Langzaam maar zeker begint er een kentering te komen in de manier waarop mensen in ons land denken over vaccinaties.

Vergeleken met tien jaar geleden is het aantal inwoners dat nog een griepprik neemt met ongeveer eenderde afgenomen.
Ondanks dat de volledige mainstream media worden ingezet bij de programmering van de bevolking om ze richting vaccinatiespuit te sturen, neemt de animo onder de bevolking af.

De animo voor de griepprik blijft afnemen. Nog maar de helft van de Nederlanders met een hoog risico op complicaties bij griep haalde afgelopen jaar een griepprik, maakt gezondheidsinstituut Nivel woensdag bekend. Tien jaar eerder was dit aandeel nog 72 procent.

"Sinds 2008 daalt het aantal personen dat gevaccineerd wordt elk jaar met een paar procentpunt'', aldus het Nederlandse instituut dat onderzoek doet naar de gezondheidszorg.

Mensen boven de 65 jaar met een hoog risico op complicaties door een medische aandoening, laten zich het vaakst vaccineren. Van deze groep haalde 70 procent vorig jaar een griepprik. Jaarlijks worden mensen met bepaalde chronische aandoeningen en 60-plussers door hun huisarts uitgenodigd voor de griepvaccinatie.

Het onderzoek van Nivel is gebaseerd op 800.000 patiënten van 205 huisartspraktijken in Nederland.

De burger wordt langzaam maar zeker wijzer en beseft dat omdat de griepprik zo goed als niet werkt en er schadelijke bijwerkingen kunnen optreden, ze beter af zijn zonder.

Echter, dat zal niet zomaar zonder slag of stoot worden getolereerd en dus was gisterenavond bij het NOS journaal te horen dat er plannen in voorbereiding zijn om de griepprik verplicht te maken voor zorgpersoneel. Zo begint het.

Ondertussen gaan de mainstream media onverdroten door met het uitdragen van de boodschap dat vaccins veilig zijn en dat gevaarlijke stoffen zoals Kwik, Formaldehyde en Aluminium niet meer voorkomen in de Nederlandse griepprik.

Er worden in het Rijksvaccinatieprogramma in ons land twee vaccins gebruikt: de ene heet Vaxigrip en de andere Influvac. Wanneer je kijkt op de bijsluiter van Vaxigrip en Influvac, dan kom je inderdaad geen stoffen meer tegen zoals de drie eerder genoemde.

De stoffen die nog wel genoemd worden zijn ook niet bijster goed voor je, maar het ontbreken van die drie is inderdaad een belangrijke stap vooruit.

Maar, als er dan nu nog alleen maar onschuldige stoffen worden gebruikt, hoe kunnen er dan nog steeds heftige tot zeer heftige bijwerkingen optreden?

Vaak (1-10%): hoofdpijn, zweten, spierpijn, gewrichtspijn, koorts, malaise, rillingen, vermoeidheid. Plaatselijke reacties zoals roodheid, zwelling, pijn, ecchymosen en induratie. Meestal verdwijnen de symptomen na één à twee dagen.

Verder zijn gemeld: allergische reacties (in zeldzame gevallen leidend tot shock), angio-oedeem. Voorbijgaande trombocytopenie, voorbijgaande lymfadenopathie. Neuralgie, paresthesie, koortsstuipen, andere neurologische aandoeningen, zoals encefalomyelitis, neuritis en het Guillain-Barrésyndroom. Vasculitis in zeer zeldzame gevallen met voorbijgaande nierproblemen. Algemene huidreacties, inclusief jeuk, urticaria of niet-specifieke huiduitslag.


Dat klinkt nu niet echt als reacties op onschuldige stoffen.

En dan komt er iets heel geniepigs boven tafel. Waar in de bijsluiter met geen woord over wordt gerept is het volgende:

Bij Influvac: Bevat sporen van gentamicine en formaldehyde. Bevat per dosis 15 microg oppervlakte-antigeen van 3 stammen.

Bij Vaxigrip: Bevat sporen van neomycine en formaldehyde. Bevat per dosis 15 microg oppervlakte-antigeen van 3 stammen.

Er zit dus wel degelijk formaldehyde in het vaccin, hoewel dit niet op de bijsluiter staat vermeld. Als je bijvoorbeeld allergisch bent voor pinda’s, dan kunnen sporen van pinda’s in bepaalde producten al heftige reacties oproepen en zelfs zo extreem dat de dood erop kan volgen.

Men heeft waarschijnlijk het woord “sporen” gebruikt om te kunnen verdoezelen dat er wel degelijk formaldehyde in het vaccin aanwezig is.

Formaldehyde veroorzaakt in het lichaam schade aan het immuunsysteem, zenuwstelsel en veroorzaakt onherstelbare schade aan DNA en is bovendien kankerverwekkend.

Bij het RIVM staat het volgende:

In het griepvaccin zitten naast stukjes van dode griepvirussen ook enkele andere stoffen. In heel zeldzame gevallen betekent een allergie voor een van deze stoffen dat u beter geen griepprik kunt krijgen. Bijvoorbeeld als u allergisch bent voor kippenei-eiwit of de antibiotica neomycine of gentamicine. Soms zit er een heel klein beetje van deze stoffen in de griepprik. In geval van twijfel kunt u met uw huisarts bespreken of het verstandig is de griepprik te halen.

Formaldehyde wordt niet genoemd. We komen dit wel tegen op een andere pagina bij het RIVM:

Formaldehyde: Bij het productieproces van vaccins wordt formaldehyde toegevoegd om te zorgen dat het virus wordt gedood (dit is de reden dat u geen griep kunt krijgen als gevolg van de griepprik). Vóórdat de vaccinvloeistof in de spuit gaat wordt dit gezuiverd, maar toch kunnen zeer kleine hoeveelheden stoffen als reststoffen achterblijven. Deze kleine hoeveelheid formaldehyde in vaccins is niet schadelijk voor de gezondheid, tenzij er een allergie voor dit product is.

Een patiënt leest de bijsluiter en komt nergens het woord formaldehyde tegen. Hoe kan een patiënt dan besluiten om dit vaccin niet te nemen wanneer ze allergisch zijn voor die stof? Ze weten het niet, want het staat niet op de bijsluiter, en de dokter weet het ook niet.

Op de Belgische bijsluiter staat het wel vermeld.

Contra-indicaties :

Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen, voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen of voor een bestanddeel dat in vorm van sporen aanwezig kan zijn – zoals eieren (ovalbumine, kippeneiwitten), neomycine, formaldehyde en octoxinol-9.

En, zoals een lezer opmerkte (dank!):

Bij de Belgen zeggen ze dat je dit zonder problemen kunt toedienen bij zwangere vrouwen, terwijl bij de NL versie staat dat dat wordt afgeraden omdat er te weinig over bekend zou zijn. Dit is toch wel overduidelijk dat er wordt gerommeld met de inhoud van bijsluiters, die zouden voor hetzelfde product qua werking etc exact dezelfde info moeten tonen.

En dat doen ze dus niet: In Nederland wordt op de bijsluiter met geen woord gerept over de in het vaccin aanwezige kankerverwekkende stof formaldehyde, terwijl de RIVM op haar website mensen die allergisch zijn voor deze stof adviseert om niet zomaar de vaccinatie te nemen.

In een eerder artikel publiceerden we een lijstje van wat formaldehyde, zelfs in hele lage concentraties, voor negatieve effecten op het menselijk lichaam kan hebben:

Wat doet deze stof met je: 

Lage concentraties kunnen irritatie aan ogen, keel en neus opleveren

symptomen van vergiftiging zijn branderige ogen, hoesten, droge keel

Formaldehyde kan astma en bronchitis-achtige verschijnselen veroorzaken

Formaldehyde staat geregistreerd als een carcinogeen (kankerverwekkend)

Er zijn studies die een verband aantonen met neus en longkanker en mogelijke verbanden met leukemie en hersenkanker

Aspartaam (als NutraSweet in veel light producten) breekt in het lichaam af in methanol (wood alcohol), het lichaam zet vervolgens methanol om in Formaldehyde.

Formaldehyde veroorzaakt in het lichaam schade aan het immuunsysteem, zenuwstelsel en veroorzaakt onherstelbare schade aan DNA

Styrofoam is een bron van Formaldehyde. Iemand die een warme drank drinkt uit een Styrofoam beker, krijgt een overdosis aan Formaldehyde.

FastFood bedrijven zoals McDonalds en Burger King verpakken hun (warme) voedsel in Styrofoam.

We vinden Formaldehyde in vaccinaties

Hoge concentraties leveren permanente schade op aan de longen


Een nog veel beter advies dan dat van het RIVM is om met een hele grote boog om dat vaccin heen te lopen en te zorgen dat je immuunsysteem op sterkte is waardoor je lichaam zelf heel goed in staat is om, in dit geval, een griepvirus de baas te worden.

Een belangrijke quote:

Hoe is het mogelijk dat er zelfs maar gesproken wordt over verplichting terwijl noch artsen, noch journalisten, noch beleidsmakers in staat zijn om aan bezorgde ouders wetenschappelijk onderzoek te overleggen dat kan garanderen dat vaccineren veilig is.’

Door Frankema

Initiatiefneemster
 stichtingvaccinvrij.nl

Gerelateerde artikelen (link)