Elite gaat de vaccinatiestrijd verliezen

De Nederlandse overheid begint nu zo wanhopig te worden over de alsmaar dalende vaccinatiegraad, dat ze zelfs nu besluiten om dan maar een minister prominent te vaccineren.

Overal ter wereld zie je mensen wakker worden en die niet zomaar in de rij gaan staan om hun kinderen bloot te stellen aan de giftige mengsels van de farmaceutische industrie.


Zo maar een voorbeeld waaruit blijkt dat het tij zich tegen de vaccinatiemafia keert.

De Amerikaanse staat Arizona heeft een opvoedkundig programma over vaccineren geschrapt omdat ze teveel klachten kregen van ouders die hun kinderen niet wensen te vaccineren.

Men had dit programma ingevoerd omdat bleek dat steeds minder kinderen deelnamen aan de verplichte schoolvaccinaties. De ouders die protesteerden tegen dit programma deden dat bij een soort Raad van Toezicht van de gouverneur, een raad die in het leven is geroepen om te zorgen dat regels er ook echt voor het welzijn van de bevolking zijn. De ouders protesteerden op grond van het feit dat ze vermoedden dat deze cursus verplicht zou worden en zij dit niet zien als iets dat in het algemeen belang is. De raad op haar beurt ging in overleg met de Gezondheidsraad en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de protesterende ouders gelijk hadden en schrapte de cursus.
 
Ook in ons land zouden ze maar wat graag vaccinaties willen verplichten, maar ze begrijpen heel goed dat dit, althans nu nog, nog een stap te ver is.

Dus zie je de volgende waanzinnige capriolen:

Minister van Medische Zorg Bruno Bruins krijgt maandag de eerste griepprik die dit jaar wordt uitgedeeld in het UMC Utrecht. De vaccinatie gaat vooraf aan een campagne voor griepvaccinatie bij medisch personeel, die een week later begint.

Alle universitaire medische centra doen mee en de hoop is dat de hele medische sector gaat en zich laat prikken. „Iedere extra medewerker die zich laat vaccineren, heeft zin. Iedereen kan namelijk het virus bij zich dragen en daarmee anderen besmetten”, zeggen ze in Utrecht. Voor kwetsbare patiënten is griep gevaarlijk en uitval door griep levert ook problemen met de bezetting in de zorg op, dus is het maar beter om niet ziek te worden en geen collega’s te besmetten.


En wat te denken van het volgende:

Vaccinatiewetenschappers zijn nepnieuws zat en komen met eigen systeem Wetenschappers beginnen een online-systeem om nepnieuws over vaccinaties te tackelen.

Ze hebben er genoeg van dat slecht onderbouwde beweringen als feiten worden overgenomen en zorgen dat de vaccinatiegraad steeds verder daalt. Daarom moeten internetgebruikers straks in één oogopslag kunnen zien wie wat beweert over vaccinaties, welke bronnen zij gebruiken en hoe ze zich tot elkaar verhouden.


Morgen houdt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een symposium over vaccinaties. Werden prikken in ons land vroeger vooral door wat kleinere groepen geweigerd uit geloofsovertuiging, nu is er vooral sprake van een groeiend aantal weigeraars onder jonge hoogopgeleiden, die bijvoorbeeld vinden dat de natuur zijn werk moet doen of ervan uitgaan dat het middel erger is dan de kwaal. Het symposium is bedoeld om uit te vinden hoe wetenschap en maatschappij concreet kunnen inhaken op een recent stuk van de Europese Commissie, dat pleit voor betere samenwerking tegen ziektes die met vaccinatie te voorkomen zijn.

Dit alles vertoont symptomen van paniekvoetbal. Alles wordt nu uit de kast getrokken om de bevolking richting vaccinatiespuit te sturen en alles wat het bereikt is dat er meer mensen vaccinaties zullen weigeren.

Keer op keer blijven ze herhalen in de mainstream media dat het veelal hoger opgeleiden zijn die weigeren hun kinderen te laten vaccineren. En dat is iets waar overheden grote moeite mee hebben, zelf nadenkende mensen die zich niet zomaar met een vaccinatiespuit het riet laten insturen.

Doe in plaats van vaccineren het volgende:

Leef gezond, zorg dat je immuunsysteem op peil is en ook dat je binnenwerk er gezond uit ziet.

In dat kader nog het volgende voor wie dit heeft gemist:

Het is aan mensen zelf om hun gezondheid op peil te houden. Daarbij hoort een besluit om wel geen cannabis te gebruiken, wel of niet te roken en wel of niet iets te doen aan overgewicht en de vaak daaraan gerelateerde hart- en vaatziekten.

Wat dat betreft is er goed nieuws, zeker voor mensen die niet van enorme verandering houden in hun levenswijze.

Er is via Orjana een nieuw product beschikbaar dat op een volkomen natuurlijke manier zowel overgewicht als hart- en vaatziekten te lijf gaat. Het is een product dat via de PPAR een proces op gang brengt dat zowel goed werkt bij overgewicht als bij hart- en vaatziekten.

Het eiwit PPAR is de vetreceptor in het menselijk lichaam. Onverzadigde plantaardige vetzuren binden goed aan PPAR. Het mechanisme dat vervolgens op gang komt, werkt mogelijk beschermend tegen hart- en vaatziekten en bij overgewicht

Laat je niet betuttelen en dwingen door een overheid die keer op keer heeft bewezen onbetrouwbaar te zijn. Blijf ten alle tijden de regie over je eigen leven en vooral je eigen lichaam houden en maak vandaag een begin door de PPAR 3 in 1 formule van Orjana te proberen. Te verkrijgen in een kleine en een grote verpakking.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl