De steeds verder oplaaiende discussie over wel of niet vaccineren laat één ding heel duidelijk zien.

Ouders die hun kinderen wel laten vaccineren hebben geen enkel vertrouwen dat een vaccin hun kind daadwerkelijk zal beschermen.Wanneer je voorstanders van vaccinaties vraagt waarom hij of zij hun kind(eren) laten vaccineren, dan zal je steevast als antwoord krijgen: Om ze te beschermen tegen een besmettelijke ziekte.

Als je werkelijk gelooft dat een vaccinatie je kind beschermt, dan zou je een gat in de lucht moeten springen als jij een vaccinatie voor je kind hebt gescoord. "He he, vanaf dit punt hoef ik mij geen zorgen meer te maken, want mijn kind is beschermd".

Maar, wat zie je in de praktijk? Dat deze mensen zich onvoorstelbaar druk maken over andere ouders die hun kind niet laten vaccineren.

De enige reden dat ze dit mogelijkerwijs zouden kunnen doen is omdat ze geen enkel vertrouwen hebben in het vaccin. Zouden ze dat wel hebben, dan zal het hun worst zijn of iemand wel of niet hun kind laat vaccineren, want het eigen kind heeft een vaccinatie gehad en is dus beschermd.

Autoriteiten weten dit en dus hebben ze de kudde immuniteit bedacht.

Dit is wat het RIVM erover zegt:

Met vaccineren in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma bescherm je jouw kind of jezelf. Maar je draagt ook bij aan de groepsimmuniteit.

Hoe meer mensen immuun zijn voor een bepaalde ziekte, hoe kleiner de kans op verspreiding. Laten we mazelen als voorbeeld nemen. Omdat mazelen een van de meest besmettelijke ziektes is, kan het zich al verspreiden als meer dan 5% van de mensen niet immuun is. Je wordt immuun voor mazelen door de ziekte te krijgen of door gevaccineerd te worden.

De werkelijkheid is anders, zoals we eerder schreven:

Nader onderzoek echter naar de geschiedenis van vaccinaties, hoe ze werken en welke bescherming zij werkelijk bieden, onthult dat deze gouden kalveren van de moderne geneeskunde in werkelijkheid de voertuigen zijn waarmee besmettelijke ziektes worden verspreid. Doordat gevaccineerde mensen de primaire dragers van de ziekte zijn.

Het is met vaccinaties precies het omgekeerde van wat ons al decennialang wordt verteld. Het verhaal dat ze je immuniteit bieden tegen ziektes waaraan je anders misschien zou doodgaan. Net zoals je verteld wordt dat als je de inentingen weigert je niet alleen kwetsbaar bent om die ziekte te krijgen, maar meehelpt deze te verspreiden.

Deze en gelijksoortige fabels over vaccinaties voeren de boventoon in het mainstream gedachtenpatroon, ondanks dat er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing bestaat voor deze sprookjes .

In 2012 verscheen er een artikel in Forbes waarbij de uitbraak van kinkhoest in het noordwesten van Amerika zou zijn veroorzaakt door niet gevaccineerde kinderen.

Hierop is een antwoord gekomen van Dr. Paul King. Hij noemt zichzelf aan analytische chemicus met meer dan 30 jaar ervaring in de chemische en farmaceutische industrie.

Op zijn analytische manier haalt hij het artikel in Forbes volledig onderuit door te onderbouwen waarom het juist gevaccineerde mensen zijn die verantwoordelijk zijn voor het weer de kop opsteken van besmettelijke ziektes en niet andersom.

Juist door de min of meer verplichte en opgedrongen vaccinaties van de laatste eeuw is het de overheid die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het weer opnieuw uitbreken van deze ziektes.

Volgens King gebeurt dit door iets wat slechts weinig mensen weten, inclusief professionals in de gezondheidszorg. Dat heeft te maken met dat de vaccinaties in feite de controle ondermijnen van wat hij noemt het innate immune system.

Dit innate immune system is een apart onderdeel van ons normale immuunsysteem en vormt als het ware de eerste verdedigingslinie tegen infecties. Dit subsysteem fungeert als een poortwachter tegen allerlei bacteriën, virussen en andere gevaarlijke elementen. Hierdoor hoeft het eigenlijke immuunsysteem nog niet in werking te treden om de indringers direct te confronteren.

Onder ideale omstandigheden springt dit innate immune system direct in een hoge versnelling bij het eerste teken van gevaar. Het blokkeert pathogenen (ziekteverwekker van biologische oorsprong) zodat deze niet langs de neus, mond, spijsverteringskanaal of andere weg het lichaam binnen kunnen komen. Wanneer het innate immune system zijn taak niet goed uitvoert, zal het normale immuunsysteem dit verder oppikken en proberen de dreiging af te handelen.

Dit hele natuurlijke proces wordt volledig verstoord door vaccinaties. Deze worden bewust voorbij het innate immune system gestuurd en gaan direct naar het normale immuunsysteem. Het immuun antwoord wat dan van het systeem komt is zowel onnatuurlijk als totaal niet op zijn plaats.

Hierdoor wordt dan ook slechts een tijdelijke en vaak niet complete immuniteit gecreëerd. Dit in tegenstelling tot de levenslange immuniteit die wordt gecreëerd langs natuurlijke weg. De slechts tijdelijke bescherming door vaccinaties is dan ook de reden dat de meeste vaccins later opgevolgd dienen te worden door een zogenaamde booster dosis.

Dit is ook zeker het geval met vaccinaties tegen kinkhoest zoals werd ontdekt door Dr. King. Naar bleek geeft dit type slechts enkele jaren bescherming in tegenstelling tot mensen die levenslang immuun zijn doordat ze de ziekte op een natuurlijke manier hebben opgelopen. King ontdekte dat zelfs kinderen die in hun jeugd een milde vorm van kinkhoest opliepen, een levenslange immuniteit opgebouwd hebben en geen enkele vaccinatie nodig hebben.

Kinderen die de ziekte niet op een natuurlijke manier hebben gekregen moeten om de drie jaar een nieuwe booster vaccinatie nemen om enigszins beschermd te blijven. En zelfs dan hebben ze geen enkele garantie dat ze de ziekte niet zullen krijgen en lopen daarnaast nog een groot risico vanwege alle kwalijke bijwerkingen van vaccinaties.

Dit is nog niet eens het ergste. Want uit jarenlang wetenschappelijk onderzoek door King is gebleken dat juist gevaccineerde mensen dikwijls de dragers worden van de ziekte waartegen ze gevaccineerd zijn.

Zo schrijft King in zijn onderzoek:

“De werkelijkheid is dat meer dan 75 procent van alle kinkhoestgevallen in de staat Washington sinds 2002 voorkomen bij individuen die volledig gevaccineerd waren tegen de ziekte en dit cijfer is eveneens van toepassing op de laatste “epidemie” in 2012”.

Met andere woorden, hoe meer er gevaccineerd wordt tegen deze ziekte, des te meer gevallen zullen zich voordoen.

Uiteraard doen de autoriteiten er alles aan om dit soort “ongemakkelijke waarheden” niet naar buiten te brengen en aangezien aanval altijd de best verdediging is, is het uiteraard veel gemakkelijker om de niet gevaccineerde mensen de schuld te geven.

En nu gaan we in ons land de volgende fase in, waarbij niet gevaccineerde kinderen worden geweigerd bij de kinderopvang:

Kinderopvang Berend Botje in Zwaag heeft besloten, na positief advies van de Centrale Oudercommissie, dat zij op hun kindercentra vanaf 1 juli 2019 geen kinderen meer zullen opvangen die niet zijn gevaccineerd tegen bof, mazelen en rodehond (BMR).

Er is hiervoor geen enkele wettelijke grondslag en wanneer dit soort praktijken voor komen, dan noemen we dat discriminatie.

Maar, uiteraard zal dit kinderdagverblijf nergens voor worden veroordeeld.

Ook Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) heeft alle begrip voor de maatregel: "We zien nu dat het echt dichtbij komt. Ik snap dat mensen denken: 'de politiek doet er te lang over, dus moeten we het maar zelf doen'."

Momenteel ligt er een wetsvoorstel van Raemakers waarmee geregeld moet worden dat kinderdagverblijven kinderen kunnen weigeren wanneer ouders niet laten vaccineren. Wat hem betreft komt die wet al voor de zomer al door de kamer, maar een meerderheid wil wachten op een extern adviesrapport over het voorstel.

Raemakers ziet ook geen problemen in het verplicht afgeven van een vaccinatiebewijs. "Dit zit ook in het wetsvoorstel. Wat mij betreft is dat niet zo'n inbreuk op de privacy dat je er vanaf zou moeten zien."


Kortom, als het in het gewenste plaatje pas, dan heeft iedereen begrip voor discriminatie en geldt de wet niet meer.

Die benodigde wet zal er ongetwijfeld in no time doorheen worden gefietst, het liefst nog voor deze zomer zo lazen wij, en dan is het de vraag of er in de wet zal staan of kinderdagverblijven ongevaccineerde kinderen mógen weigeren of moéten weigeren.

In het eerste geval is er een gat in de markt voor kinderdagverblijven voor niet gevaccineerde kinderen en in het andere geval zullen de kinderdagverblijven een fiks deel van hun omzet gaan missen, want niet vaccinerende ouders zullen ongetwijfeld met creatieve oplossingen gaan komen om het opvangprobleem op te lossen.

Zeker ook als je weet dat vaccin kritische mensen vooral hoog opgeleiden betreft (tot op heden) en zij meestal wat meer geld te besteden hebben en dus gemakkelijker in de privésfeer oplossingen kunnen vinden. In dat licht is het ineens ook begrijpelijker waarom er nu sinds een tijdje concrete plannen worden gepresenteerd de leerplichtleeftijd te verlagen naar 2 jaar(!), thuisscholing af te schaffen en iedereen dus verplicht vanaf twee jaar oud naar de hersenspoelfabrieken van de staat te sturen. Mits je gevaccineerd bent, dat dan natuurlijk weer wel.

Meer informatie over vaccinaties: