Net zoals met het klimaat gebeurt, zo ook met een onschuldige kinderziekte zoals de mazelen.

De bevolking wordt compleet gek gemaakt met propaganda en een kinderopvang in Twente gaat haar werknemers verplichten zich te laten vaccineren tegen mazelen.Het volgende bericht is te lezen bij Tubantia, een bekende mainstreampublicatie in het oosten des lands.

Medewerkers van kinderopvang Columbus Junior moeten zich vanaf nu laten inenten tegen mazelen. De Twentse organisatie met 52 vestigingen en hoofdkantoor in Almelo is daarmee, voor zover bekend, de eerste kinderopvangorganisatie in Nederland met zo’n vaccinatieplicht.

Na recente uitbraken van mazelen is er een maatschappelijke discussie ontstaan over inentingsplicht tegen mazelen bij kinderen die opvangcentra bezoeken. Columbus Junior is dat van plan, maar gaat nog een stap verder. Ook voor personeelsleden is vaccinatie binnenkort verplicht. „Om kinderen in onze opvangcentra maximaal te beschermen tegen de ernstige risico’s van mazelen”, motiveert directeur Sebastiaan Dekkers van Columbus Junior het besluit. Alle medewerkers van deze organisatie, dat zijn er circa 400, moeten aantonen of ze ofwel gevaccineerd zijn of de mazelen hebben gehad.

De wettelijke basis waarop directeur Dekkers deze beslissing meent te moeten nemen is volstrekt onduidelijk en Tubantia vindt dat gegeven kennelijk niet noemenswaardig. Want, wat gebeurt er als een personeelslid weigert? Zal deze ontslag op staande voet krijgen?

Volgens Dekker speelt dit probleem niet bij hen omdat alle personeelsleden meewerken. Dat kan betekenen dat ze door Dekker zodanig geïntimideerd zijn dat er niemand “nee” durft te zeggen of dat ze van de plannen bij aanvang van hun werkzaamheden al op de hoogte waren.

Een en ander wordt een stuk begrijpelijker met kennis over de achtergrond van Dekkers die in Groningen studeerde en daar afstudeerde in 2007. In 2014, 7 jaar daarna dus, startte hij opvang Columbus en schreven wij opvallend genoeg een artikel over hoe de VVD bezig was met plannen over verplichte vaccinatie. Dekkers zegt verder op zijn FB pagina dat hij in maart 2015 startte bij de branche organisatie kinderopvang, oprichter is van gastouderopvang 4Kids waarmee hij in 2016 met 7 andere organisaties het gastouderopvang platform startte.

Wij moeten geloven dat deze jongeman in z'n eentje in 12 jaar tijd van net afgestudeerd in 2007 al deze funkties heeft bekleed en bedrijven heeft opgericht, zonder hulp van machtige mensen met een agenda nu meer dan 400 mensen in dienst heeft, die ook nog eens allemaal kennelijk geen bezwaar hebben om onder dreiging van ontslag zich te laten vaccineren, in een branche die noodlijdend is. En politiek Den Haag geeft, hoe kan het ook anders, tot op heden geen krimp. Tja, sommige mensen kunnen net als de Chinezen werkelijk alles!

Wij kunnen ons niet onttrekken aan de indruk dat hier sprake is van een vooropgezet (vaccinatiepropaganda)plan, mede vanwege de timing uiteraard van dit alles. En zeker ook vanwege de niet onbesproken satanische elite (pedo)banden tussen Groningen en Den Haag.

In de kinderopvangbranche in z'n geheel gaat het al jaren niet best, desondanks start Dekkers met succes zo'n bedrijf in 2014 wat nu al zo'n 400 medewerkers heeft en wordt hij bovendien een paar maanden na zijn start lid bij de branche vereniging. Is hij beloond met geld en macht omdat hij meewerkt aan snode plannen? Het is niet duidelijk of hij inmiddels weg is bij die branche organsiatie.

Van de Facebookpagina van Dekkers en betrokken websites:


Nog steeds leven we in een land waar voor zover wij dit kunnen achterhalen, geen wettelijke grond bestaat tot verplicht vaccineren. Dat betekent dan ook automatisch dat een werkgever je daartoe nooit kan dwingen.

Enkele jaren geleden (maart 2015, toen Columbus Junior net een paar maanden was opgericht en precies de maand dat Dekkers toetrad tot de branche organisatie) hadden we de volgende situatie:

Vaccinaties blijven een keuze, ook wanneer het werk een groot risico op besmettelijke ziekten met zich meebrengt. Minister Asscher (SZW) vindt verplichte vaccinaties een te grote inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van werknemers.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. De brief van de bewindsman is een reactie op een advies van de Gezondheidsraad. De raad opperde om de mogelijkheid te onderzoeken van verplichte vaccinaties in specifieke gevallen. “Indien een werknemer vaccinatie weigert, heeft dit gevolgen. Wellicht zijn andere beschermende maatregelen mogelijk en indien dat niet het geval is, moeten werknemer en werkgever in goed onderling overleg kijken naar vervangende werkzaamheden. Weigering van vaccinatie kan geen negatieve rechtspositionele consequenties hebben voor werknemers”, schrijft Asscher.


Voor zover ons bekend zijn er sinds die tijd geen nieuwe wetten aangenomen die verplichte vaccinaties ondersteunen en als we dit verkeerd hebben dan horen we dat graag.

Als we gelijk hebben en er is geen wettige grondslag dan is Tubantia bezig met het verspreiden van een aardige hoeveelheid nepnieuws. Dekkers maakt zich dan of schuldig aan intimidatie, overtreding van de wet of werkt simpelweg volgens plan.

Natuurlijk hoopt Dekker met dit verhaal gratis publiciteit te krijgen voor zijn kinderopvang en te scoren bij de autoriteiten. Hoewel hier sprake is van misleiding en waarschijnlijk intimidatie omdat iedere wettelijke grondslag ontbreekt, zal deze kinderopvang de sympathie krijgen van de gekochte mainstream media (MSM) en zullen anderen dit voorbeeld volgen.

Er zal straks geen personeelslid meer zijn in de kinderopvang die het durft te wagen de vinger op te steken en te zeggen dat hij/zij zich niet laat vaccineren. Je wordt onmiddellijk een outcast, je collega’s kijken je met de nek aan, ouders lopen met een boog om je heen en je baas moet je ergens anders te werk stellen, want ontslaan gaat niet.

Dit alles natuurlijk nog los van het feit dat al die gevaccineerde personeelsleden zullen meehelpen om de mazelen te verspreiden als nooit tevoren, zoals bleek in Oekraïne: 

De afgelopen jaren was er een tekort aan mazelen-vaccins in Oekraïne. De vaccinatiegraad was met 31% in 2016 de laagste van heel Europa, en toch was er geen sprake van een noemenswaardig aantal mazelen-gevallen. In 2017 kwamen er voldoende vaccins beschikbaar voor een ‘inhaalcampagne’ en 90% van de kinderen in Oekraïne kregen de BMR. En sindsdien is er een explosie van mazelen-gevallen.

Kortom, nadat alles en iedereen wordt gevaccineerd tegen mazelen vindt er een explosie van die ziekte plaats. Vreemde gebeurtenis die op zich niet zo moeilijk te verklaren is, maar waarover je nooit iets zult horen in de MSM.

Nader onderzoek echter naar de geschiedenis van vaccinaties, hoe ze werken en welke bescherming zij werkelijk bieden, onthult dat deze gouden kalveren van de moderne geneeskunde in werkelijkheid de voertuigen zijn waarmee besmettelijke ziektes worden verspreid. Doordat gevaccineerde mensen de primaire dragers van de ziekte zijn.

Het is met vaccinaties precies het omgekeerde van wat ons al decennialang wordt verteld. Het verhaal dat ze je immuniteit bieden tegen ziektes waaraan je anders misschien zou doodgaan. Net zoals je verteld wordt dat als je de inentingen weigert je niet alleen kwetsbaar bent om die ziekte te krijgen, maar meehelpt deze te verspreiden.

Deze en gelijksoortige fabels over vaccinaties voeren de boventoon in het mainstream gedachtenpatroon, ondanks dat er geen enkele wetenschappelijke onderbouwing bestaat voor deze sprookjes.


Zo eenvoudig zijn de feiten, maar daar hebben farmaceutische bedrijven (en dus ook overheden) geen boodschap aan. En daarom zal de vaccinatiemachine door denderen, alles en iedereen intimideren, wetten aanpassen waar nodig en alles op alles zetten om iedere inwoner van dit land richting vaccinatiespuit te duwen.

Daarom is het belangrijk dat er mensen zijn die stand blijven houden, hoe dan ook. Mensen die liever strijdend ten onder gaan dan dat ze zich verplicht laten volspuiten met rommel op bevel van een ander.

De website Vaccinvrij en de mensen erachter meten dagelijks de krachten met deze satanische agenda. Keep up the good work!