De Duitse chemiereus Bayer is nu eigenaar van Monsanto en heeft laten weten alles op alles te zetten om de giftige stof glyfosaat te behouden.

Dit terwijl een rechtbank schade heeft toegekend aan een slachtoffer die kanker kreeg als gevolg van glyfosaat en het in veel meer voedingsproducten voorkomt dan je zou denken.


We leven in een waanzinnige wereld, waar grote machtige bedrijven het voor elkaar krijgen om middels een batterij gekochte wetenschappers "aan te tonen" dat hun gif veilig is, terwijl in er in werkelijkheid als gevolg van hun product mensen doodgaan aan kanker en er ontelbare misvormde kinderen worden geboren.

Voor hen die niet zo goed op de hoogte zijn waar het allemaal om draait. Het gaat hier over de chemische stof glyfosaat dat als volgt wordt omschreven door de Wikipedia.

Glyfosaat (ISO-naam) is een organische fosforverbinding die als niet-selectief systemisch totaalherbicide zeer ruim toegepast wordt. Het Amerikaanse bedrijf Monsanto bracht het product in de jaren '70 als isopropylammoniumzout op de markt onder de naam Roundup.

Het bestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto met daarin glyfosaat is letterlijk levensgevaarlijk omdat het kankerverwekkend is, zoals bleek in 2015,

Eerder dit jaar kwam er in maart goed nieuws voor mensen die zich zorgen maken over de vele giftige onkruidverdelgers die worden gebruikt zoals Roundup van Monsanto en dat restanten van deze giftige stoffen zoals glyfosaat via de landbouwproducten in het menselijk lichaam terechtkomen.

Eén van 's werelds populairste onkruidbestrijdingsmiddelen — en het meest gebruikt in de VS — is door de IARC, het Internationaal Agentschap voor Kanker Onderzoek, bestempeld als mogelijk kankerverwekkend. Dat is het een na hoogste risiconiveau dat kan worden toegekend.

IARC, de Franse tak van de Wereld Gezondheids-organisatie, onderzocht 5 insecticiden en herbiciden, te weten tetrachloorvinphos, parathion, malathion, diazinon en glyfosaat. De stof glyfosaat wordt wereldwijd in zo'n 750 verschillende herbicide-producten in de industriële landbouw toegepast. De EPA, de Environmental Protection Agency uit de VS, liet weten het besluit van de IARC nog te zullen bestuderen.

Volgens het IARC is het gebruik aangetoond in de lucht gedurende het spuiten, in water en in voedsel. Experts zeiden dat er beperkt bewijs is dat het bij mensen non-Hodgkins lymphoma kan veroorzaken en overtuigend bewijs dat glyfosaat ook andere vormen van kanker kan veroorzaken bij muizen en ratten. Het IARC-panel zei ook dat glyfosaat is aangetroffen in het bloed en de urine van landarbeiders, hetgeen aantoont dat de stof door het lichaam wordt opgenomen.

Gelukkig zou je denken, want dan kan er eindelijk iets aan worden gedaan. Maar, dan heb je nog geen rekening gehouden met het fenomeen dat "gekochte politici" heet, want even later verschijnt het volgende bericht.

Het is onwaarschijnlijk dat glyfosaat zorgt voor verhoogd risico op kanker bij mensen. Dat concludeert de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid EFSA op basis van een toetsing van onderzoek van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC, een agentschap dat resorteert onder de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De conclusie van de EFSA zal worden meegewogen wanneer de Europese Commissie een besluit neemt of glyfosaat opgenomen blijft in de lijst van toegestane werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie.

Om een lang verhaal enigszins te beperken, glyfosaat wordt nog gewoon iedere dag toegepast, ook bij ons, want nergens zitten meer gekochte politici dan bij ons. Niemand in ons land vindt het dan ook vreemd dat de betreffende staatssecretaris, Sharon Dijksma, naar de Bilderberg Conferentie gaat. (Dijksma hield zich als staatssecretaris vooral bezig met landbouw, natuur en voedselkwaliteit).

En voor wat betreft het laatste, de voedselkwaliteit, komen er nu alarmerende berichten. Zo heeft de Engelse krant The Guardian een artikel gepubliceerd, waarin wordt gesproken over een enorme doofpot bij de Amerikaanse FDA (Food and Drugs Administration).

Het is daar namelijk al jaren bekend dat het kankerverwekkende glyfosaat voorkomt in allerlei producten die dagelijks door mensen worden geconsumeerd. Uit interne documenten in handen van The Guardian zou blijken dat onderzoekers van de FDA grote moeite hadden om producten te vinden waar geen glyfosaat in voor komt.

Glyfosaat komt voor in alledaagse producten zoals ontbijtgranen en crackers en dat in hogere concentraties dan is toegestaan. Omdat de informatie van The Guardian afkomstig is uit e-mail verkeer tussen wetenschappers onderling naar aanleiding van een WOB verzoek, zegt de FDA dat dit geen formele conclusies zijn, dat er geen wettelijke limieten worden overschreden en dat ze later dit jaar naar buiten zullen komen met een officieel rapport. Dat geeft ze dan nog even de tijd om een geloofwaardig verhaal in elkaar te draaien.

Alhoewel er een rechtbankveroordeling ligt tegen Monsanto omdat deze van mening is dat glyfosaat inderdaad bij iemand kanker heeft veroorzaakt, is de de nieuwe eigenaar van Monsanto, het voormalig Nazi concern Bayer, niet van plan om te stoppen met glyfosaat.

Chemieconcern Bayer wil binnen de internationale landbouwgemeenschap een brede coalitie vormen om het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat beschikbaar te houden voor de praktijk. Glyfosaat is efficiënt, volkomen veilig en heeft een lage milieubelasting', stelt Jesus Madrazo, duurzaamheidsmanager bij Bayer CropScience. 'Dit middel is wereldwijd te belangrijk voor duurzame en innovatieve teeltsystemen om zomaar te laten verdwijnen

Onlangs veroordeelde een rechter in Californië overnamepartner Monsanto tot het betalen van een forse schadevergoeding aan een patiënt met lymfeklierkanker. 'Binnen het Amerikaanse rechtssysteem heerst nu eenmaal een claimcultuur en wordt de wetenschap vaak buiten beschouwing gelaten', vindt Madrazo.

Corrupte politici zullen ons niet beschermen tegen deze wanstaltige industriële monsters en daarom zullen we het zelf moeten doen. Blijf zoveel mogelijk uit de buurt van alles wat is bespoten met chemische bestrijdingsmiddelen en helaas kan je weinig doen aan het glysofaat dat zich langzamerhand overal als een virus verder verspreid.

Iets dat je wel kunt doen is je lichaam op een natuurlijke manier reinigen en te versterken door gebruik te maken van het Orjana aanbod voor deze week.

Voor de krachtige Orjana PPAR 3 in 1 formule verpakkingen van zowel de 100 als de 250 gram verpakking geldt deze week een korting van tien procent. Een ware zegen voor je lichaam. Het ontgift, voedt, helpt bij afvallen, voedt de hersenen met goede vetten en nog veel meer. Lees daarvoor de produktomschrijving bij Orjana. Voer bij het afrekenen als kortingscode PPAR2018 in. Dit aanbod is geldig tot en met volgende week dinsdag 1 januari 2019.

Let op! De kortingscode in het daarvoor bestemde veldje invoeren en niet in het opmerkingen-/commentarenveldje. De korting wordt anders niet doorgevoerd bij het afrekenen.