Met man en macht wordt er op dit moment aan “damage control” gedaan voor wat betreft de kwaliteit van ons drinkwater.

Het filiaal van de farmaceutische industrie, de RIVM, maakt sussende geluiden terwijl men in alle haast begint met het filteren van water bij ziekenhuizen.Wanneer we het hebben over het alsmaar toenemend medicijngebruik in Nederland, dan valt altijd het woord vergrijzing als reden hiervoor. Daarmee is iedereen dan stil, want het is nu eenmaal een feit dat er steeds meer oudere mensen komen in dit land en ja die zullen veel medicijnen gebruiken, want dat is iets dat iedereen normaal vindt. 

Ouder worden staat gelijk aan het slikken van farmaceutische medicijnen en bij de meeste ouderen staat dan ook een batterij aan pillen in het medicijnkastje.  Maar, wanneer je dan artikelen leest over dat er meer dan een miljoen Nederlanders medicijnen slikken tegen depressie, dan weet je dat niet alleen ouderen de reden zijn van die stijging en dat dit argument wordt gebruikt om te verdoezelen datz goed als iedere inwoner in dit land farmaceutische pillen slikt. 

Volgens recente cijfers komt er per jaar zo'n 140.000 kilo medicijnresten in ons water terecht die bij de drinkwaterzuivering, zoals die plaatsvindt in ons land, er niet (helemaal) uit wordt gefilterd.

En dan komen er nu dit soort berichten:

Waterschap Rijn en IJssel gaat afvalwater uit het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk letterlijk voor de deur van de kliniek zuiveren. Deze 'voorzuivering' moet ervoor zorgen dat er geen medicijnresten in het oppervlaktewater terechtkomen. Vooral door vergrijzing worden er steeds meer medicijnen gebruikt. De resten daarvan komen via wc-bezoek in het riool terecht. Een gewone rioolwaterzuivering verwijdert dergelijke resten niet volledig, zodat de medicijnen uiteindelijk het oppervlaktewater vervuilen.

Bij het ziekenhuis staat een container, waarin afvalwater met ozon en uv-technologie wordt behandeld. Dat moet zorgen voor de afbraak van medicijnresten, röntgenvloeistoffen en bacteriën. Daarna komt het afvalwater pas in het riool terecht. Testen met de mobiele zuivering zijn succesvol verlopen, zegt het waterschap.

Bovenstaand bericht geeft aan over wat voor soort schadelijke stoffen we praten die normaal gesproken via ziekenhuizen in het oppervlaktewater terechtkomen. Dit staat natuurlijk nog volledig los van alle medicijnresten die via andere bronnen in het water terechtkomen zoals de WC’s van burgers en via de veestapel die ook wordt “behandeld” met allerlei chemische medicijnen.

En uiteindelijk vormt dit de bron voor ons drinkwater, waarbij het een illusie is om te denken dat het water volledig wordt gezuiverd van al die medicijnresten en andere kwalijke stoffen.

Het RIVM doet uiteraard verwoede pogingen om alles en iedereen gerust te stellen met de woorden dat het drinkwater zodanig is gezuiverd dat wat er dan uiteindelijk overblijft aan medicijnresten dusdanig laag is dat het geen enkel gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

Als dat zo is, waarom stelt het kabinet dan extra geld beschikbaar om dit probleem te tackelen en waarom doen de waterschappen dan zoveel moeite om het water bij de ziekenhuispoort al voor te zuiveren? 

Feit is dat ons drinkwater steeds meer wordt vervuild door medicijnresten.

Jaren geleden was er veel ophef over het feit dat er resten van de anticonceptiepil in het drinkwater terechtkwamen. Die vrees voor vervuiling van het drinkwater omvat nu medicijnen in het algemeen, omdat er in Europa en Amerika uit steekproeven gebleken is dat het kraanwater heel vaak vervuild is met veelgebruikte geneesmiddelen. Chloor in het water helpt niet, of kan de situatie zelfs verergeren.

Feit is dat ons drinkwater is vervuild ook door allerlei andere kwalijke stoffen, zoals het kankerverwekkende glyfosaat.

Glyfosaat geeft al problemen bij de Nederlandse drinkwatervoorziening. In oppervlaktewater dat wordt gewonnen om er drinkwater van te maken, zit volgens de drinkwaterbedrijven „al jaren” te veel glyfosaat. Het staat daarom op de lijst van ‘probleemstoffen’.

Hoeveel schade al die “resterende” kwalijke stoffen je lichaam toebrengen is moeilijk te bepalen, maar feit is dat je uiteraard beter af bent met echt schoon drinkwater. En dan is een goede kwaliteit waterfilter eigenlijk een must voor ieder huishouden.

De politiek praat over problemen, de overheid strooit her en der met wat miljoenen, maar het probleem wordt met de dag groter en daardoor is op dit moment ons drinkwater niet meer te drinken.