Dodelijke schimmel resistent tegen medicijnen (video)

Men heeft geprobeerd om dit stil te houden, maar de dreiging wordt nu zo groot dat dit niet langer lukt.

Er is een schimmelinfectie die zo goed als volledig resistent is tegen bestaande medicijnen en die bij mensen met een zwak immuunsysteem in veel gevallen dodelijk kan zijn.Het is steeds bekender dat meer en meer bacteriën zo langzamerhand zo goed als volledig resistent zijn tegen de gangbare vormen van antibiotica en sommigen zelfs tegen alle.

Echter, er is misschien nog een veel groter gevaar dan die resistente bacteriën en dat is een dodelijke vorm van schimmel. Deze heet formeel Candida Auris en vormt vooral een levensgevaarlijke bedreiging voor mensen met een zwak immuunsysteem. En een zwak immuunsysteem is iets wat tegenwoordig gemakkelijk te verkrijgen is, getuige ook de 9 miljoen chronische zieke mensen alleen al in Nederland.

Deze schimmel wordt ook wel Japanse schimmel genoemd omdat het eerste geval hiervan in 2009 in Japan werd ontdekt. Maar, eigenlijk weet helemaal niemand waar deze schimmel zo opeens vandaan komt en dat op zich is uiteraard al heel verdacht.

De C. Auris reageert niet of slecht op de bestaande medicijnen en wanneer deze infectie in het bloed terecht komt, dan ziet het er slecht uit qua overlevingskansen van de patiënt. Bijna de helft van hen die deze infectie in hun bloedbaan hebben, sterven binnen 90 dagen.

Na de eerste besmetting in Japan in het oorkanaal bij een 70-jarige vrouw heeft deze schimmelinfectie zich verspreid over Azië en Europa en is sinds 2016 ook in Amerika waargenomen.

Dit eerste geval in Amerika was een 61-jarige vrouw die zich meldde bij een ziekenhuis in New York nadat ze ademhalingsproblemen had. Ze werd positief getest voor Candida Auris en stierf een week later. Aangezien de vrouw in Amerika was aangekomen vanuit de Arabische Emiraten en daar waarschijnlijk de infectie had opgelopen werd er op dat moment verder niet zoveel aandacht aan besteed.

Inmiddels komt deze infectie nu voor in meerdere staten in Amerika en wordt er nu alarm geslagen.

Zoals zo vaak loop je de meeste kans op een dergelijke infectie op plekken waar zieke en zwakke mensen zijn zoals in ziekenhuizen en verzorgingshuizen.

Dit gebeurde ook in een Engels ziekenhuis waardoor in 2016 het Royal Brompton ziekenhuis in Londen werd gedwongen om haar intensive care unit te sluiten.

Wat ze ook deden ze slaagden er maar niet om deze schimmelinfectie onder controle te krijgen en uiteindelijk raakten er 72 mensen besmet. Iets wat vaker gebeurt is dat ziekenhuizen dit soort dingen proberen stil te houden, maar in dit geval lukte dit niet en werd het voorval breed uitgemeten in de Engelse pers.

De Amerikaanse CDC (Centre for Disease Control) heeft deze schimmel inmiddels bestempeld tot een bedreigende infectie.

Niet alleen reageert de schimmel niet op de bestaande anti schimmelmedicijnen, het is ook heel moeilijk om deze uit de omgeving te verwijderen.

In het Mount Sinai ziekenhuis in New York moest een kamer van een besmette patiënt die na 90 dagen was overleden bijna volledig worden gesloopt voordat men er in slaagde de schimmel uit de omgeving te verwijderen.

Er is iets vreemd aan de hand met deze schimmel. Formeel is deze voor het eerst ontdekt in Azië en heeft zich vervolgens over de aarde verspreid. Echter, uit onderzoek met monsters uit India en Pakistan, Venezuela, Zuid Afrika en Japan bleek dat het niet afkomstig is uit een bepaalde streek en ook dat er vier varianten zijn van Candida Auris.

De verschillen in die vier strengen zijn echter zo groot dat men zegt dat er duizenden jaren voor nodig zijn geweest om tot dit resultaat te komen en dat terwijl deze vier nu ineens toevallig opduiken als resistente schimmels op verschillende plekken in de wereld.

De microbiologen krabben zich achter de oren over hoe dit kan, proberen wel een verklaring te vinden, maar kunnen dat niet.

Anuradha Chowdhary, een mycoloog (schimmeldeskundige) uit India, zegt er het volgende van:

En nu beginnen de schimmels – met honderdduizenden soorten een aparte tak van leven – zich te roeren. ‘Wij mensen hebben dit gedaan’, zegt Chowdhary. ‘We hebben de omgeving vol fungiciden gestopt, van schimmeldodende zalfjes uit de apotheek tot fungiciden in de landbouw. En nu zien we de resistentie toenemen. Ik geef je op een briefje: over vijf jaar zit ik hier over weer een andere resistente soort te praten.’

‘Het is niet anders dan met andere micro-organismen: ze gedijen op ons lichaam. Ze eten ons. Ze zijn er niet op uit om ons kwaad te doen, maar ze koloniseren ons als het met ons bergafwaarts gaat. En daarbij speelt: als we antibiotica nemen, krijgen we minder bacteriën en neemt het aandeel schimmels toe. Vandaar dat antibioticagebruik een van de risicofactoren is voor candidemie – bloedvergiftiging door schimmels.’


En zo zijn we ondertussen in een situatie beland, waarbij in 90 procent van de gevallen van besmetting met Candidia Auris deze resistent is tegen één medicijn en in 30 procent van de gevallen tegen twee of meer.

Dit is waarschijnlijk pas het topje van de ijsberg, want instellingen waar dit soort besmettingen voor komen staan nu niet bepaald te popelen om hun naam in de krant te zien. Dus, hoeveel meer gevallen zijn er ondertussen geweest waar we niets vanaf weten?

En dan is er natuurlijk altijd de vraag hoe het kan dat vier verschillende varianten van deze resistente dodelijke schimmels opeens tegelijk opduiken?

Of heeft iemand ergens een handje geholpen om het deze de wereld in te sturen zoals ook wordt besproken in onderstaande video. Iemand die vindt dat er misschien teveel mensen op deze planeet wonen?

De moraal van het verhaal is dan ook om waar mogelijk weg te blijven van plaatsen waar je verhoogde kans hebt om dit soort infecties op te lopen en daarnaast het volgende:

Zorg dat je immuunsysteem op orde is en maak daarnaast korte metten met alle soorten bacteriën voordat ze echte schade aanrichten. En om dat te doen hoef je niet naar het ziekenhuis, maar kun je gebruik maken van een al eeuwenlang beproefd middel.

Om eventuele indringers onschadelijk te maken kun je vertrouwen op de steeds slechter werkende antibiotica of je kunt gebruik maken van een oud en beproefd middel dat geen resistentie bij bacteriën veroorzaakt en dat is colloïdaal zilver.

Eén van de belangrijkste eigenschappen van colloïdaal zilver is dat het in staat is dodelijke pathogenen zoals de Methicilline-resistente Staphylococcus aureus of MRSA te doden.  Het werkt niet alleen tegen bacteriën, maar ook tegen schimmels.

Eigenlijk zou dit middel standaard aanwezig dienen te zijn in ieder huishouden.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl