Europese Raad verkettert homeopathie op basis van fraude

De Europese Adviesraad adviseerde in 2017 om te stoppen met het gedogen van homeopathische middelen. 

Naar nu blijkt is dit advies tot stand gekomen op basis van een rapport uit Australië waaruit zou blijken dat homeopathie niet werkt, echter het originele rapport toont aan dat het wel degelijk effectief is.Alles wat natuurlijk is, moet worden verbannen. Dit, omdat het mensen gezond maakt en omdat er op de natuur heel weinig valt te verdienen voor de farmaceutische industrie. Tot op heden liggen er nog steeds redelijk strenge resticties op het patenteren van de natuur. Big Pharma beschikt over enorme buidels met geld en is daarmee dan ook in staat om allerlei "onafhankelijke" onderzoeken te financieren en te beïnvloeden. 

In 2017 kwam homeopathie uitgebreid in het nieuws omdat de Europese Raad toen adviseerde om te stoppen met het gedogen van allerlei homeopathische middelen omdat deze niet zouden werken. We schreven er toen onder andere het volgende over in een eerder artikel.

Homeopathie is een geneeskunde waarbij het zelfherstellend vermogen van het lichaam geprikkeld en geactiveerd wordt. Het principe van homeopathische geneeskunde is dat iemand van een aandoening of ziekte kan worden genezen, door het toedienen van een homeopathisch geneesmiddel, dat bij een gezond mens dezelfde symptomen oproept als de betreffende aandoening of ziekte. Homeopathie is een holistische geneeswijze, wat betekent dat de mens als geheel centraal staat. Als lichaam en geest niet in evenwicht zijn, kan een mens kwalen krijgen of ziek worden. Het belang is dan ook om niet alleen de symptomen te onderdrukken, maar het evenwicht te herstellen.

Het volgende is er nu te lezen in het nieuws:

EU-lidstaten moeten homeopathische middelen niet meer toestaan zolang werking en veiligheid niet zijn aangetoond. Daarvoor pleit de overkoepelende Europese adviesraad van wetenschapsacademies EASAC. Volgens de raad is er in sommige gevallen wellicht sprake van een placebo-effect, maar is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat homeopathische middelen werken voor welke ziekte dan ook. EASAC adviseert dat homeopathische middelen moeten voldoen aan dezelfde eisen als reguliere geneesmiddelen. Als niet op wetenschappelijke wijze kan worden onderbouwd dat een dergelijk middel werkt, moet er geen registratie worden afgegeven door controle-instanties, zoals bijvoorbeeld het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in Nederland.


Echter, naar nu blijkt is dat advies van die Europese Adviesraad gebaseerd op een onderzoek waar, zoals zo vaak het geval is, mee is gerommeld. 

Wij ontvingen het volgende bericht van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde:

Beste heer, mevrouw,

Zie bijgaand persbericht.

Een Australische overheidscommissie, de National Health and Medical Research Council (NHMRC) heeft het publiek jarenlang misleid.

De NHMRC heeft een eerste, positief rapport over homeopathie uit 2012 jarenlang verzwegen. Uit dit oorspronkelijke rapport blijkt nu dat er aanwijzingen zijn voor de werkzaamheid van homeopathie bij een aantal aandoeningen. Het tweede rapport van de commissie uit 2015 oordeelde negatief over homeopathie, maar dit oordeel bleek achteraf onjuist, zo is recent bekend gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Christien Klein-Laansma, arts voor integrale geneeskunde en onderzoeker: 0614969845

Ton Nicolai, coördinator EUROCAM: 0650613430

Namens Frans Kusse, voorzitter AVIG

Met vriendelijke groet,

Secretariaat AVIG

Esmee de Klerk


Hierna volgt de inhoud van het persbericht:

Persbericht

Positief rapport over homeopathie jarenlang verzwegen.

Oorspronkelijk Australisch rapport blijkt veelbelovend voor homeopathie.

Een Australische overheidscommissie, de National Health and Medical Research Council (NHMRC) heeft het publiek jarenlang misleid. De NHMRC heeft een eerste, positief rapport over homeopathie uit 2012 jarenlang verzwegen. Uit dit oorspronkelijke rapport blijkt nu dat er aanwijzingen zijn voor de werkzaamheid van homeopathie bij een aantal aandoeningen.  Het tweede rapport van de commissie uit 2015 oordeelde negatief over homeopathie, maar dit oordeel bleek achteraf onjuist, zo is recent bekend gemaakt.

Tóch bewijs voor homeopathie?

In 2015 verscheen een geruchtmakend Australisch rapport. Onderzoekers claimden dat er voor geen enkele ziekte of aandoening betrouwbaar bewijs zou zijn voor werkzaamheid van homeopathie. Het rapport werd uitgebracht door de NHMRC en genereerde wereldwijd veel opspraak.

Anno 2019 geeft NHMRC-kopstuk Professor Anne Kelso toe dat deze claim niet klopt. Het rapport heeft bij nader inzien juist NIET aangetoond dat er GEEN bewijs zou zijn voor homeopathie. In een CEO Statement op 26 August 2019 verklaart Kelso, vier jaar na dato: “Contrary to some claims, the review did not conclude that homeopathy was ineffective” (“In tegenstelling tot sommige beweringen, was de conclusie van het rapport niet dat homeopathie ineffectief was.”).

Doofpot

De verklaring van Kelso was een verrassende wending in de slipstream van een doofpotaffaire. Tijdens een speurtocht naar het tot stand komen van de spraakmakende publicatie uit 2015 ontdekten wetenschappers namelijk iets vreemds. Al in 2012 bleek er een eerste analyse van homeopathisch onderzoek te zijn verricht. Het rapport werd verzwegen en lag in een la bij de NHMRC. Pas in augustus 2019 gaf de NHMRC het eerste rapport vrij, na jaren van vasthoudend lobbywerk, op grond van de wet op de openbaarheid van bestuur en met hulp van de Australische Ombudsman.

‘Aanwijzingen voor werkzaamheid homeopathie’

De resultaten in de ruwe, ongecontroleerde versie van dit eerste rapport blijken juist positief: er zijn aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie bij oorontstekingen, bovenste luchtweginfecties bij volwassenen, complicaties na operatie en bijwerkingen van kankerbehandeling. Dit eerste onderzoek was gedaan door professor Karen Grimmer van de Universiteit van Zuid-Australia (UniSA). Zij is een gerenommeerd onderzoeker en werkte zelf mee aan het opstellen van regels voor dergelijke analyses.

EASAC-verklaring op losse schroeven

Het tweede Australische rapport uit 2015 werd sinds het verschijnen veelvuldig aangehaald in discussies over homeopathie. In 2017 nog citeerden de European Academies Science Advisory Council (EASAC), een commissie van Europese academies voor wetenschappen, dit rapport. Het negatieve oordeel van de EASAC over homeopathische geneesmiddelen was onder meer gebaseerd op dit rapport. Een herziening lijkt nu op zijn plaats.

Transparantie

De Homeopathy Research Institute (HRI), een internationale organisatie die wetenschappelijk onderzoek in homeopathie wil bevorderen, noemt het vrijgeven van het eerste Australische rapport een overwinning. Een opsteker voor patiënten, beleidsmakers en eenieder die transparantie voorstaat. Ook de vakgroep Homeopathie van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) is blij met de recente ontwikkelingen.

De HRI is nauw betrokken geweest bij het achterhalen van het tot stand komen van het eerste en tweede rapport. Op hun website (link) staat uitgebreide achtergrondinformatie.

-------- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: -

Christien Klein-Laansma, arts voor integrale geneeskunde en onderzoeker: 0614969845 –

Ton Nicolai, coördinator EUROCAM: 0650613430

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl