Dit artikel kan je leven redden (video)

Hoewel wij denken wakker te zijn en wel aardig doorzien hoe onze maatschappij eigenlijk functioneert, blijkt iedere keer dat er nog zoveel is dat we niet weten.

Dat we nog steeds niet precies zien op welke manier de industrieën, in combinatie met de overheid, ons letterlijk kapot maken, maar daarentegen óók dat we binnen een tijdsbestek van enkele weken zelf ons leven kunnen redden.


We hebben eerder dit jaar de komedie meegemaakt van een kabinet onder aanvoering van Mark Rutte dat aan de bevolking probeerde te verkopen dat de dividendbelasting afgeschaft diende te worden zodat grote multinationals hun hoofdkantoor naar Nederland zouden verplaatsen. Dit, onder het mom van het creëren van werkgelegenheid. 

Een Nederlandse econoom schreef enkele maanden geleden het volgende over die capriolen:

Nederland lijkt een keurig democratisch land te zijn, maar het debacle rond de dividendbelasting laat zien dat het ook hier niet veel uitmaakt wat je als kiezer vindt. Een maatregel die in geen enkel verkiezingsprogramma staat, en waar je je als kiezer dus ook niet over kunt uitspreken, kan zomaar genomen worden als twee multinationals en een club van grote bedrijven daarom vragen. Voor Rutte zijn zij belangrijker dan een paar miljoen kiezers. Een dergelijke opstelling past bij een autocratie, niet bij een democratie. Na acht jaar premierschap lijkt ook Rutte bevangen te zijn door de arrogantie van de macht. Uiteindelijk gaat de maatregel niet door omdat Britse aandeelhouders zich roeren. Die blijken meer gewicht in de schaal te leggen dan alle kiezers, economen en andere deskundigen en het hele MKB bij elkaar.

Rutte en consorten waren altijd heel vaag over de werkelijke redenen van de afschaffing van de dividendbelasting, maar nu is de werkelijke aap definitief uit de mouw gekomen door uitspraken van Paul Polman, de topman van Unilever.

In het interview, zijn eerste sinds het dividenddebacle, toont Polman zich getergd. ,,We hebben heel duidelijk tegen het kabinet gezegd: ‘Als je ooit wilt dat Unilever met zijn hoofdkantoor naar Nederland komt, kan dat nooit gebeuren met dividendbelasting.’ We hebben dit altijd gezegd, al meer dan tien jaar. Niet alleen ik, maar andere mensen van Unilever ook.”

Polman zegt dat hij op de bewuste ochtend een uur telefonisch sprak met Mark Rutte, nadat hij hem om 6.00 uur een sms’je stuurde om te vragen of hij wakker was. Het was een goed gesprek, zegt hij. ,,Mark was niet boos, niet tegen mij. Mark en ik zijn goede vrienden. Hij was teleurgesteld, net als ik.’’

De leider van ons land, de man die ons hoort te vertegenwoordigen, is goede vrienden met de leider van het bedrijf dat de bevolking systematisch vergiftigt met haar producten.

Beter zou het zijn als al die mensen die geld doneren aan kankerfondsen dat geld aan zichzelf en hun naasten zouden besteden om dan eens eindelijk biologisch te gaan eten en stoppen met zichzelf en hun kinderen vol te proppen met de shit die multinationals als Unilever op de markt brengen. Al die verpakte levensmiddelen die in de schappen van de supers staan, zullen ons en onze kinderen uiteindelijk vergiftigen. Is het gek dat als jij je tientallen jaren volstopt met die shit er ergens in je lijf kanker uitbreekt.

En dat brengt ons tot het zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gezondheid. Het is duidelijk dat alles wat er vanuit een overheid komt, een bepaalde agenda heeft. Er zullen nimmer keiharde maatregelen vanuit een overheid worden genomen om bedrijven zoals Unilever aan te pakken. En het is natuurlijk niet alleen Unilever; het betreft een scala aan voedselproducenten die de bevolking systematisch vergiftigen.

En dat brengt ons tot de hieronder geplaatste documentaire. Een docu waarin je dingen zult aantreffen waarvan ook velen hier waarschijnlijk niet (volledig) op de hoogte zijn. Een docu waarin specialisten uitleggen dat het niet zozeer suiker en koolhydraten zijn die diabetes veroorzaken, maar bewerkt voedsel, inclusief bewerkt vlees en zelfs zuivelproducten. 

Hoe onderzoeken worden betaald door leveranciers van bepaalde producten die uiteraard een heel ander beeld scheppen dan de werkelijkheid en dat eigenlijk maar met één doel en dat is om de consument in verwarring te brengen, zodat ze uiteindelijk toch gewoon die producten blijven kopen omdat er zoveel tegenstrijdige informatie is. 

Hoe we worden misleid door de zuivelindustrie die het doet voorkomen alsof we iedere dag melk moeten drinken en andere zuivelproducten nuttigen. Hoe ook dit juist een averechts effect heeft, omdat ook deze producten boordevol zitten met schadelijke dierlijke ingrediënten die deze dieren weer via hun voedsel hebben binnen gekregen. Dat het veel gehoorde verhaaltje dat van melk sterke botten krijgt, een fabeltje is.

Zo zijn er ook maar weinig mensen die borst- en prostaatkanker in verband brengen met zuivelproducten, terwijl uit onderzoek is gebleken dat die link er wel duidelijk ligt.

Hoewel er wel de nodige kanttekeningen bij de video kunnen worden geplaatst vanwege de veganistische invalshoek (ook weer een agenda) en dat wordt gezegd dat het specifiek over processed/bewerkt voedsel gaat, maar in de documentaire die grens vaak vaag lijkt. Dat (biologisch) vlees dat niet bewerkt is ook onder bewerkt wordt geschaard wordt dan ingevuld met dat de opstapeling van omgevingsvervuiling geconcentreerd in de dieren aanwezig is en die wij dat dan opeten en daarmee wordt het dan, in onze ogen enigszins onterecht, onder bewerkt voedsel geplaatst. Datzelfde gaat dan namelijk ook op voor planten. Los daarvan hebben wij het niet nodig vlees te eten en al we dat matigen, ermee stoppen of in ieder geval verantwoord doen dan scheelt dat veel leed.

Schokkend is het om te zien hoe mensen ook indirect hebben te lijden van de massale vee-industrie. Het heeft niet alleen effect op je persoonlijke gezondheid, maar ook op het milieu in het algemeen en bepaalde gemeenschappen die in de buurt van dit soort "industrieën" wonen, want je kunt het eigenlijk geen boerderijen meer noemen zoals we die vroeger kenden.

Wij kennen ook in ons land een scala aan organisaties die zich ogenschijnlijk bezighouden met de "bestrijding" van ziektes. Zo heb je overal wel een fonds voor, van kankerfondsen tot diabetesfondsen en wat blijkt uit de documentaire? Daarin wordt duidelijk gemaakt dat al die fondsen (in dit geval Amerika, maar dat is bij ons niet anders) dát voedsel promoten wat juist de ziekte veróórzaakt waar hun focus ligt.

En dan blijkt, net zoals bij ons, dat die fondsen financieel worden gesteund door de industrieën die de ziektes veroorzaken die zij geacht worden te bestrijden. Dus, geef nooit meer een stuiver aan al die fondsen, want je bereikt daarmee juist het tegenovergestelde van wat je zou willen.

En dus is het ook niet zo vreemd dat je bij al die verschillende fondsen ook de farmaceutische industrie tegenkomt als sponsor. (Precies zoals bij ons bijvoorbeeld het voedingscentrum samenwerkt met en gesponsord wordt door gifmengers zoals Unilever.) Zij (farma) zijn uiteraard degenen die echt baat hebben bij zieke mensen en hoe meer mensen zichzelf kapot eten door allerlei bewerkt voedsel, des te beter voor hen.

De documentaire komt tot de conclusie dat er een sterke relatie is tussen al die industrieën en de overheid. Dat dit zover gaat dat er zelfs wetten in het leven worden geroepen tegen klokkenluiders en activisten. Alles, om ervoor te zorgen dat de bevolking zichzelf blijft vergiftigen. Het bewijs dat daarvoor geleverd wordt ook weer in deze documenatire zal hopelijk weer een aantal mensen overtuigen van de slechte intenties van de overheid en voedingsindustrieën en big pharma, hoe vervelend die realiteit ook is.

Gelukkig is er ook heel goed nieuws te zien in deze docu en dat is dat ongeacht je huidige situatie je met enkele weken een gezondheidsresultaat kunt behalen dat je niet voor mogelijk houdt. Je ziet hoe iemand die nauwelijks meer kon lopen en verwachtte binnenkort in een rolstoel te zitten en omringd was door farmaceutische medicijnen, enkele weken later lachend over straat loopt en og nauwelijks mediactie nodig heeft. (Onderaan dit artikel plaatsen we nog een interessante documentaire over hoe de voedselindustrie ons voedsel zodanig heeft ewerkt dat het eigenlijk geen voedsel meer kan heten. En hoe dat door en voor mensen op lokaal niveau kan worden opgelost. Geïllustreerd met inspirerende voorbeelden).In documentaire heb je kunnen zien dat van alle gebruikte antibiotica in Amerika de farmaceutische industrie daarvan 80 procent verkoopt aan boeren voor gebruik onder het vee. Al die restanten krijg jij binnen via de dierlijke producten en het is dan ook niet zo vreemd dat steeds meer bacteriën resistent worden voor antibiotica.

xxx

Hierna een klein deel uit een artikel van enkele dagen geleden (en opvolgend de eerder genoemde food video).

Om eventuele indringers onschadelijk te maken kun je vertrouwen op de steeds slechter werkende antibiotica of je kunt gebruik maken van een oud en beproefd middel dat geen resistentie bij bacteriën veroorzaakt en dat is colloïdaal zilver.

Eén van de belangrijkste eigenschappen van colloïdaal zilver is dat het in staat is dodelijke pathogenen zoals de Methicilline-resistente Staphylococcus aureus of MRSA te doden.

Eigenlijk zou dit middel standaard aanwezig dienen te zijn in ieder huishouden.

En daarom goed nieuws voor Niburulezers, want zij kunnen het nieuwe, zeer zuivere Orjana Colloïdaal Zilverwater van 20 PPM deze week kopen met tien procent introductie-korting. Orjana staat synoniem voor kwaliteit en ook dit product is van top kwaliteit. Voer bij het afrekenen de code "jippie10" in en pak je voordeel. Actie is geldig tot en met volgende week maandag 3 december.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl