Bewijs dat Aids afkomstig is uit Nazi eugenetica programma

“Het Third Race Betterment rapport”, het verbeteren van het derde ras, was een eugenetisch programma van de nazi's en hun voorgangers.

Een programma, waarmee volgens hun zieke geest minderwaardige mensen als Joden, negers en zigeuners kunnen worden uitgeroeid.Vandaag een nieuwe aflevering over de werkelijk herkomst van de ziekte AIDS, geschreven door de chirurg Johan van Dongen.

Microscopisch Bewijs Over Het Ontstaan En Oorsprong Van Het Aidsvirus

Uit vergelijkingen tussen microscopische foto's van het Cytomegalovirus van de Nederlandse onderzoekster Elisabeth van der Loo met die van de huidige toonaangevende generatie wetenschappers blijkt vrijwel geen verschil, al willen ze ons anders doen geloven.

Alle retrovirussen die Aids veroorzaken zijn “look-alikes” van het herpes Cytomegalovirus CMV (zie foto vogeloogcellen), dat ontdekt is door de Duitsers von Ribbert en Jesionek en gepubliceerd in het Duitse tijdschrift "Münchener Medizinische Wochenschrift" in 1904. Beste lezers let bij de volgende foto's vooral op de karakteristieke vogeloogcellen die aangeven dat we met één en hetzelfde virus te maken hebben.

Duitse collega's van von Ribbert hebben in de twintig- en dertiger jaren van de vorige eeuw eveneens uitgebreid gepubliceerd over het gebruik van het CMV-virus als bio-wapen.

xxx

Vogeloogcellen 

Referenties:

Ribbert H. (1904) Ueber protozoenartige Zellen in der Niere eines syphilitischen Neugeborenen und in der Parotis von Kindern. Zbl All Pathol 15:945–948

Jesionek A, Kiolemenoglou B (1904) Ueber einen Befund von protozoenartigen Gebilden in den Organen eines hereditar-luetischen Foetus. Muenchner Med Wochenschr 51:1905–1907.

Lòwenstein C. (1907) Ueber protozoenartige Gebilde in den Organen von Kindern. Zbl Allg Pathol 18:513–718.

Von Glahn WC, Pappenheimer AM (1925) Intranuclear inclusions in visceral disease. Am J Pathol 1:445–465.

Lipschutz B. (1921) Untersuchungen Ueber die Aetiologie der Krankheiten der Herpes genitalis. Arch Dermatol Syph 136:428–482.

Luc Montagnier de pseudo ontdekker van het Aidsvirus verklaart: “Het Cytomegalovirus is identiek aan EIAV”

Om het nog ingewikkelder te maken ontdekt Luc Montagnier dat het CMV-virus volledig identiek is aan het Equine Infectious Anaemia Virus EIAV van paarden! En van dat virus weten we dat het 'paarden-Aids' veroorzaakt.

xxx

Cytomegalovirus met de bekende vogeloogcellen 

Uit het onderzoek van Montagnier blijkt tevens dat het virus dezelfde eigenschappen heeft als het geiten-, koeien-, apen, varkens- en menselijke Aids-veroorzakende virus. Daarmee sluit Montagnier naadloos aan bij het werk van Von Ribbert en de zijnen en vooral ook met het CMV onderzoek van Lipschutz (1921).

Referenties:

Luc Montagnier In; Annals of Virology: “A new type of retrovirus from patients presenting with lymphadenopathy and acquired immune deficiency syndrome”: Structural and antigenic relatedness with Equine Infectious Anemia Virus EIAV (horse Aids), 1984; 135E: 119-31.

Lipschutz B. (1921), Untersuchungen uber die Atiologie der Krankheiten der herpusgruppe. Arch. Dermatol. U Syph.: 428-482.

Third Race Betterment 1928

Alle wetenschappelijk onderzoekingen op gebied van herpes- en retrovirussen in die vroege periode worden uiteindelijk verwoord in; “Het Third Race Betterment rapport”, het verbeteren van het derde ras, een eugenetisch programma van de nazi's en hun voorgangers, waarmee volgens hun zieke geest minderwaardige mensen als Joden, negers en zigeuners kunnen worden uitgeroeid. Uit deze medische experimenten zijn vele ziektes voortgekomen en zo ook Aids.

Het gekrakeel van de huidige generatie onderzoekers als Robert Gallo (HTLV-III), Luc Montagnier (LAV) en de Japanners Hinuma, Takatsuki en Miyoshi (ATL), die allen de ontdekking van Aids claimen, is louter gebaseerd op bedrog, drang naar macht, aanzien en vooral voor het verkrijgen van de Nobel-Prijs.

En deze onderzoekers hebben in hun drang naar bekendheid nimmer aan waarheidsvinding gedaan in het belang van de “Proefschriften-Machine” en faam.

Referenties:
https://wellcomecollection.org/works/ex9tb25e
https://searchworks.stanford.edu/view/539563
http://www.eugenicsarchive.org/html/eugenics/static/themes/19.html

De oorsprong van het Aids-virus onstond dan ook in genoemde tijdsbestekken plaats en dit wordt nu steeds meer bevestigd door wetenschappers en klokkenluiders die overhellen naar de groene groep. Dat wil zeggen wetenschappers die onderzoek doen naar waarheidsvinding en blootleggen van onvoorstelbare medische misdaden tegen de menselijkheid.

Niet minder dan Luc Montagnier, de ontdekker van het HIV-virus, verklaarde dat dit virus is gemaakt uit nazi-eugenetica en genetisch gemanipuleerde experimenten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In een veelbesproken wetenschappelijk artikel beschrijft Montagnier zijn bevindingen in het toonaangevende medisch journaal; Annals of Virology: “A new type of retrovirus from patients presenting with lymphadenopathy and acquired immune deficiency syndrome”: Structural and antigenic relatedness with Equine Infectious Anemia Virus EIAV (horse Aids), 1984; 135E: 119-31.

Hieronder de vergelijkingen tussen het paarden-aidsvirus EIAV, het apen-aidsvirus SIV en het menselijke HIV.

xxx

Equine Infectious Anaemia Virus EIAV

xxx

Human Immunodeficiency Virus HIVxxxSimian Immunodeficiency Virus SIV 


Referenties: Wolff Geisler, Aids, Origin, Spread and Healing. Amazon.
https://www.amazon.com/Origin-Spread-Healing-shortened-version/dp/3980388328
https://www.goodreads.com/book/show/1159147.The_River_
https://secretsofaidsandebola.blogspot.com/search/max-results=8?q=SIV
https://www.nationalgeographic.com/science/2003/06/news-hiv-aids-monkeys-chimps-origin/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5198506/

Pseudo ontdekkers van het Aidsvirus Luc Montangnier en Robert Gallo en Gallo's zogenaamde ontdekking van de eeuw

Een onderzoeker die aan het begin van het aids-tijdperk veelvuldig in beeld kwam, was de Amerikaanse viroloog Robert Gallo. Gedurende de jaren zeventig en tachtig publiceerde hij veelvuldig over kanker en Aids.

Toen in 1976 op het Japanse eiland Kyushu melding werd gemaakt van een ziekte die een uiterst macabere nog onbekende vorm van leukemie onder mensen veroorzaakte, was Gallo vanzelfsprekend direct geïnteresseerd. De ontdekker van de ziekte, Kiyoshi Takatsuki beschreef in een artikel in Exerpta Medica hoe het hem en zijn collega's van de Universiteit van Kyoto was opgevallen dat een ziekte die voorheen was geclassificeerd tot zeven verschillende ziekten, en daarmee ook had geleid tot een verwarrende reeks diagnoses, kon worden herleid tot een infectie van menselijke T-cellen, die bloemvormige en vogelogen-achtige celkernen veroorzaakten. De Japanners gaven deze ziekte de naam Adult T-Cell Leukemia (ATL) en startten direct met pogingen om de oorzaak van de ziekte te achterhalen, maar slaagden daar niet in.

Een andere Japanse viroloog, Yorio Hinuma, die in 1980 aan de Universiteit van Kyoto kwam werken, was er van overtuigd dat de bloedkanker veroorzaakt werd door een virus, maar kon dit nog niet bewijzen.

Toen Gallo, die verbonden was aan de National Institutes of Health NIH in Bethesda, het bloed onderzocht van een achtentwintig-jarige Afro-Amerikaan die aan een lymfoïde huidkanker, mycosis fungoïdes, leed, isoleerde hij een virus waarvan duidelijk was dat het een retrovirus betrof. Hij gaf het de naam Human T-cell Lymphotropic Virus (HTLV) en had het sterke vermoeden dat de leukemie in Japan wel eens door hetzelfde virus kon zijn veroorzaakt als de mycosis fungoïdes bij zijn patiënt.

En dat vermoeden was juist. Nadat de Japanse onderzoekers hem enkele serum-samples van ATL-patiënten hadden verstrekt, ontdekte Gallo dat het door hem geïsoleerde virus exact hetzelfde was als dat van de Japanners. Hij hoefde alleen maar even de naam van het retrovirus te veranderen, zonder dat dat consequenties had voor de te gebruiken afkorting. In feite heeft hij de informatie van de Japanners gewoon gestolen.

Uiteindelijk werd het Human T-cell Lymphotropic Virus omgezet in het Human T-cell Leukemia Virus. En met veel tamtam maakte Gallo in 1981 aan de wereld bekend dat hij en niemand anders de ontdekker was van het eerste humane retrovirus, het HTLV-I.

De teleurgestelde Japanners vertrouwden het zaakje niet en bleven hun leukemievirus Adult T-Cell Leukemia Virus (ATLV) noemen.

Referenties:

Yoshida M, Miyoshi I, Hinuma Y.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6979048
Takatsuki K. Discovery of Adult T-cell Leukemia (2005).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC555581/

De gestolen Nobel-Prijs van Elisabeth van der Loo de moderne ontdekster van het Aidsvirus

In een onderzoekslaboratorium in Nederland was er ook iemand enigszins teleurgesteld want in 1979, ruim twee jaar voordat Gallo zijn ontdekking wereldkundig maakte, onderzocht een Nederlandse onderzoekster, Elizabeth van der Loo -als eerste ter wereld- de werking van een retrovirus in T-cellen bij patiënten die leden aan mycosis fungoïdes. Zij fotografeerde het micro-organisme en wist reverse transcriptase aan te tonen.

De foto's werden gepubliceerd in Virchows Archiv, maar het wetenschappelijk bewijs dat het om een retrovirus ging, heeft ze niet kunnen leveren, omdat de woekering van de bloedcellen niet stand hield. Robert Gallo begreep dat het niet lang kon duren of Van der Loo zou daar wel in slagen en hij wist door toevoeging van interleukinen de woekerende witte bloedcellen wel in leven te houden. Ook hier ging Gallo er met de informatie vandoor.

Referentie:

Loo, Elisabeth van der, et al. C type virus-like particles specifical lylocalized in Langerhans cells and related cells of skin and lymphnodes of patients with mycosis fungoides and Sézary's syndrome. Virchows Arch. B. (cell. Patho.) 31: pag. 428-482.


xxx


Mycosis Fungoïdes 

Mycosis Fungoïdes is gelijk aan CMV, HTLV-1, II en III, ATL, EIAV, SIV en LAV. Alle virussen zijn vrijwel zeker gemuteerd waardoor de afbeelding van de vogeloogcellen iets kunnen afwijken. Echter, alle retrovirussen zijn “look-alikes” en komen bovendien overeen met het herpes Cytomegalovirus CMV dat samen met Interleukine nodig is om retrovirussen tot ontwikkeling te brengen, in leven te houden, of te stimuleren tot groei.

Sindsdien wordt Gallo beschouwd als de kroonprins van de retrovirologie en als in een mislukt sprookje bleef Elisabeth van der Loo als een soort Assepoester achter. Zwaar bedroefd dat zij haar gouden muiltje had afgegeven aan de foute prins. Kroonprins Gallo zou enige jaren later zelfs koning worden, maar daarvoor moest hij nog wel strijd leveren met een rivaal van het Institut Pasteur in Parijs, Luc Montagnier.

Gallo's tweede ontdekking van de eeuw

Na de bekendmaking in juni 1981 van de nieuwe weerstandsverlagende ziekte Aids door de Centers for Disease Control heeft zich in de maanden en jaren daarna een ongekende explosie voorgedaan van andere, ook met immuundeficiëntie geassocieerde ziekten, waaronder het Kaposi-sarcoom, een zeer zeldzame vorm van kanker die eerder alleen voorkwam bij oudere mannen maar nu ook bij jonge homoseksuele mannen in New York en Californië. Al snel bleek dat de ziekte zich gemakkelijk verspreidde onder homoseksuelen en intraveneuze drugsgebruikers.

Dat was voor twee onderzoeksgroepen die zich met retrovirussen bezig hielden, het sein tot nader onderzoek. In Parijs was dat de groep van Luc Montagnier van het Institut Pasteur en in Maryland was het de groep van Robert Gallo van de National Institutes of Health in Bethesda.

Aanvankelijk dachten beide onderzoeksgroepen dat het om een nieuwe HTLV-variant ging. Maar Montagnier ontdekte dat dit nieuwe virus enkel in T4-lymfocyten groeide en niet, zoals het kort daarvoor ontdekte leukemievirus, ook in T8-lymfocyten. Bovendien toonden opnamen met de elektronenmicroscoop aan dat het onderzochte virus qua structuur aanzienlijk verschilde van het HTLV-I en het HTLV-II.


xxx


Human T-cell Leukemia Virus HTLV-1, Lymphadenopathy HTLV-2 en Human T-cell Lymphotropic Virus zijn identiek 

Montagnier besloot het virus daarom Lymphadenopathy Associated Virus (LAV) te noemen. Gallo vermoedde echter dat het ook nu om een leukemievirus ging en wilde het als HTLV-III classificeren. De Fransen bleven echter volhouden dat het niet om een leukemievirus ging, maar om een ander retrovirus.

Toen Gallo een door hem opgevraagd monster van het Franse virus onderzocht, bleek dat LAV exact gelijk was aan het door hem gevonden HTLV-III. Hij hoefde er dus enkel de oude naam weer op te plakken. Het Human T-cell Leukemia Virus werd opnieuw het Human T-cell Lymphotropic Virus en ook dit keer veranderde dat niets aan de te gebruiken afkorting van het virus. Het Human T-cell Lymphotropic Virus was opnieuw ontdekt en Gallo maakte ten tweede male met veel tamtam in 1984 aan de wereld bekend dat hij en niemand anders de ontdekker was van een tweede 'eerste' humaan retrovirus (HTLV-III). Hij en hij alleen diende in aanmerking te komen voor de Nobel-Prijs. Inderdaad, ook hier ging Gallo er met de informatie vandoor. Dacht hij!

De teleurgestelde Fransen vertrouwden het zaakje niet en bleven hun aidsvirus daarom gewoon Lymphadenopathy Associated Virus (LAV) noemen. Maar Montagnier gaf zich daarmee niet gewonnen. In 1984 publiceerde hij het artikel 'A new type of retrovirus isolated from patients presenting with lymphadenopathy and acquired immune deficiency syndrome: Structural and antigenic relatedness with equine infectious anaemia virus' waarin hij aangeeft, dat het door hem ontdekte LAV (nagenoeg) identiek is met het virus dat volgens oud-militairen uit de beide Wereldoorlogen bij paarden 'die ansteckende Blutarmut' veroorzaakte beter bekend als paarden-Aids.

Referentie:

Luc Montagnier In; Annals of Virology: “A new type of retrovirus from patients presenting with lymphadenopathy and acquired immune deficiency syndrome”: Structural and antigenic relatedness with Equine Infectious Anemia Virus EIAV (horse Aids), 1984; 135E: 119-31.


xxx


Lympadenopathy Associated Virus LAV 

Vanaf dat moment ontbrandde er een felle broederstrijd tussen Montagnier en Gallo over wie nu eigenlijk de ontdekker was van dat dodelijke nieuwe virus dat helemaal niet zo nieuw was. De Fransen besloten zelfs met de Amerikanen te procederen, omdat langzaam duidelijk werd dat zij het gelijk aan hun kant hadden.

In 1987 werd er op het hoogste niveau tussen de presidenten van de Verenigde Staten en Frankrijk overleg gevoerd om de ruzie tussen Gallo en Montagnier te sussen. Kennelijk waren beide naties niet gebaat met al te veel publiciteit over een ziekte die in verband werd gebracht met 'die ansteckende Blutarmut'.

Het topoverleg tussen de beide grootmachten leidde ertoe dat de twee kemphanen hun gevecht staakten en besloten het virus dat alsmaar van naam veranderde, de verzamelnaam: Human Immunodeficiency Virus (HIV) te geven. En dat was een naam die op geen enkele manier in relatie kon worden gebracht met biologische oorlogvoering. En Elisabeth van der Loo en de nazi-wetenschappers waren allang uit het zicht verdwenen.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl