voor die meer dan 8 miljoen chronisch zieken om ooit beter te worden en dan zou dit niet alleen heel erg triest zijn, maar ook deprimerend voor de mensen in kwestie. Gelukkig is er ook goed nieuws voor alle chronisch zieken. Want alleen maar naar de zware pijnstillers grijpen omdat de dokter heeft gezegd dat je nooit meer (helemaal) beter zult worden is vaak niet de enige optie.

Er zijn altijd dingen die je zelf kunt doen en daarom hierna een deel uit een eerder artikel dat gaat over Geert, een man die chronisch ziek was en nooit meer beter kon worden. Garanties dat je beter zult worden als je zelf dingen onderneemt en de regie over je gezondheid (voor een deel) in eigen hand neemt, heb je natuurlijk nooit. Maar, met het vooruitzicht om de rest van je leven door te brengen als een hopeloos en uitzichtloos geval, versuft door zware pijnstillers, heb je niets te verliezen door zelf actie te ondernemen.

“Jij zult nooit meer beter worden”, zei de dokter en Geert geloofde dat; nu vijftien jaar later is hij volledig genezen en boos.

De meeste mensen groeien op met een heilig ontzag voor de dokter. Dit is tenslotte iemand die lang en hard heeft gestudeerd en vele malen meer weet over ons eigen lichaam dan dat wij dat zelf doen.

Het gevolg is dan ook meestal dat mensen blindelings de adviezen van een dokter opvolgen en als deze jou vertelt dat je een ziekte heb waarvan je nooit meer zult genezen, dan geloof je dat.

Zo was dat ook met Geert, een man va nu midden 30 die in het midden van ons land woont.

Geert was 17 toen een van zijn ouder overleed en tot die tijd was hij een normale jongen met relatief weinig problemen. Of dit overlijden iets in werking heeft gezet is niet duidelijk, maar kort daarna begonnen de problemen voor Geert.

Hij ging met zijn klachten naar de dokter en kreeg uiteindelijk te horen dat hij leed aan de ziekte van Crohn. Voor mensen die niet precies weten wat de ziekte van Crohn inhoudt en wat de medische wereld daarmee doet, hierbij een stukje uit een eerder artikel:

Wat houdt dat eigenlijk in, de ziekte van Crohn?

De ziekte van Crohn of enteritis regionalis, genoemd naar de Amerikaanse arts Burrill Crohn (1884 - 1983), die haar in 1932 determineerde, is een ontstekingsziekte van het darmkanaal. Deze ziekte manifesteert zich vaak bij de overgang van de dunne naar de dikke darm, maar kan op iedere plaats in het darmkanaal voorkomen. Samen met colitis ulcerosa is het de belangrijkste chronische ontstekingsziekte van de darm.

En wat wordt er in de regel als behandeling voorgeschreven?

De behandeling van de ziekte van Crohn bestaat veelal uit medicijnen die ervoor moeten zorgen dat patiënten met een minimum aan bijwerkingen een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Wanneer noodzakelijk zullen patiënten pijnstillers, anti-diarreemiddelen, vitamines (vooral B12), foliumzuur en ijzer gebruiken. Daarnaast worden er medicijnen voorgeschreven die werken tegen de ontstekingen.

Het kan enige tijd duren voordat de diagnose ziekte van Crohn gesteld wordt. In de meeste gevallen zal je huisarts je doorverwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. Hij of zij zal voor langere periode betrokken zijn bij de behandeling van jouw crohn. Goed contact met je behandelaar(s) is belangrijk omdat je dan tot de meest effectieve behandeling komt.

Met behulp van medicijnen wordt getracht om bestaande ontstekingen zo snel mogelijk onder controle te krijgen en nieuwe ontstekingen en/of complicaties zoveel mogelijk te voorkomen. Het is mogelijk om medicijnen plaatselijk toe te dienen door middel van klysma’s of zetpillen. Andere medicijnen moet je innemen of worden via infuus of injectie toegediend.

Helaas komt het voor dat de ziekte niet reageert op de behandeling met medicijnen, of er is sprake van complicaties. Wanneer dat het geval is kan de arts besluiten om te opereren. Bij 50 tot 70 procent van de crohn-patiënten is vroeg of laat een operatie nodig. Met een operatie wordt de ziekte niet genezen en vaak moeten er na de operatie opnieuw medicijnen gebruikt worden. In sommige gevallen, maar zeker niet altijd, kan het noodzakelijk zijn om een kunstmatige uitgang voor ontlasting te maken, een stoma.

Voor hen die te maken krijgen met deze ziekte wordt het één lange lijdensweg, zeker omdat er ook geen genezing aan de horizon gloort.

En dat is waar Geert mee te maken kreeg. Eén lange permanente lijdensweg die nog erger werd doordat de dokter hem vertelde dat er geen genezing mogelijk was. Een andere dokter vertelde hem dat hij voor de rest van zijn leven medicijnen moest blijven slikken.

We hoeven hier niet in detail in te gaan op alle symptomen waar Geert dagelijks mee te maken kreeg zoals het per dag 26 keer naar de WC gaan met een bloederig resultaat. Het leven van Geert was niet alleen een hel in fysiek, maar ook in andere opzichten.

Langzaam maar zeker verloor Geert al zijn vrienden en waar deze trouwden en kinderen kregen, moest hij toekijken, want een relatie zat er voor hem niet in vanwege al zijn problemen.

Iets meer dan een jaar geleden gebeurde er iets bij Geert, waardoor zijn leven zou veranderen. Na al die jaren had hij zich neergelegd bij het feit dat hij altijd ziek zou blijven en waarschijnlijk de rest van zijn leven in ellendige eenzaamheid zou slijten.

Totdat zijn broer hem eigenlijk smeekte om eens iets anders te gaan proberen en contact op te nemen met Orjana. Dit heeft even geduurd, maar uiteindelijk heeft Geert dat gedaan, eigenlijk meer om zijn broer een plezier te doen.

In een aantal persoonlijke gesprekken is er met Geert besproken dat om daadwerkelijk vooruitgang te kunnen boeken in een ziekteproces dat zo ernstig was als dat van hem, het belangrijk is om de totale levensstijl onder de loep te nemen en waar nodig te veranderen.

Er is hem toen verteld dat de beste kans op een goed resultaat was als hij bereid zou zijn om zijn levensstijl totaal te veranderen. Een levensstijl die bijvoorbeeld zou inhouden geen alcohol, geen suiker en bovenal biologisch voedsel kopen. Vlees en zuivel zo min mogelijk of helemaal niet en in ieder geval biologisch (Geert rijdt 35 kilometer voor zijn boodschappen om biologisch te kunnen eten). Daarnaast nog een aantal zaken zoals het vermijden van bepaalde E nummers en meelprodukten.

Dit alles aangevuld met een aantal natuurlijke middelen zoals kurkuma (Curcumine), chlorella en CBD.

Geert stemde hiermee in en is ongeveer een jaar geleden begonnen met dit programma wat hij deels ook uitbreidde naar eigen inzicht, waarbij hij zowel oraal CBD nam (olie) als rectaal (zetpillen). De chemische medicijnen die hij slikte werden stap voor stap afgebouwd en dat was geen eenvoudige beslissing voor hem. Zomaar je eigen pad kiezen wat precies tegenovergesteld is aan het advies van je dokter is niet gemakkelijk.

Langzaam maar zeker begonnen er bij Geert verbeteringen op te treden en om een lang verhaal kort te maken, nu een jaar later is Geert genezen. De ziekte waarvan de artsen hem 15 jaar lang op het hart drukten dat deze ongeneeslijk was en dat hij de rest van zijn leven medicijnen moest slikken, is weg. Latent is de ziekte er nog wel, maar de symptomen zijn weg en het is niet zo dat Geert nu maar kan doen en laten wat hij wil qua voeding, maar dat geldt toch eigenlijk voor ons allemaal.

Naast dat zijn ziekte weg, begint Geert andere dingen op te merken. Zoals dat hij de signalen van zijn lichaam ineens veel beter "hoort" en duidelijker begrijpt wat zijn lichaam hem vertelde over wat hij nodig had. Toen Geert al die chemische troep tot zich nam, was die communicatie met zijn lichaam volledig verstoord. En dat is bij velen van ons in de westerse wereld het geval.

Natuurlijk is Geert dolblij met het behaalde resultaat, maar tegelijkertijd is hij ook boos. Boos over alles wat hij al die jaren heeft moeten missen, omdat niemand hem vertelde dat ook de ziekte van Crohn te genezen is als je bereid bent om je levensstijl aan te passen en natuurlijke hulpmiddelen te gebruiken.

Het mooie van dit verhaal is dat Geert nu als een soort missionaris bezig is om de mensen in zijn omgeving ervan te overtuigen dat ze met een natuurlijke levensstijl, eventueel aangevuld met supplementen, hun leven drastisch kunnen veranderen.

Jammere is wel dat hij nog steeds alleen is en wie weet is er ergens een dame die dit leest die wel eens een kopje biologische thee met Geert zou willen drinken. Laat het ons weten en wij zullen het bericht doorsturen. Geert zelf heeft niet om deze oproep gevraagd maar we weten dat hij heel graag een leuk iemand zou ontmoeten.

Omdat iedereen ander is en bepaalde stoffen voor de één wel werken, maar voor een ander misschien niet of anders, betekent dat niet dat iedereen die hetzelfde doet als Geert automatisch zal genezen van de ziekte van Crohn. Wat je wel kunt stellen, is dat er een absolute verbetering zal optreden in het algehele welzijn en dat er een goede kans is dat deze ziekte op termijn zal verdwijnen. In ieder geval de vervelende symptomen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl