Dat er grote gezondheidsnadelen kleven aan vaccinaties is zo langzamerhand bij een groot deel van de bevolking bekend.

Een ander belangrijk onderdeel van dit alles is kijken naar de drijfveren waarmee bepaalde dingen worden gedaan.Alles valt of staat in deze wereld met de beweegredenen waarom iemand iets doet. Daarom is motief een belangrijk gegeven voor een rechter, want het toont aan waarom iets is gebeurd.

Het motief is de drijfveer en als die nobel is, maar de uitkomst rampzalig, dan zal een rechter daar altijd rekening mee houden.

En als we kijken naar motief in verband met de volksgezondheid, dan is dat een super belangrijk gegeven. Zoals de vraag of de drijfveer van de overheid de oprechte wens is om de bevolking zo gezond mogelijk te laten leven, of dat de drijfveer hebzucht is. Hebzucht in de zin dat ze hun ziel en zaligheid hebben verkocht aan de grote industrieën omdat ze weten dat er ook nog een leven na de politiek komt.

Mooie voorbeelden van dergelijke verkochte politici zijn Neelie Smit en Wim Kok.

Als we kijken naar wat de drijfveer van bedrijven in het algemeen is, dan is dat zonder meer de winst. Dat is de ultieme doelstelling van ieder bedrijf en op zich is daar niets mis mee, behalve wanneer het onze gezondheid betreft.

Neem als voorbeeld vaccinaties.

De vaccinatie business zoals dat in vaktermen wordt genoemd, is ferm in handen van de farmaceutische industrie. Het gegeven dat een bedrijf winst wil maken, betekent dat men zoveel mogelijk vaccins wil slijten om daarmee die beoogde winst behalen.

Om winst te kunnen halen, moeten daarnaast de kosten onder controle worden gehouden en die twee factoren bepalen voor een groot deel de kwaliteit van het product. De drijfveer van een farmaceutisch bedrijf is dan ook niet het welzijn van de bevolking, maar op een zo goedkoop mogelijke manier goedkeuring krijgen voor een vaccin en deze voor de hoofdprijs verkopen.

En om dat te kunnen doen, moet er uiteraard veel vraag zijn naar vaccins. En daar komt hun handlanger, de overheid, om de hoek kijken. Daar zitten allerlei mensen die straks best ergens een leuk commissariaat willen bemachtigen en dus gaan overheden vaccinaties pushen namens de industrie.

Dat is geen hogere wiskunde, dat is een gegeven.

Daar komt dan verder nog het feit om de hoek kijken, dat farmaceutische bedrijven geen enkele juridische aansprakelijkheid hebben, in het geval het mis mocht gaan met één van hun vaccins. Dus, ook daar ontbreekt de drijfveer om er in ieder geval voor te zorgen dat er geen mensen doodgaan aan de bijwerkingen van deze inentingen.

Want, bij al het bovenstaande hebben we het natuurlijk nog niet eens gehad over het feit dat vaccinaties in de meeste gevallen niet werken en zelfs een averechts effect hebben, met daarnaast een lang spoor van doden/gewonden als gevolg van de bijwerkingen van vaccinaties.

Bovenstaande is ongeveer het verhaal van Micha Kat in onderstaande video, waar hij met een concreet voorbeeld aantoont dat het enige dat telt voor de farmaceutische industrie de winst is.