Groot vaccinatieprobleem voor overheid en farmaceutische industrie

Er is de afgelopen week heel veel geschreven over een kinderdagverblijf dat niet gevaccineerde kinderen gaat weigeren.

Meer zullen misschien volgen, maar tegelijkertijd doemt er een levensgroot probleem op voor overheid en farmaceutische industrie.


We noemen ze als twee aparte identiteiten, overheid en farmaceutische industrie, maar je zou ze ook in één adem kunnen noemen, want beiden zijn werktuigen van dezelfde meesters.

Deze twee krijgen nu mogelijk te maken met een serieus probleem. En dat heeft alles te maken met de commotie die is veroorzaakt door een kinderdagverblijforganisatie die vanaf 1 juli aanstaande niet gevaccineerde kinderen gaat weigeren.

Echter, lang niet alle kinderdagverblijven zijn van plan om dit te gaan doen.

Opvanglocaties in Amsterdam zijn niet van plan kinderen te weigeren als ze niet zijn ingeënt. 'We begrijpen wel waarom Berend Botje dit doet.'

Vrijwel alle kinderopvanglocaties in Amsterdam zeggen het belangrijk te vinden dat kinderen worden ingeënt, blijkt uit een rondgang. Toch zullen de organisaties voorlopig geen kinderen weigeren, zoals kinderopvang Berend Botje vanaf 1 juli gaat doen bij kinderen die geen BMR-prik (bof, mazelen, rodehond) hebben gekregen.


Kortom veel verschillende meningen en als gevolg ook een verscheidenheid aan beleid.

Wanneer deze situatie zich verder ontwikkelt krijg je straks een groep kinderdagverblijven waar niet gevaccineerde kinderen wel welkom zijn en andere waar ze niet welkom zijn en waarschijnlijk ook nog speciale kinderdagverblijven voor niet gevaccineerde kinderen.

En daar zit nu net het grote probleem voor overheid en industrie.

Want in de praktijk zal dan blijken dat bij de niet gevaccineerde kinderdagverblijven kinderen veel gezonder zijn en veel minder mazelen en andere ziektes zullen krijgen dan bij die waar de wel gevaccineerde kinderen rondlopen.

Een lezer stuurt ons dan ook de volgende voorspelling:

Als je dagverblijven hebt voor niet gevaccineerden en wel gevaccineerden dan worden ze daarmee wel HEEEEEEEEEL snel ontmaskerd want dat is zo goed als een natie breed onderzoek naar wat het effect is van wel of niet vaccineren en dat zullen ze TEN ALLE TIJDEN willen voorkomen en DUS wordt het verplicht voor allemaal, dat kan ik met 100% zekerheid voorspellen.

Om nog eens duidelijk te maken waarom bij niet gevaccineerde kinderdagverblijven veel minder besmettingen zouden voor komen een heel klein stukje uit een eerder artikel, waar dit fenomeen volledig staat beschreven:

Nader onderzoek echter naar de geschiedenis van vaccinaties, hoe ze werken en welke bescherming zij werkelijk bieden, onthult dat deze gouden kalveren van de moderne geneeskunde in werkelijkheid de voertuigen zijn waarmee besmettelijke ziektes worden verspreid. Doordat gevaccineerde mensen de primaire dragers van de ziekte zijn.

Zo schrijft King in zijn onderzoek:

“De werkelijkheid is dat meer dan 75 procent van alle kinkhoestgevallen in de staat Washington sinds 2002 voorkomen bij individuen die volledig gevaccineerd waren tegen de ziekte en dit cijfer is eveneens van toepassing op de laatste “epidemie” in 2012”.

Met andere woorden, hoe meer er gevaccineerd wordt tegen deze ziekte, des te meer gevallen zullen zich voordoen.

Uiteraard doen de autoriteiten er alles aan om dit soort “ongemakkelijke waarheden” niet naar buiten te brengen en aangezien aanval altijd de best verdediging is, is het uiteraard veel gemakkelijker om de niet gevaccineerde mensen de schuld te geven.

Er wordt in de achtergrond al druk gesleuteld aan een nieuwe wet in ons land.

Ook Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) heeft alle begrip voor de maatregel: "We zien nu dat het echt dichtbij komt. Ik snap dat mensen denken: 'de politiek doet er te lang over, dus moeten we het maar zelf doen'."

Momenteel ligt er een wetsvoorstel van Raemakers waarmee geregeld moet worden dat kinderdagverblijven kinderen kunnen weigeren wanneer ouders niet laten vaccineren. Wat hem betreft komt die wet al voor de zomer al door de kamer, maar een meerderheid wil wachten op een extern adviesrapport over het voorstel.


Als dit de uitkomst van die nieuwe wet is: prima. Des te duidelijker zal dan het verschil blijken tussen de groepen wel en niet gevaccineerde kinderen. Dit zou ook een eerlijke manier zijn. Zo heeft iedereen de ruimte te kiezen wat hij of zij wenst.

Echter, wanneer ze kinderdagverblijven gaan verplichten om niet gevaccineerde kinderen te weigeren, dan wordt het een ander verhaal.

Als ze dat willen doen, dan weet je dat dit gebeurt omdat ze als de dood zijn dat het verschil tussen beide groepen meer dan duidelijk wordt en zij volledig door de mand vallen.

Laat daarom op alle mogelijke manieren weten aan de beleidsmakers in Den Haag dat het prima is als ze een wet maken waarin kinderdagverblijven niet gevaccineerde kinderen mógen weigeren, maar dat ze het niet in hun hoofd moeten halen om dit verplicht te maken voor kinderopvang.

Laat dan ook weten waarom ze dat niet moeten doen. Dat wij als bevolking nu eindelijk wel eens het recht hebben om in de praktijk te testen wat nu het verschil is tussen wel en niet gevaccineerde groepen.

De lezer durft te wedden dat ze het toch verplicht gaan stellen omdat ze anders volledig door de mand zullen vallen.

Maar, heel misschien, als er genoeg mensen die hen laten weten dat we ze door hebben, dan durven ze dat misschien toch niet aan. Wij voorzien dat er anders, net als bij rokers is gebeurd, privé kinderclubs gaan bestaan waar je je ongevaccineerde kind wel heen kunt brengen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl