Ook in ons land hebben we inmiddels de eerste 5G slachtoffers en overal in het land worden nu antennes voor 5G geïnstalleerd.

De overheid heeft geen enkele boodschap aan de (potentiële) gezondheidsgevolgen van dit alles en daarom moet er nu heel snel wat (meer) gebeuren.
We staan aan de vooravond van één van de meest gevaarlijke experimenten uit de menselijke geschiedenis. Niemand, maar dan ook echt niemand weet wat de gevolgen zullen zijn voor de volksgezondheid door de uitrol van het 5G netwerk.

Door onze overheid worden we op dit gebied letterlijk genaaid zoals we eerder schreven:

Die hoop steeg toen er op 4 april 2019 het volgende bericht verscheen:

Kamer wil eerst stralingsonderzoek, dan pas 5G-netwerk

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico's van straling door het nieuwe 5G-netwerk. Politieke partijen willen met spoed weten hoe het zit met eventuele gevaren vóórdat op grote schaal zendmasten worden geplaatst.

De Gezondheidsraad - een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement - laat weten dat er door hen nog geen onderzoek is gedaan naar de eventuele gevaren van het nog uit te rollen 5G-netwerk.

Nog geen twee weken later, op 14 april 2019, sturen staatssecretaris Mona Keijzer en minister Bruno Bruins een brief naar de Tweede Kamer, waarin onder andere het volgende staat:

Ook voor het gebruik van de hogere frequentiebanden zoals de 26 GHz-band zijn deze limieten van toepassing. De Gezondheidsraad geeft aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, zolang de limieten gehanteerd worden. Omdat 5G uiteindelijk van alle frequentiebanden die daarvoor zijn aangewezen gebruik kan maken, zijn ook de adviezen van de Gezondheidsraad – die daar de afgelopen jaren betrekking op hadden – nog steeds relevant en worden in deze brief ook meegenomen.

Kortom, de Gezondheidsraad heeft geen enkel onderzoek gedaan, beroept zich op wat algemene stralingslimieten zoals die ooit zijn vastgesteld en verklaart 5G veilig.

We kunnen dit met recht crimineel noemen. Ze hebben totaal geen benul wat de werkelijke gevolgen in de praktijk zullen zijn voor de gezondheid, simpelweg omdat helemaal niemand daar ooit onderzoek naar heeft gedaan en toch verklaren ze 5G veilig. De bewindslieden verschuilen zich weer achter de Gezondheidsraad en de kamer slikt dit alles als zoete koek.

Van de overheid hoeven we dus geen enkele bescherming te verwachten, ook dus niet voor wat betreft de gevolgen van 5G, maar gelukkig zijn er nu een aantal gemeentes die toch beginnen te twijfelen. Wanneer de overheid ons niet kan en wil beschermen, dan misschien de gemeente als laatste redmiddel. 

Ook in ons land zijn er inmiddels de eerste 5G slachtoffers en dus zaak om heel snel iets te doen.

Wij ontvingen het volgende bericht uit ons netwerk, uit Scandinavië:

We are organising an international stop 5G day on the 24 of November.

I wonder if you would be interesting to participate from the Netherlands and arrange protests there together with stop 5G activist groups in your country?

There will be demonstrations in STOCKHOLM and I’ve been in contact with Mads Palsvig so he will organise a demonstration in Kopenhagen. I just wrote to Gemma in Ireland to hear if she would like to arrange demonstrations there.

In STOCKHOLM we try to get as many organisations as possible to stand behind the event to make it as solid and strong as possible. 


Onze vraag is derhalve dan ook: Zijn er mensen/organisaties die zich in ons land willen bezighouden met het initiëren van nieuwe of het bundelen van verschillende bestaande initiatieven voor een landenbreed gecoördineerde demonstratie op 24 november aanstaande? Wij verzorgen de publiciteit er omheen die nodig is. Mogelijk zijn collega media geïnteresseerd hetzelfde te doen indien zo'n plan concreet wordt.

Deze mensen/groep zullen een locatie(s) en tijd moeten bepalen en daarna is het zaak om zoveel mogelijk mensen daar naartoe te krijgen. Wanneer er inderdaad op 24 november in meerdere Europese plaatsen tegelijk grote demonstraties plaatsvinden, dan misschien schudt het genoeg mensen wakker om deze nachtmerrie te stoppen.

De boeren hebben laten zien dat het kan (al is de organisatie ervan ook vanuit de belanghebbenden, bijvoorbeeld zuivelbedrijven, aangestuurd en -gezwengeld). Wij als bedreigde burgers kunnen dat echter op eigen kracht, daar zijn wij van overtuigd!

Omdat 5G letterlijk ons voortbestaan bedreigt, zouden we zeker nu massaal de straat op moeten gaan om "hen in Den Haag die ons verkocht hebben aan de telecomindustrie" te laten weten dat wij geen 5G willen en/of accepteren.

Ook Robert Kennedy, familie van de vermoordde president JFK, ziet het gevaar en de urgentie hiervan en ook hij maakt zich hard en spoort mensen aan actie te ondernemen, zoals te zien in de volgende video. Deze link leidt naar een van zijn websites. De man heeft een probleem met zijn stembanden en heeft daarom een wat vreemde stem.