Paniek: Vaccinatie propaganda campagne werkt niet (video)

Mensen die na eigen onderzoek besloten hebben om hun kinderen niet te vaccineren worden nu grootschalig weggezet als gevaarlijke gekken.

De mainstreammedia lanceren wanhopig het ene na het andere offensief om het tij van wakker wordende mensen te keren.
Er beginnen zich tekenen van paniek te tonen bij de mainstreammedia voor wat betreft vaccinaties. Ondanks al hun macht als grote propagandakanonnen voor overheid en farmaceutische industrie zijn ze er niet in geslaagd om de vaccinatiegraad echt omhoog te krikken.

Dat is goed nieuws, heel goed nieuws, want dat toont aan dat er toch steeds meer mensen zelf op zoek gaan naar informatie en op die basis, in dit geval, besluiten om hun kinderen niet te laten vaccineren.

Op alle fronten merk je dat de paniek toeslaat. De mainstream media kunnen niet leveren wat ze hadden moeten doen en nu wordt aan alle kanten de druk op politici verhoogd om toch die vaccinatiegraad omhoog te krikken, desnoods door dwang.

Kinderopvangcentra moeten het recht krijgen om kinderen te weigeren die niet zijn ingeënt. Dat wil D66 in de Tweede Kamer bereiken met een nieuw wetsvoorstel dat vandaag wordt behandeld. Een meerderheid in het parlement lijkt zich erin te kunnen vinden.

Het gaat duidelijk niet naar wens met het pushen van mensen richting vaccinatiespuit:

Moet vaccinatie verplicht worden voor toegang tot de kinderopvang? Het kabinet vindt dit nog niet nodig. Vrijdag nam het een advies over van de commissie-Vermeij: pas als de vaccinatiegraad in de toekomst onder een nog „nader in te stellen ondergrens” zakt (het ‘rode scenario’), gaat het kabinet regelen dat vaccinatie in de kinderopvang verplicht wordt. In het huidige ‘oranje scenario’ moet de overheid inzetten op communicatie waarin „meer stelling wordt genomen over het belang van vaccineren”, zegt de commissie-Vermeij.

De landelijke vaccinatiegraad ligt op dit moment op 90,2 procent, wat wil zeggen dat dit percentage van de kinderen geboren in 2016 volledig gevaccineerd is. Dat percentage ligt iets hoger dan in 2018, maar daarvoor was de vaccinatiegraad juist zes jaar op rij gedaald.


Hoe wanhopig de mainstreammedia werkelijk worden, blijkt uit de volgende koppen zoals je die in het AD bijvoorbeeld aantreft:

xxx


xxx

Het artikel is een walgelijk stuk propaganda wat zoals gewoonlijk op geen enkele manier wordt onderbouwd anders dan met loze onderbuikreten om op angst-emoties van mensen in te spelen. Nog steeds denkt men in de mainstreammedia dat de bevolking overtuigd kan worden van het nut van vaccinaties door het slaken van allerlei wilde kreten en het oproepen van angst.

Kreten die in dit geval afkomstig zijn van de voormalig campagneleider van de VVD, Mark Thiessen, die zegt zich nu "als bezorgde vader" belangeloos op te werpen als pleitbezorger voor vaccinaties. 

Het volgende deel is afkomstig uit een eerder artikel uit september 2014 over de denktank van de VVD uit de tijd dat Thiessen nog volop actief was voor de partij:

Het wetenschappelijk instituut van de VVD heeft deze week een rapport gepresenteerd dat heet “Liberale Verantwoordelijkheid”.

Daarin wordt duidelijk gemaakt dat ouders die weigeren hun kinderen te laten vaccineren tegen ziektes met blijvende gezondheidsschade, handelen in strijd met het belang van hun kind.

In dat geval zou de overheid in de mogelijkheid moeten zijn om “dwingend in te grijpen”.

De VVD-denktank baseert zich op artikel 247 van het Burgerlijk Wetboek waarin staat dat ouders verantwoordelijk zijn voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van hun kinderen.

Steeds minder mensen trappen in de gladde verkooppraatjes van de politici en mainstreammedia en steeds meer mensen gaan op zoek naar de werkelijke feiten.

Deze zijn onder andere te vinden bij Vaccinvrij, een gedegen en betrouwbare stichting die veel onderzoek doet, waar we de volgende video aantroffen (delen!):

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl