Volgens Telegraaf zijn de mazelen dodelijker dan ebola

Met een grote kop waarin staat dat de mazelen dodelijker zijn dan ebola, probeert de Telegraaf de bevolking richting vaccinatiespuit te duwen.

In New York waar vaccinaties verplicht zijn gesteld, is inmiddels de tiende Joods orthodoxe school gesloten.
De mazelen hysterie woekert verder en de verhalen worden steeds heftiger.

Zoals we eerder schreven is in de stad New York vanwege de mazelen de medische noodtoestand uitgeroepen, waarbij mensen verplicht kunnen worden om zich te laten vaccineren tegen de mazelen.

Dat scenario begint nu werkelijkheid te worden. Niet alleen wordt er nu bij ons overwogen om vaccinaties verplicht te maken, in de Amerikaanse stad New York is dat inmiddels gebeurd en is zelfs de medische noodtoestand afgekondigd. Een medische noodtoestand (martial law) creëert voor burgers een nog verlammendere situatie dan de "gewone" staat van beleg/noodtoestand. Al je rechten zijn hierbij opgeschort (lees: afgepakt).

De stad New York heeft vandaag de medische noodtoestand uitgeroepen na een mazelenuitbraak, en het voor burgers verplicht gemaakt om zich te laten vaccineren. De vaccinatieverplichting geldt voor alle mensen die in de getroffen gebieden in Brooklyn wonen, op straffe van boetes, kondigde burgemeester Bill de Blasio aan op een persconferentie.

Het volgende is een deel van de "medische order" waarin je kunt zien wie er verplicht gevaccineerd moeten worden.

xxx

Bij (Joodse) scholen in New York worden nu grote waarschuwingsborden geplaatst net zoals ze dat vroeger deden met de pest.

xxx

Het is bekend dat orthodoxe Joden niet staan te trappelen om hun kinderen te laten vaccineren en een aantal Joods orthodoxe scholen liet dan ook nog gewoon ongevaccineerde kinderen toe.

Het gevolg is dat deze week de tiende Joods orthodoxe school in de wijk Williamsburg is gesloten.

De mazelenhysterie grijpt steeds verder om zich heen en het zal helemaal niemand verbazen dat proapgandakanon de Telegraaf het wel heel bont weet te maken door in een grote kop te schreeuwen dat mazelen dodelijker zijn dan ebola.

xxx

En dan wijzen ze naar Congo waar dit jaar 1.500 kinderen aan de mazelen zouden zijn bezweken. En omdat er tot nu toe “nog maar” 1390 mensen aan ebola zouden zijn overleden zijn de mazelen daarmee bestempeld tot meer dodelijk dan ebola.

Vervolgens wordt er terloops gezegd dat 1,4 miljoen kinderen in Congo nog niet zijn gevaccineerd.

De oplossing voor de kinderen die nu overlijden aan allerlei ziektes in Afrika ligt niet in het vaccineren van die kinderen. Die oplossing ligt in zaken zoals betere sanitaire voorzieningen, schoon water en beter voedsel zodat hun immuunsysteem een onschuldige kinderziekte als de mazelen gewoon de baas kan.

Voor de zwakke uitgehongerde kinderen in Afrika die vaak midden in een soort open riool wonen, is het laatste wat ze nodig hebben een inenting. Dat zal hun toch al zwakke immuunsysteem waarschijnlijk de doodsteek geven met als gevolg dat er nog veel meer Afrikaanse kinderen zullen sterven (en laat dat nu net ook de bedoeling zijn).

Laten we ons gewoon aan feiten houden, dat is alles wat nodig is om het fantastische stuk nepnieuws van de Telegraaf te ontrafelen.

In 1900 (helemaal links in de grafiek) is er nog een piek van 2741 sterfgevallen aan de mazelen. In 1976 is het losse mazelenvaccin ingevoerd (bij de linker pijl). In 1975 – het jaar vóór de introductie van het losse mazelenvaccin – was er nog maar 1 sterfgeval.

De sterfte was al opgelost vóórdat we begonnen met het vaccineren tegen de mazelen. Dat betekent dat er ook niet veel complicaties meer waren. Een normaal verlopende mazelen (of andere kinderziekte) is niet gevaarlijk of dodelijk. Integendeel. Een normaal verlopende kinderziekte is ‘self-limiting’ met andere woorden het geneest uit zichzelf, zonder dat er een medische interventie nodig is. In uitzonderlijke situaties of gevallen kunnen er complicaties bij de mazelen optreden. In een extreem geval kan een kind aan complicaties overlijden.

xxx

Zoals je ziet is het  inenten pas begonnen op een moment dat de ziekte waartegen gevaccineerd wordt al zo goed als verdwenen is. Naast betere leefomstandigheden speelt gezond voedsel natuurlijk een belangrijke rol, aangevuld met wat extra ondersteuning voor een sterk immuunsysteem, indien gewenst.

En daar kan de Orjana aanbieding van deze week voor Nibirulezers een handje bij helpen.  Het is een iets langer verhaal dan gebruikelijk bij een aanbieding, maar wel heel belangrijk.

Gelukkig zijn er ook dingen die je kunt doen die een enorme verbetering zullen opleveren voor je algemene welzijn en waarbij je niet noodzakelijkerwijze je hele leven overhoop hoeft te gooien en/of er veel extra tijd of moeite aan moet besteden.

Het magische woord in dit geval heet PPAR.

Je zult het woord PPAR nog regelmatig tegenkomen, dus wel belangrijk om duidelijk te maken wat dat precies inhoudt:

Het eiwit PPAR is de vetreceptor in het menselijk lichaam. Er zijn drie vormen van PPAR: alfa (α), bèta (β) en gamma (γ). Van de eerst- en de laatstgenoemde is het meest bekend. PPARgamma zit in de cellen van vetweefsels en stimuleert de vetvorming, de vetaanwas van de cel. Muizen waarbij PPAR-gamma ontbreekt, vormen dan ook geen vetcellen. PPAR-gamma zorgt dus voor de vetopslag in de vetweefsels. PPAR-alfa zit in andere organen, die vet als energiebron hebben. Voorbeelden zijn de lever, de darm, spieren en het hart.

De situatie die je het liefst zou zien is dat de PPAR's worden geactiveerd, want wanneer dat gebeurt dan kunnen die PPAR's doen wat ze moeten doen en dat is het reguleren van een flink aantal zaken in het lichaam. Of, misschien beter gezegd: als de PPAR's zijn geactiveerd, dan produceren ze enzymen en proteïnen die zorgen voor wat men noemt "homeostasis".

Het proces waarbij de toestand van het inwendig milieu van een organisme constant wordt gehouden.

Met andere woorden, alles is in balans en dat betekent niet alleen de afbraak van vetcellen waar nodig, maar ook het regelen van processen voor de bloedsuikerspiegel en het activeren van processen die werkzaam zijn tegen ontstekingen.

Wat je nodig hebt om die PPAR's te activeren is wat men noemt PUFA's (Polyunsaturated fatty acid) oftewel meervoudige onverzadigde plantaardige vetzuren. Men vergelijkt de PPAR wel eens met een deur die open moet staan om zijn werk goed te kunnen doen en de PUFA's als de sleutels die de deur open krijgt. Ook wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat PUFA's daadwerkelijk PPAR's activeren.

Er sinds kort een product in Nederland op de markt dat precies dat doet, het activeren van de PPAR's.

Het nieuwe Orjana PPAR 3 in 1 bevat een scala aan onverzadigde vetten (GLA, DHA, EPA, ARA), oftewel talloze sleutels die de PPAR deuren wijd open zullen zetten.

In feite zou dit product gebruikt moeten worden door eenieder die problemen heeft met overgewicht, uiteraard mensen die al verder achterop geraakt zijn, zoals zij die al diabetes hebben. Daarnaast iedereen die problemen heeft of wil voorkomen met bloedvaten en daaraan gerelateerde hart- en vaatziekten.

Niburulezers krijgen komende week 10% korting, middels het invullen van de code "100ppar" bij de aanschaf van 250 gram en/of 100 gram Orjana PPAR 3 in 1. Ook belangrijk om te onthouden: ontstekingen zijn de nummer één oorzaak van alle ziektes.

Deze aanbieding is geldig tot en met volgende week woensdag 19 juni 2019. Het is product voldoet minimaal aan de BIO eisen en is van zeer schone kwaliteit.

Meer informatie over vaccinaties:

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl