Duitse overheid verplicht mazelenvaccinatie

Vanaf maart volgend jaar moeten alle kinderen in Duitsland die naar school of de opvang gaan gevaccineerd zijn tegen mazelen.

De farmaceutische industrie lacht in haar vuistje, want de Duitse overheid deelt een boete uit van 2.500 aan ouders die hun kind niet laten vaccineren.
Het heeft allemaal niets meer te maken met argumenten en waarom iemand wel of niet hun kinderen zal laten vaccineren.

De (satanische) elite, ook bekend onder de naam Illuminati, heeft al lang geleden het besluit genomen dat de complete wereldbevolking op een gegeven moment verplicht gevaccineerd gaat worden.

Via de door hen gecontroleerde mainstream media wordt een niet aflatend vaccinatie propaganda offensief gevoerd, waardoor het slapende deel van de bevolking er heilig van overtuigd is dat vaccinaties hen en hun kinderen zullen redden.

Typerend, dat datgene wat de ondergang van de mensheid kan/zal inluiden wordt geëist door een bevolking.

En zo kan het dat door middel van propaganda overheden zoals nu in Duitsland worden “gedwongen” om maatregelen te nemen in het kader van de volksgezondheid.

Voor Duitse kinderen wordt een inenting tegen de mazelen verplicht. Vanaf maart 2020 moeten alle kinderen de prik hebben gehad voordat ze voor het eerst naar school of de opvang gaan, zo besloot het Duitse kabinet woensdag.

Ouders die de oproep weigeren, riskeren een boete van tot 2.500 euro. Hun kind kan daarnaast geweigerd worden op school of de crèche, meldt Der Spiegel. Ook voor personeel op scholen, gastouders, zorgpersoneel en medewerkers in vluchtelingenkampen wordt de inenting verplicht.


En zo komen Duitse ouders die hun kinderen niet willen vaccineren in een onmogelijke spiraal terecht. Want dankzij de leerplicht worden ze gedwongen hun kroost naar school te sturen, want anders worden ze bestraft en sturen ze hun kind dan vervolgens ongevaccineerd naar school dan krijgen ze een boete van 2.500 euro. Een bedrag dat door veel arme gezinnen niet betaald kan worden, maar geen nood, de overheid is wel zo vriendelijk om dat in te houden van de uitkering of kinderbijslag.

Door de propaganda verdiept bijna niemand van de slapende bevolking zich in de werkelijke feiten.

Feiten zoals dat mazelen een doodgewone kinderziekte waar, zonder onderliggend gezondheidsprobleem, niemand aan dood gaat en vooral ook het feit dat het juist gevaccineerde kinderen zijn die zorgen voor de verspreiding van de ziekte. Voor de onderbouwing van dit alles verwijzen we naar de talloze artikelen die hierover op deze website zijn gepubliceerd.

Na Duitsland zal ongetwijfeld hetzelfde gebeuren in ons land. Ook hier een handenwringende minister die zegt dit niet te willen, maar helaas geen andere mogelijkheid ziet om de vaccinatiegraad op te vijzelen.

En helemaal niemand denkt er bij na dat we een grondwet hebben die helemaal ons niet beschermt, maar die de overheid, psychopaten in dienst van de werkelijke machthebbers, de macht geeft om te beschikken over ons lichaam.

Artikel 11 in de Grondwet heet: Onaantastbaarheid eigen lichaam.

En in dat artikel staat het volgende:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Wat er dus in feite staat is dat je alleen het zelfbeschikkingsrecht hebt over je eigen lichaam totdat de staat besluit door middel van een wet dat dit niet zo is. Waar het dan praktisch gezien op neer komt is dat de staat de beschikking heeft over jouw lichaam.

En als diezelfde staat wordt “gedwongen” door het slapende deel van de bevolking (die op een gegeven moment zal gaan smeken om een verplichte vaccinatie) wetgeving in te voeren, dan is het aju paraplu met jouw rechten over je eigen lichaam.

Hetzelfde geldt als een Wereldgezondheidsorganisatie een pandemie uit roept. Ook dan heb jij geen enkele zeggenschap meer over je eigen lichaam. Medical Marshall Law, de medische Staat van Beleg.

Eis een verandering in de grondwet, een wet die ons tenslotte allemaal zou moeten beschermen.

Een simpele wijziging in artikel 11, die voortaan als volgt zou moeten luiden:

Ieder heeft recht op onaantastbaarheid van zijn/haar lichaam.

Meer informatie over vaccinaties:

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl