De mens en de cannabisplant horen bij elkaar

Iedereen heeft wel eens de uitdrukking gehoord: “A match made in heaven”.

En dat is zeker van toepassing op de manier waarop de mens en de cannabisplant van nature bij elkaar horen.
Hierna volgt de nieuwe column van Dr. Roel zoals die verscheen bij Orjana. Vandaag helemaal in het teken van de magische cannabisplant en welke belangrijke rol deze hoort te spelen in ons dagelijks leven.

Zowel de planten- als dierenwereld maken gebruik van een cannabinoïde systeem om zich te beschermen tegen micro-organismen en een overload aan impulsen die het zenuwstelsel bedreigen. Er wordt wel aangenomen, dat het cannabinoïde systeem van de mens ook onze directe verbinding met de natuur reguleert. De natuur geeft ons lichaam en ons DNA de juiste informatie, de homeostase (balans) wordt hierdoor bevorderd en ziekteprocessen krijgen geen kans.

In het celmembraan van vrijwel al onze cellen zijn CB1 en CB2 aanwezig. Dit zijn receptoren die worden geactiveerd door cannabinoïde stoffen. Het meest frequent komen deze receptoren voor op het…..celmembraan van het zenuwstelsel en het immuunsysteem. Echter ook op het celmembraan van cellen van organen en steunweefsel.

Het effect van cannabinoïden op deze receptoren is, dat het celmetabolisme wordt gestabiliseerd en geoptimaliseerd. De homeostase (balans) wordt hierdoor bevorderd.

Er zijn ongeveer 80 cannabinoïden bekend, waaronder dus ook het CBD (Cannabidiol) en THC (Tetra Hydroxy Cannabinol).

In de 20e eeuw ontdekten wetenschappers dat het roken van cannabis de intra-oculaire druk vermindert. Verhoogde oogboldruk veroorzaakt het ziektebeeld glaucoom en kan uiteindelijk leiden tot blindheid. Het gebruik van cannabis kan dat voorkomen.

Vele effecten op onze gezondheid zijn reeds uitvoerig beschreven, reeds lang bekend zijn de gunstige effecten bij depressie en melancholie, migraine, slapeloosheid, pijnstilling en gebruik als anti-epilepticum.

Cannabis is zeer effectief bij chronisch verlies van eetlust bij aidspatiënten en mensen met kanker die chemotherapie ondergaan.

Tegenwoordig is medicinale cannabis op doktersrecept verkrijgbaar bij de apotheek als middel tegen onder meer pijn, ontstekingen en spasmen. Ook wordt het wel ingezet bij MS en ALS. De effectiviteit van medicinale cannabis is echter gering, omdat het sterk potentiërende cannabinoïd THC nauwelijks aanwezig is in de medicinale cannabis

Wietolie (waarin vele cannabinoïden voorkomen, waaronder ook een behoorlijk percentage THC) heeft op vele aandoeningen een zeer positief effect.

Voor een goed effect bij de behandeling van chronische ziekteprocessen moet worden gestreefd naar een gelijk percentage van CBD en THC. Bij patiënten met kanker is een hoger percentage THC prima. Wel moet er rekening worden gehouden met het feit dat CBD het slapen bevordert en THC je wakker houdt. Dus is het beter om overdag een hoger percentage THC te gebruiken en voor de nacht juist een hoger percentage CBD. Sommigen slapen ook goed bij een hoger percentage THC als er maar voldoende CBD aanwezig is. Er moet altijd rekening gehouden worden met individuele gevoeligheden.

Neem je CBD en THC afzonderlijk van elkaar in, dan is het verstandig om CBD in te nemen een half uur voordat je de THC inneemt. Dit verbetert de werking aanzienlijk.

Degene die wietolie gebruikt moet derhalve goed luisteren naar de reactie van zijn/haar lichaam en eventueel de percentages van CBD en THC aanpassen.

Omdat de reguliere medische wereld alleen gelooft in farmaceutische middelen is er relatief weinig wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van cannabis. En het onderzoek dat er is wordt veelal uit het publieke domein weggehouden.

Echter de belangstelling voor de effecten van cannabis beginnen nu langzaam door te dringen tot medici. Bij de volgende ziektebeelden, die bekendstaan als chronisch, kan CBD-olie, maar vooral wietolie, opzienbarende gunstige effecten geven: Reuma, migraine, epilepsie, glaucoom, colitis ulcerosa, ziekte van Crohn, Alzheimer, ziekte van Parkinson, depressies, astma, ADHD, angststoornissen, chronisch vermoeidheidssyndroom ME, MS, ALS, slaapstoornis, eczeem/jeuk, fibromyalgie en vele vormen van kanker.

Helaas THC is op de doping lijst geplaatst om haar vermeende verslavende werking. THC is echter het medicijn van de toekomst en de farmaceutische industrie weet dat ook. Hun anti cannabislobby is zeer sterk en bepaalt op dit moment het denken van de medische wereld en de overheid.

THC is zeker tientallen keren minder verslavend dan alcohol, tabak en vele farmaceutische middelen. Cannabis kent geen bijwerkingen bij normaal gebruik, bij zeer hoge doseringen kunnen angstaanvallen en nachtmerries optreden, maar nog nooit is iemand aan een overdosis cannabis overleden.

Alle farmaceutische geneesmiddelen hebben wel bijwerkingen, zóveel dat per jaar in de VS ongeveer 200.000 mensen overlijden aan ‘regulier = door artsen voorgeschreven’ medicijngebruik (zie het boek van Prof. Dr. Peter C. Gotzsche: Dodelijke Medicijnen).

Gunstige bijwerkingen van cannabis zijn onder andere: positieve uitwerking op de stemming, gevoel van kalmte, rust, tevredenheid, ontspanning en vrolijkheid, loomheid, eetlust verhogend, beter kleuren zien, beter horen en verlies van gevoel voor tijd en plaats.

Na ons 50e neemt het aantal CB1 en CB2 receptoren in het celmembraan af, maar ook de productie van endogene cannabinoïden (cannabinoiden die het lichaam zelf maakt). Hierdoor komt het homeostatisch vermogen van het lichaam onder druk te staan. De gevoeligheid van het centrale zenuwstelsel neemt toe, waardoor pijn versterkt kan worden waargenomen. Er is minder demping, ook van emoties en angsten.

Zenuwcellen worden dan overbelast en degeneratieve processen kunnen dan in werking treden. Degeneratieve processen in de hersenen leiden tot ziekten zoals geheugenverlies, dementie, Alzheimer, ziekte van Parkinson en andere zenuwziekten zoals ALS en MS.

Interessant in deze is dat ongeveer 50% van ‘MS’ zeer waarschijnlijk wordt veroorzaakt door chronische Lyme. Dit betreft ook een degeneratieve zenuwziekte, waarbij het lichaam niet het juiste antwoord heeft op een infectie met de bacterie Borelia Burgdorfi. Dit zijn ziekteverwekkers die onder de radar van het immuunsysteem kunnen blijven en door hun neurotrope karakter degeneratie van zenuwweefsel veroorzaken. De enige bescherming die er dan nog overblijft is ons cannabinoïde systeem. Dit heeft immers de taak om degeneratieve processen onder controle te houden (de homeostase handhaven).

Ook heeft cannabis een geestverruimend effect en hoe gewenst is dat in deze wereld. Trouwens, wij zijn hier om ons bewustzijn op een hoger niveau te brengen en daar kunnen we wel wat geestverruimende zaken bij gebruiken.

Alcohol is eveneens in zekere mate een geestverruimend middel, maar alcohol heeft het nadeel dat het na 2 glazen een toxische werking heeft en het is zeer sterk verslavend. Alcohol is wel overal vrij verkrijgbaar, ziekmakend en verslavend, aan beide componenten is veel geld te verdienen en dus zal het tot in lengte van dagen vrij verkrijgbaar zijn.

Op flessen met alcoholische dranken zou eenzelfde waarschuwing moeten staan als op sigarettenpakjes (trouwens, niet dat dat helpt).

CBD heeft een stimulerend effect op het immuunapparaat. Alle immuuncellen hebben CB receptoren. Deze receptoren kunnen worden geblokkeerd door CRP’s (C-Reactieve Proteïnes), dit zijn stoffen die vrijkomen bij chronische ontstekingsprocessen.

Tumoren kunnen ook stoffen produceren die CB receptoren blokkeren en zo een deel van onze afweer uitschakelen.

Het verbod op THC is erop gebaseerd ons het genot ervan te onthouden en de helende werking achter te houden. Het is Big Farma die dit regisseert.

CBD wordt nog gedoogd, maar zodra het ook over THC gaat is het verboden. Op deze manier wordt ons de hele werking van Cannabis onthouden, waardoor de gebruiker toch te weinig voordelen van CBD-olie ondervindt en zal afhaken in zijn zoektocht naar alternatieven voor zijn/haar kwaal.

Het is zo dat de effecten van CBD op het zenuwstelsel worden gepotentieerd door THC. Bij de stimulatie van het immuunapparaat is THC echter essentieel.

THC deblokkeert de door CRP’s geblokkeerde CB1 en CB2 receptoren, waardoor het endocannabinoïde systeem weer kan worden geactiveerd. Echter, door het langdurig bezet zijn van deze receptoren is de productie van endocannabinoïden afgenomen. Door CBD-olie of beter, wietolie toe te dienen wordt ons endogene cannabinoïde systeem weer geactiveerd en het aantal CB receptoren zal weer toenemen. Met als gevolg een verbetering van de homeostase en teruggang van de aanwezige ziekelijke processen.

Als het endogene cannabinoïde systeem weer op gang is gekomen kan het ziekteproces weer onder controle van het immuunapparaat komen.

Het is dus niet zo dat er steeds meer cannabinoïden nodig zijn voor hetzelfde effect, zoals bij de meeste farmaceutische ‘geneesmiddelen’. Na verloop van tijd zal het endogene cannabinoïde systeem weer normaal gaan werken, soms is nog een enkel druppeltje CBD-olie/wietolie per dag aan te bevelen tot het ziekteproces volledig tot rust is gekomen.

Patiënten met kanker kunnen zeer veel profijt hebben van met name wietolie met een hoog percentage aan THC. Niet alleen dat het rust geeft en de stemming verbetert en de eetlust van een kankerpatiënt bevordert, maar met name THC schakelt in tumorcellen de receptor aan voor tumorcel apoptosis (zelfmoordschakelaar van kankercellen). Een kankercel heeft namelijk maar twee opties en die zijn ‘ik ga delen of ik pleeg zelfmoord’. Dat komt omdat een kankercel losstaat van het hele systeem en daar ook geen functie heeft, het centraal zenuwstelsel geeft aan een kankercel geen impulsen door en krijgt er van kankercellen ook geen terug.

De Amerikaan Rick Simpson claimt met wietolie van cannabisplanten met een hoog THC gehalte vele kankerpatiënten te hebben genezen. In principe is dat niet onmogelijk omdat apoptose onder normale omstandigheden in kankergezwellen al veel voorkomt.

In geval van kanker wordt over de dag zo hoog mogelijk gedoseerd, voor elke patiënt is dat verschillend, gedacht moet worden aan 20-30 druppels per dag wietolie met een hoog percentage THC.

CBD remt de afbraak van chemotherapeutica in de lever, dat kan leiden tot versterkte bijwerkingen. Daarom is het verstandig om bij kankerpatiënten die chemokuren krijgen wietolie te gebruiken met een laag CBD en hoog THC gehalte zoals 1-2% CBC en 10-14% THC.

Als je chemo gebruikt zal de wietolie de werking daarvan dus bevorderen, terwijl je door de wietolie minder ziek wordt van de bijwerkingen. Chemo en wietolie gaan derhalve goed samen!

Een CBD-olie die een hoger percentage heeft dan 4% noemt men “CBD-rijk”, ongeacht het percentage THC.

In geval van een chronische ziekte, pijn of slapeloosheid begin je met 2-5 druppels ‘s ochtends en ‘s middags, en 2 tot 4 druppels ‘s avonds.

Voor iedereen zal het verschillend zijn afhankelijk van de activiteit van het endogene cannabinoïde systeem en het al dan niet geblokkeerd zijn van de CB receptoren. Medicijnen en cannabisproducten kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere op deze manier beïnvloedt spreken we van een wisselwerking of interactie.

Door het gebruik van cannabisproducten kan er een lichamelijke ontgifting op gang komen. Hierdoor kunnen er in het begin vele afvalstoffen/medicijnresten in het lichaam vrijkomen waardoor een verergering van klachten kan optreden.

Het is daarom aan te raden in dat geval veel water te drinken voor een goede afvoer van deze afvalstoffen via de nieren. CBD, maar ook THC, komt dus niet alleen in de cannabisplant voor, maar in de hele planten- en dierenwereld. Het cannabinoïde systeem beschermt met name planten en dieren tegen aanvallen van micro-organismen.

Als je de positieve effecten van cannabisproducten eenmaal hebt ondervonden, dan is het aan te raden om zelf cannabisplanten te telen. In Nederland is sprake van een gedoogbeleid tot 5 planten. Cannabis kopen in een coffeeshop is ook mogelijk. Uit 5 vrouwelijke wietplanten kan je voor een jaar wietolie maken voor de hele familie. Er zijn cursussen om te leren hoe je je eigen wietolie kan maken. Ook op internet staat hoe je zelf wietolie kunt bereiden.

Als je benieuwd bent naar de percentages CBD en THC in jouw wietolie, kan je dit laten vaststellen in een hiervoor gespecialiseerd laboratorium. De mensen van Orjana kunnen je hierover adviseren.

Zelf heb ik nog relatief weinig ervaring met wietolie, maar sinds een half jaar heb ik het bij mensen met een variatie aan ziektebeelden toegepast.

Vrijwel iedereen ondervond een verbetering van zijn/haar situatie na slechts enkele dagen. Het lichaam kreeg weer vat op chronische ziekten, vooral ook door een betere slaapbeleving, een rustiger gevoel in het lichaam en in zijn algemeenheid een betere balans. Een vermindering van het aantal klachten, het hebben van meer energie (mede door de verbeterde slaap) staan op de voorgrond.

Cannabis producten kunnen ook stamcellen stimuleren waardoor regeneratie van weefsels wordt geactiveerd.

Duidelijke voorbeelden heb ik gezien bij huidafwijkingen zoals eczeem en actinische keratose (een huidafwijking die wordt veroorzaakt door de invloed van de zon en als zodanig veel voorkomt bij oudere mensen). Actinische keratose veroorzaakt verkleuringen in het gezicht, wat vooral door vrouwen als cosmetisch ontsierend wordt beschouwd.

Wietolie kan door het regenererend vermogen de aangedane huid aanzienlijk verbeteren. Daartoe wordt de wietolie direct op de huid aangebracht gedurende enkele weken 2-3 maal per dag. Ook bij acne en andere huidafwijkingen kan directe applicatie op de huid een aanzienlijke verbetering opleveren. Bij navraag van mensen die reeds veel langer ervaring hebben met het gebruik van cannabisproducten, zijn er talloze buitengewone verbeteringen van ernstige ziekteprocessen opgetekend.

Met gebruik van wietolie is zelfs diabetes veel beter te reguleren en met nog wat aanpassingen in het dieet (minder suikers en koolhydraten, gecombineerd met verhoging van de vetconsumptie) en activiteiten patroon (meer lichamelijke activiteiten) kan de bloedsuikerspiegel binnen normale waarden blijven. Dit geldt zowel voor diabetes I als II. Bij diabetes II heeft dit het grote voordeel dat je het medicijn Metformine links kan laten liggen. Naast een aantal vervelende bijwerkingen is het middel op zich diabetogeen (verhoogt de gevoeligheid voor diabetes).

Heel veel voorbeelden zijn er van mensen met reumatische – en/of arthrose (arthritis) klachten die bij gebruik van wietolie hun NSAD’s eindelijk kunnen laten staan samen met de maagbeschermer Omeprazol.

Teveel van de wietolie kan het gewicht doen toenemen omdat THC een eetlust verhogend effect heeft. Dit is eigenlijk een gunstige bijwerking bij kankerpatiënten en patiënten met AIDS. Bij veel mensen met een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct) treden in het verdere verloop neuropathiën op met pijn en/of tintelingen, jeuk, spasmen en ongevoeligheid of overgevoeligheid op. Ook veel van deze patiënten hebben voordelen van wietolie, 3x daags 3-5 druppels geeft vaak een sterke vermindering van de klachten, terwijl het ook ter plaatse van het infarct of bloeding in de hersenen een regenererend effect heeft op het zenuwweefsel. Dit komt dan goed van pas bij de revalidatie.

Bij vele patiënten met uitgezaaide kanker zijn de tumoren kleiner geworden onder invloed van wietolie met 4% CBD en 14% THC. Heel veel gevallen van borstkanker reageren zeer goed op wietolie en dat zijn goed gecontroleerde gevallen, waarbij zelfs uitzaaiingen verschrompelen.

Zij hebben zoals eerder gesteld ook veel voordeel van het eetlust verhogende effect van deze wietolie. Bij kanker behandeling moet zo hoog mogelijk worden gedoseerd tot soms wel 30 druppels per dag.

Bij gelijktijdige behandeling met chemokuren dus beter om een wietolie met laag CBD gehalte (bijvoorbeeld 2%) te gebruiken. Veel gebruikers van wietolie zijn verbaasd over het feit dat er geen ongewenste bijwerkingen optreden, soms treden bij zeer hoge doseringen wat vermoeidheidsklachten in het begin op, maar meestal verbetert de slaap aanzienlijk en voelen zij zich daardoor overdag fitter.

In tegenstelling tot reguliere geneesmiddelen zijn er bij zelfs zeer hoge doseringen nooit dodelijke slachtoffers door gebruik van wietolie gevallen. Dat wil zeggen dat het gebruik van wietolie absoluut veilig is.

Veel positieve reacties ook bij de groep hartpatiënten. Zowel bij problemen van de kransslagaders als bij ritme stoornissen en lage en hoge bloeddruk heeft wietolie duidelijk een regulerend effect.

Het is me opgevallen dat vrijwel alle patiënten met lang bestaande afwijkingen, of het nu kanker is of oorsuizingen of COPD en andere chronische longziekten of afwijkingen aan kraakbeen of arthrose, direct baat hebben bij wietolie. Daarom is het ook niet te geloven dat met de overweldigende hoeveelheid zeer positieve reacties van echt hele zieke mensen de reguliere geneeskunde zo terughoudend blijft.

Langzaam maar zeker zal er een kentering komen en zal de vraag naar dit vooralsnog illegale product zeer sterk gaan toenemen. Wietolie zal uit de illegaliteit moeten worden gehaald, want anders is half Nederland straks illegaal bezig. Vooralsnog heeft de cannabisplant, ons door de natuur geschonken, medisch gezien, alleen maar goeds gebracht.

Het is nu aan jou om de potentie van de cannabisplant optimaal te benutten voor jouw welzijn.

Nog wil ik hierbij opmerken dat CBD- en Wietolie op zich niet de kracht hebben om chronische ziekten volledig te genezen. Cannabis producten activeren de homeostase en ondersteunen op deze wijze de genezing van vrijwel alle chronische ziekteprocessen.

Om deze chronische ziekteprocessen te genezen zijn gedragsveranderingen wat betreft stress factoren, eet- en drankgewoonten alsook bewegingsactiviteiten eveneens absoluut noodzakelijk. Maar dat zal de lezers van mijn rubriek bekent voorkomen.

Dr Roel (met dank aan de inbreng van Rita Lichtenberg)

Bij dit mooie verhaal past natuurlijk ook een mooie aanbieding en daarom krijgen Niburulezers deze week bij aanschaf van de uitstekende en schone kwaliteit rauwe CBD 30 ml olie van Orjana een flesje 10 ml CBD olie van Orjana ter waarde van 29.95 helemaal gratis! Bestel het flesje CBD olie van 10ml net zoals je de 30ml bestelt en voer tijdens het bestelproces de code "CBD-JA" in in het kortingsbonnenveldje. Als je meer dan 1 flesje wilt bestellen in eenzelfde bestelling, stuur dan een email aan info (apenstaart) Orjana.nl voor assistentie.

Codes die niet in het daarvoor bestemde veldje worden ingevoerd maken geen aanspraak op de korting.

Voer de code Deze aanbieding is geldig tot en met dinsdag 25 juni 2019.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl