Wat veroorzaakt de explosieve stijging van huidkanker?

Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel, schrikbarend zelfs, en daarom wil men een nationaal plan van aanpak. 

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in ons land en is er misschien een verband met de komende mini ijstijd?


Er ontstaat een beetje paniek in ons land, want het aantal gevallen van huidkanker loopt behoorlijk uit de hand:

Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel en zal de komende jaren blijven stijgen. Jaarlijks komen er bijna 70.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is er een nationaal plan nodig.

Niet alleen is het de meest voorkomende vorm van kanker, het is ook de snelst toenemende:

Daaruit blijkt dat huidkanker de meest voorkomende kankersoort is in Nederland en dat die bovendien het snelst stijgt van alle kankersoorten. Sneller zelfs dan de vergrijzing. Inmiddels betreft 52 procent van alle kankergevallen huidkanker. Borstkanker komt met 12 procent op de tweede plaats.

En dus moet er een groots plan van aanpak komen:

Het IKNL pleit voor een nationaal plan van aanpak. Dermatologen en huisartsen zouden efficiënter moeten samenwerken, en patiënten moeten beter ingelicht worden over de gevaren van de zonnebank en het zorgvuldig gebruik van zonnebrandcrème. Dat beaamt ook Colette van Hees, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).

Zoals gewoonlijk wordt dit alles geaccepteerd alsof het de normaalste zaak van de wereld is en nergens wordt eigenlijk ingegaan op de vraag of er misschien bepaalde oorzaken zijn aan te wijzen voor die explosieve stijging. Oorzaken die niets te maken hebben met vergrijzing of zonnebanken.

We hebben al eerder geschreven over dat de stralen van de zon krachtiger schijnen te zijn dan voorheen. Dat de schaal waarop de ultraviolette stralen van de zon worden weergegeven moest worden uitgebreid, omdat metingen aantoonden dat de oude waardes op die schaal niet voldoende waren.

Wij worden beschermd tegen deze stralen door de ozonlaag, maar deze schijnt steeds verder af te nemen, iets dat mede wordt veroorzaakt door het magnetisch veld om de aarde dat steeds zwakker wordt.

The Earth's magnetic field serves to deflect most of the solar wind, whose charged particles would otherwise strip away the ozone layer that protects the Earth from harmful ultraviolet radiation.

Echter, naast de ultraviolette straling hebben we nog een vorm van straling die kanker kan veroorzaken en dat is de zogenaamde kosmische straling.

In maart 2018 schreven wij daar het volgende over:

Als wij op aarde geen bescherming zouden hebben van zaken zoals onze atmosfeer en de activiteiten van de zon, dan zou deze planeet al heel snel onleefbaar worden. Althans dat is is wat ons wordt verteld en daar gaan we voor dit moment dan van uit. Want, de kosmische straling die van buiten het zonnestelsel op aarde komt, is gevaarlijk voor de mens, heel gevaarlijk.

Dat kosmische straling – straling waaraan astronauten tijdens verre ruimtereizen worden blootgesteld – gevaarlijk is, wisten we al. Zo kan het leiden tot kanker. Maar ook het brein is niet veilig voor de straling, zo blijkt nu uit onderzoek. De straling kan cognitieve problemen opleveren die uiteindelijk weer kunnen leiden tot Alzheimer.

Bij de website Space Weather heeft men in samenwerking met een aantal studenten onderzoek uitgevoerd naar kosmische stralen en dan met name om te bepalen of er een toename is.

Ze deden dit door middel van talloze weerballonnen die tot in de stratosfeer gingen boven Californië en de uitkomsten van die tests zijn nogal alarmerend te noemen. De kosmische stralen nemen toe en niet zo'n beetje ook, want sinds 2015 valt er een toename te constateren van maar liefst meer dan 13 procent.

xxx

Als voornaamste oorzaak geven zij de zon, gevolgd door een afnemend magnetisch veld om de aarde. Als de zon actief is en er regelmatig zonnevlammen voorkomen, dan zorgen deze ervoor dat de kosmische stralen worden afgebogen en elders de ruimte in worden geslingerd zodat ze niet de aarde bereiken.

De sterk stijgende lijn van kosmische straling die zich toen voor deed, heeft zich voortgezet zoals je in de volgende nieuwe grafiek kunt zien.

xxx

Al jaren geleden kwamen onderzoekers tot de conclusie dat toenemende kosmische straling meer kanker veroorzaakt. 

xxx

De kosmische straling zal met de komst van een mini ijstijd alleen nog maar toenemen:

Echter, zoals wij uitgebreid hebben beschreven in eerdere artikelen, gaan we op aarde een periode tegemoet van sterk verminderde zonneactiviteit en is er grote kans op een nieuwe mini ijstijd. Hierdoor zullen de kosmische stralen alleen nog maar verder toenemen met alle gevolgen van dien.

De zonneactiviteit zal de komende decennia naar verwachting steeds verder afnemen. Dit alles heeft gevolgen voor het magnetisch veld rondom de aarde, de ozonlaag en daardoor een toename van niet alleen ultraviolette stralen, maar ook een aanzienlijke toename van de kosmische kankerverwekkende straling.

Het verhaal rond de explosieve toename van huidkanker is dan waarschijnlijk ook iets gecompliceerder dan "vergrijzing en zonnebanken". Wat je dan zelf ook kunt doen, is toch voorzichtig te zijn met overmatige blootstelling aan de zon en voorkomen dat je lichaam vatbaar wordt voor kanker door ontstekingen, de kernoorzaak van alle ziektes, preventief te lijf te gaan. Een goede natuurlijke manier om dit te doen is om een dagelijkse onderhoudsdosering CBD te nemen.

We worden steeds meer blootgesteld aan zaken die op allerlei mogelijke manieren kanker kunnen veroorzaken en vaak komt daarbij het woord "straling" tevoorschijn. Straling door de zon, kosmische straling en straling door 4G en 5G van de steeds verder uitbreidende wifi netwerken. Je zult dan ook zelf de nodige voorzorgsmaatregelen moeten nemen, wil je niet straks volkomen geroosterd worden door al die verschillende vormen van straling.

En ja, misschien zijn die aluhoedjes toch nog niet zo gek.

xxx

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl