Als er ooit een goed voorbeeld is geweest van iemand die vaccinaties pusht en nauwe banden heeft met de farmaceutische industrie, dan is dat wel de bekende viroloog Ab Osterhaus.

Om dit en andere misstanden in de medische industrie te ontmaskeren zal microchirurg Johan van Dongen zich regelmatig op deze website laten horen.
Met ingang van vandaag zal de in Nederland verguisde microchirurg Johan van Dongen zich via deze website regelmatig uitlaten over misstanden in de medische industrie.

Van Dongen is vooral bekend geworden door het boek: Aids de grootste misdaad in de medische geschiedenis, heeft een Engelstalige website en heeft toegezegd regelmatig Nederlandstalige artikelen te zullen aanleveren voor publicatie op deze website.

Wij zijn daar uiteraard heel blij mee en we beginnen vandaag met zijn eerste artikel over de bekende zakkenvuller en viroloog Ab Osterhaus.

Ab Osterhaus:

Ondanks zijn vele skeletten in de kast heeft hij niettemin vele prijzen weten te incasseren. Inmiddels is hij op een zijspoor aanbeland als het gaat om advisering van de Nederlandse regering mede ook vanwege zijn financiële belangen in de vaccin industrie

Osterhaus en de European Scientific Working Group on Influenza ESWI

Epidemioloog Luc Bonneux noemt de leden van ESWI; ‘Zware academische jongens en het zijn deze zware jongens die, voor hem gelukkig niet in België, niet van het televisiescherm te vegen zijn.’

De zwaarste jongen is volgens hem zonder meer Ab Osterhaus, een van de meest vooraanstaande virologen ter wereld. Voorafgaand en tijdens de Mexicaanse griep is hij voortdurend te zien en te horen. De media, vooral “de Volkskrant,” hangen aan zijn lippen.

Eind april 2009 is hij te gast bij: “De Wereld Draait Door”, en daar pareert hij de zware kritiek van viroloog Huub Schellekens een goede oude bekende van ondergetekende.

“En ik ken Huub nog erg goed als 'Enfant terrible' en collega van de Vakgroep Anatomie van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Huub is niet verschoond van enige zelfspot. Zijn keiharde goudeerlijke opmerkingen in de richting van welk establishment dan ook deden me soms schateren.

Vooral ook zijn vermakelijke anekdotes, onder het maken van torenhoge paraffine kaarsen voor de kerstmis, waren een bron van vermaak.

Néé, Hub zou het nog ver schoppen, was zo mijn gedachte. En dat deed hij ook met het vinden van het interferon bij ratten. En Huub dus, noemt de Mexicaanse griep een hype en vindt dat Osterhaus onverantwoordelijk handelt.” Zo weet Johan van Dongen.

Het Interferon van Huub Schellekens  

Maar vaccin-fabrikant Osterhaus ziet dat anders en zegt destijds vastberaden: “Laten we over twéé of drié maanden een keer met Huub Schellekens praten? Dan zien we wel wat er écht aan de hand is! Misschien mag ik Amice Schellekens daarbij ter overweging geven te kijken naar wat er gebeurde met de Spaanse griep van 1918.

Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog waren er acht miljoen mensen overleden aan oorlogshandelingen. Maar er gingen minstens vijftig miljoen mensen dood aan deze griep”, aldus het griezelverhaal van vaccinproducent Osterhaus.

“Als je terugleest wat er in die tijd gebeurde, dan zie je dat men daar toen een griep had die zich op precies dezelfde manier manifesteerde als wat we nu zien gebeuren.”

Het 1918-argument zal onze Ab in zijn diverse media-optredens nog talloze malen herhalen. “Maar”, zegt Osterhaus met opgeheven vinger en niet gespeend van enige virologische zelfkennis, “Het belangrijkste punt dat ik in die uitzending destijds bij Pauw en Witteman wilde maken is dat: “De overheid snel moet overgaan tot de aanschaf van vaccins.”

Dat Huub Schellekens maar niet wil begrijpen dat Osterhaus economisch zeer nauw betrokken is, en erg veel geld verdient aan het vervaardigen van vaccins, is Osterhaus natuurlijk een doorn in het oog.

En ook het voetvolk, dat volgespoten moet worden met dure vaccins die uiteindelijk in de vuilnisbak verdwijnen, moet niet zaniken. Weet iedereen wel wie Ab Osterhaus is? En juist iedereen weet dat wél behalve kennelijk Ab zelf.

Huub Wijfjes, mediahistoricus aan de Universiteit van Amsterdam, ziet in de oproep van viroloog Ab Osterhaus bij “De Wereld Draait Door” een sleutelmoment in de hype rond de Mexicaanse griep door te zeggen: “Dan komt het hele media-apparaat in beweging en is de griepvaccin productie bijna niet meer te stoppen.”

“Jarenlang werd er gewaarschuwd voor een pandemie”, legt mediasocioloog Peter Vasterman uit. Een schrikbeeld dat werd ‘geactiveerd’ door de komst van de Mexicaanse griep. “Er werd gesproken over een pandemie. Dat bracht het idee in ons hoofd van een catastrofe en dat wilden veel media bevestigd zien.”

Volgens Vasterman had Ab Osterhaus het idee dat hij ervoor moest zorgen dat er draagvlak kwam voor de maatregelen die hij voorstelde, daarom zette hij het gevaar fors neer. Daarbij wordt hij geholpen door informatieverschaffing door de overheid en natuurlijk door Journalisten als Mark van Den Broek van de Volkskrant. Ja! De Nederlandse media is gek op hem en van hun amateuristische research heeft hij niets te vrezen.

Het is opvallend dat de televisie geile Ab Osterhaus in mediacampagnes rond de grote verscheidenheid van griepen steeds weer een voorname rol speelt. Osterhaus: “Meestal als ik op televisie kom, is er iets mis: Sars, vogelgriep en Mexicaanse griep en duizend andere griepen die we nog niet kennen.” Wat ook opvalt is, dat de paniekverhalen van Ab steeds groter zijn dan de impact van het virus.

Bioloog-epidemioloog Jos Frantzen: “Meneer Osterhaus opereert binnen een zeer beperkt vakgebied, namelijk de virologie, en daarin is hij natuurlijk een autoriteit. Maar bij epidemieën komt veel meer kijken. Zoals de vraag of mensen zich wel wíllen laten vaccineren. Osterhaus is heel betrokken, maar hij heeft ook een zekere blikveldvernauwing.

Hij focust sterk op zijn reageerbuisjes en vertaalt wat hij in het laboratorium vindt één-op-één naar populatieniveau, terwijl een van de lessen van epidemiologie is dat wat je in het klein waarneemt op bevolkingsniveau nooit zo ernstig wordt. Hij komt steeds in de media met verschillende angstscenario’s zonder enig wetenschappelijk bewijs, en zo maak je mensen bang en verspeel je hun vertrouwen.”

“Zo iemand als Osterhaus is na de Mexicaanse griep niet ter verantwoording te roepen,” zegt Bonneux. “En je weet nu al dat hij bij de eerst volgende paniekerige situatie weer bovenop de tafel springt om te roepen dat het einde van de wereld nabij is.”

En als niemand naar hem luistert dan haalt Osterhaus met een zeis uit naar al die dommeriken die het maar niet willen snappen en vertelt hij Johan van Dongen via de Volkskrant, en dus Mark van den Broek, en in de media dat hij geen verstand heeft van virussen en dat zijn boeken over Aids en Ebola fictie zijn.

Dat de boeken van Johan van Dongen worden onderbouwd door duizenden wetenschappelijke artikelen uit medische tijdschriften waarin Osterhaus zelf publiceert komt niet bij hem op. Sterker nog, hij zegt in de Volkskrant de boeken niet te lezen.

Hoe kan een wetenschapper als Osterhaus nu functioneren als hij commentaar geeft op een wetenschappelijk onderbouwd boek als hij de literatuur niet leest? En zo iemand is dus woordvoerder van de Nederlandse regering, lid van de ESWI en heeft vriendjes bij de Volkskrant.

Weet Osterhaus misschien wel dat er ook kreupele virussen bestaan en dat er ook virussen aan bacteriën zijn gekoppeld, de zogenaamde bacteriofagen? Weet Osterhaus wel het verschil tussen virussen, bacteriën, bacteriofagen en dat er Russische en Amerikaanse bacteriofagenfabrieken bestaan?

De campagne van Osterhaus destijds rond de Mexicaanse griep komt volgens zijn werkgever, het Erasmus Medisch Centrum, voort uit ‘zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als onderzoeker, omdat hij het beste voor heeft met de gezondheid van mensen’.

Ab Osterhaus: “Dierziekten kunnen talloze mensenlevens kosten”

Viroloog professor Ab Osterhaus schetste een, wat hij zelf noemt, ‘horror story’ door in een artikel van het Algemeen Dagblad te verklaren: ‘van mond en klauwzeer heeft de mens nauwelijks iets te vrezen, maar van gekke koeienziekte en vogelgriep des te meer. Ik voorspel dat deze en andere ziekten die dieren op de mens kunnen overbrengen tienduizenden of misschien wel honderdduizenden levens zal gaan kosten.

De grootste bedreiging is het feit dat in Europa duizenden met BSE besmette koeien zijn opgegeten. Bewezen is het nooit, maar een andere ziekte die waarschijnlijk afkomstig is van dieren, is aids. Het hiv-virus zou al jaren voorkomen onder chimpansees in West-Afrika. Op een gegeven moment raakte het eten van apen daar in zwang.

Zo is de eerste mens met aids besmet geraakt luidt de theorie. Nog een aspect waarop ik wil wijzen is, de xenotransplantatie.

Het hart uit een genetisch gemanipuleerd varken of aap zou, na transplantatie in een mens, een ziekte kunnen veroorzaken die op dit moment nog niet bestaat.

De prijs voor het op deze manier helpen van hartpatiënten kan een nieuw soort aids of leukemie zijn. Dan heb je een mens gered, maar de hele mens opgezadeld met een levensgroot gezondheidsprobleem.’

Aldus Osterhaus, die jarenlang als wetenschappelijk medewerker verbonden is geweest aan het RIVM van de eerder genoemde professor Cohen die tijdens de discussie Recombinant DNA in 1978 doodleuk meldde dat het apenvirus SV40 poliovaccins hadden verontreinigd.

Professor P. van Duyn. De recombinant DNA discussie.

(redactie: meer informatie over recombinant DNA en professor Van Duin hier en hier)

Nee meneer Osterhaus, het zijn allang niet meer alleen kritische buitenstaanders die zich verzetten tegen het ongebreidelde manipuleren met het leven op aarde. Wetenschappers zelf, met name veel medici, komen gaandeweg tot het inzicht dat de mens, ondanks alle technologische kennis, de complexe wereld van de micro-organismen nooit zal kunnen beheersen.

De vooronderstellingen waarop Robert Koch een eeuw geleden zijn baanbrekende experimenten baseerde, de zogenoemde postulaten van Koch, zijn allang door de feiten achterhaald en enkel nog interessant als uiting van een romantische wetenschapsbeoefening. Veruit de meeste experimenten leken sedert de aanvang van vaccinatie alle mogelijke specifieke ziekmakende micro-organismen te bestrijden succesvol, maar die successen riepen echter evenveel vragen op als men wist te beantwoorden.

Steeds vaker worden wetenschappers geconfronteerd met resistente vormen van bacteriën en alsmaar alarmerender worden de berichten over onbekende, vaak dodelijke virussen die ons vanuit de laatste resten ongerepte natuur belagen.

De wereld is een ‘global village’ geworden waarin nieuwe ziekteverwekkers als HIV, Ebola en Zika zich binnen enkele weken, of zelfs dagen over de aarde kunnen verspreiden en miljoenensteden als New York, Sydney, Parijs of Tokio aandoen.

Een dergelijk rampenscenario lijkt misschien wat somber, maar het aantal virologen, microbiologen en immunologen dat erkent dat het voortbestaan van de mens door deze nieuwe of resistente ziektekiemen meer dan ooit wordt bedreigd, neemt alleen maar toe. En men hoeft niet zelf door de microscoop te kijken om te achterhalen of dit inderdaad het geval is, men hoeft enkel maar de wapenfeiten van de medische wetenschap in de laatste twee eeuwen op een rijtje te zetten om tot eenzelfde conclusie te komen.

In haar ijver om al die ziekten te bestrijden, heeft die wetenschap de mensheid met nieuwe veelal ook iatrogene ziekten opgezadeld. De vlucht die de moderne wetenschap in twee honderd jaar genomen heeft, blijkt in veel gevallen een duikvlucht te zijn geweest, ook al hebben de grondleggers ervan waarschijnlijk de allerbraafste bedoelingen gehad.

Momenteel weten we natuurlijk iets meer over de in apen aangemaakte en met het SV40 verontreinigde poliovaccins. Maar van deze gecontamineerde vaccins hebben we volgens Ab Osterhaus de ziekte Aids niet gekregen.

Hij en de zijnen denken nog ouderwets over de ziekte Aids, want die aandoening heeft zich alleen maar kunnen verspreiden door het eten van apenvlees. En hij blijft dit beweren ondanks het feit dat aids geen zoönose is van de mens naar de aap.

Maar Osterhaus zegt wel meer. Zo verscheen er op zaterdag 7 februari 1998 een paginagroot artikel in het Limburgs Dagblad waarin verslaggever Ruud de Wit een stevig artikel schrijft over het zojuist verschenen boek; “Pleidooi voor de aap. De waarheid achter Aids en andere virusinfecties.”

In het artikel; ‘Limburgse pitbull helpt aap. Aidsvirus ontstaan uit wetenschappelijk complot’, zegt de Wit ter onderbouwing van zijn artikel over de onderzoeker: “Een rancuneuze charlatan die als een moderne Don Quichotte tegen wetenschappelijke windmolens strijd?

Of een amateur-wetenschapper die zijn vinger op de zere plek van het Aidsvirus legt en daarmee de internationale medische experts een spiegel voorhoudt. Wie eenmaal aan het boek ‘Pleidooi voor de aap’ begint, zal dat niet snel naast zich neerleggen. De schrijver, die het in zijn boek heeft over complotten en wantoestanden, heeft zich vastgebeten in een omstreden onderwerp”.

De Wit vergeleek het boek met een ‘thriller’ van James Bond. Bovenal deed de‘horror story’ hem denken aan Erich von Dänikens’ boek: ‘Waren de goden kosmonauten?’ Däniken beschrijft daarin zaken die binnen de gangbare wetenschap over de oorsprong van het menselijke leven op aarde en vele onopgeloste paleografische, paleontologische en prehistorische verschijnselen, voor zóveel opschudding zorgt dat deze tak van sport volledig op zijn kop werd gezet.

Zoals een goed journalist betaamt, en dat kun je van Mark van den Broek van de Volkskrant niet zeggen, ging De Wit voor wederhoor naar de niet meer van het mediafront weg te denken Ab Osterhaus, een felle tegenstander van onze complottheorie. Hier volgt Osterhaus' commentaar:

“De schrijver van ‘Pleidooi voor de aap’, probeert een aantal zaken aan elkaar te knopen die niet aan elkaar te knopen zijn. Hij gaat uit van een boze genius, van een donkere samenzwering van internationale wetenschappers, die uit eigen belang een verkeerde voorstelling van zaken in stand proberen te houden. Het is beslist niet allemaal onzin wat er in dit boek staat, maar hij overtuigt me niet”.

Professor Osterhaus is hoofd van de afdeling virologie van de Erasmus Universiteit te Rotterdam en dé autoriteit in Nederland op het terrein dat in genoemd boek wordt behandeld. De goedgebekte professor is derhalve dus ook een regelmatige verschijning in nationale medische televisie-programma’s.

‘Voor de tweede keer in korte tijd’, zo zegt onze Ab, ‘wordt ik met het boek ‘Pleidooi voor de aap’geconfronteerd, eerst in een interview op Radio Rijnmond en nu door het Limburgs Dagblad. Zelf heeft heb ik het boek niet en ik zou het ook nooit kopen. Maar ik heb wel de kans gehad om het in te zien en enige literatuurverwijzingen na te lopen.

Ik ken de schrijver niet, maar het lijkt me een interessant boek, geschreven door, voor zover ik weet, een integer mens. Veel van zijn algemene kritiek op de wetenschap, zucht naar publicatie en titels wantoestanden bij experimenten, is al veel eerder en beter verwoord. En wat zijn ideeën over het ontstaan van de aids-epidemieën betreft, kan ik alleen maar zeggen dat hij een leek is.

Hij baseert zich opvallend veel op wat ik ‘grijze literatuur’ noem, krantenartikelen, populaire samenvattingen van vakliteratuur en dergelijke. Ook is hij beslist niet ‘up to date’. Het kan nooit kwaad als iemand vraagtekens zet bij heersende wetenschappelijke opvattingen’. Maar kennelijk heeft Osterhaus geen notie genomen van de duizenden wetenschappelijke artikelen die de beweringen onderbouwen.

Waar de professor volgens Ruud de Wit vooral problemen mee heeft, is de stelling dat er een groot internationaal wetenschappelijk complot bestaat om de waarheid over aids te verdoezelen, zo zegt Osterhaus: ‘de schrijver haalt met een zeis uit naar de wetenschap op dit terrein.

Maar ik heb er moeite mee om aan te nemen dat hij als enige iets ziet wat echte wetenschappers niet wensen te zien. Ik blijf erbij dat alles wijst op het ontstaan van aids door overdracht van aidsvirussen uit een ‘apenreservoir’.

Voor uit de hand gelopen experimenten met massavaccinaties als ontstaansverklaring is geen enkel wetenschappelijk bewijs of aanwijzing, hoewel ik toegeef dat er in het verleden bij allerlei inentingscampagnes wel eens iets is misgegaan’.


Johan van Dongen. Aids De Grootste Misdaad In De Medische Geschiedenis.  

Johan van Dongen And Joel Savage. Aids And Ebola The Greatest Crime In Medical History Against Mankind Kindle Edition