In de satanische wereld waarin wij op dit moment leven, wordt alles precies omgedraaid.

Als de media lyrisch zijn over vaccinaties, omdat deze levens zouden redden, is de waarheid precies andersom.Het is op zijn minst toch heel bijzonder te noemen dat een commercieel social media platform als Facebook maatregelen gaat nemen om alles wat tegen de officiële lijn ingaat voor wat betreft vaccinaties, te verwijderen van haar platform.

Waarom zou een Facebook dat doen? Waarom maken zij zich zo druk over of mensen nu wel of niet geloven in vaccineren?

Ze doen dit bij Facebook door alle informatie die mensen informeert over bijvoorbeeld de gevaren van vaccinatie te classificeren als ‘desinformatie’ of, uiteraard, nepnieuws. Bovenaan de Facebook lijst van nepnieuws staat het verband tussen autisme en vaccinaties.

Zoals we schreven in een eerder artikel, hoeveel bewijs wil je hebben dat vaccinaties autisme veroorzaken?

Na de oorlog, in de jaren vijftig, begon het grote verdienmodel van de farmaceutische industrie, de vaccinatie industrie, op volle toeren te draaien.

Toen de eerste gevallen van autisme zich voor deden, lag niemand daar nog echt wakker van, want het waren er niet zo gek veel. Echter, toen de aantallen begonnen te groeien, begonnen mensen toch wel wat wantrouwig te worden.

En toen de aantallen explodeerden en er sprake was van een epidemie moest de mainstream media alles uit de kast halen om de bevolking ervan te overtuigen dat dit absoluut niet werd veroorzaakt door vaccinaties, hoewel de enorme groei van het aantal autisme gevallen gelijktijdig groeide met de toename van vaccinaties.

Op het volgende plaatje zie je hoe die groei van het aantal autismegevallen zich voltrok in Amerika.

xxx

Ook in Nederland zien we hetzelfde verschijnsel:

Bijna 3% van de kinderen tussen 4-12 jaar heeft volgens de ouders autisme of een aan autisme verwante stoornis, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs op basis van de Gezondheidsenquête 2011/2013. Op 11-jarige leeftijd heeft volgens de ouders zelfs een op de twaalf jongens en een op de twintig meisjes (respectievelijk 8,2% en 4,9%) autisme of een aan autisme verwante stoornis als Syndroom van Asperger of PDD-NOS. Alarmerende cijfers: autisme onder kinderen neemt epidemische vormen aan. Of is er iets anders aan de hand?`

Nu verschijnen er de volgende berichten:

Kinderen met autisme hebben een zeer hoog aluminiumgehalte in hun hersenen en een mogelijke oorzaak daarvan zijn vaccinaties, zo zegt een wetenschapper.

Aluminium wordt toegevoegd aan hulpstoffen in vaccins om een immuunreactie uit te lokken. Professor Christopher Exley van de Keele-universiteit trof in de hersenen van vijf mensen die autisme hadden de hoogste aluminiumwaarden die ooit zijn vermeld aan.

En hier:

De waarden waren in alle onderzochte hersenen even hoog, zelfs in die van een 15-jarige. Dat wijst erop dat het niet slechts om een opeenstapeling van omgevingsfactoren op de lange termijn gaat. De waarden waren op z’n minst tien keer zo hoog als je zou verwachten bij iemand van die leeftijd.

Waar het op lijkt is dat dit een door ons eerder (december 2017) gepubliceerd onderzoek is, waarover we toen het volgende schreven:

Uit een recent onderzoek blijkt dat bij een aantal donoren die leden aan autisme de hoogste concentratie Aluminium ooit bij mensen gemeten in de hersenen werd aangetroffen.

Het is een wetenschappelijk feit dat zelfs de kleinste hoeveelheid aluminium in de hersenen voor grote problemen kan zorgen en er zijn dan ook een aantal onderzoeken geweest naar een mogelijk verband tussen aluminium in de hersenen en neurologische aandoeningen zoals bijvoorbeeld Alzheimer's.

Nu is er echter een nieuw onderzoek gepubliceerd dat is uitgevoerd onder leiding van professor Christopher Exley van de universiteit van Keele in Engeland naar een mogelijk verband tussen aluminium in de hersenen en autisme. Ook in deze recente en gerelateerde publicatie zijn interessante cijfers te lezen omtrent Aluminium concentraties in de hersenen.

Het onderzoek is uitgevoerd met de hersenen van 10 donoren die allen jong zijn gestorven, ergens in hun tienerjaren of iets daarboven, maar niet ouder dan dertig. Alle donoren waren autistisch en uit het onderzoek blijkt dat er de hoogste hoeveelheid Aluminium in hun hersenen is aangetroffen die ooit bij mensen zijn vastgesteld. Dit werd gemeten bij een 15-jarige jongen die leed aan autisme, maar ook alle andere donoren vertoonden een hoog gehalte aan Aluminium in de hersenen.

Uit een ander onderzoek dat in 2011 werd gehouden, werd al aangetoond dat kinderen uit landen waar veel autisme voorkomt, ook de hoogste blootstelling hadden aan het Aluminium in vaccinaties.

Waar komt Aluminium zoal voor?

Aluminiumverbindingen zoals aluminiumfosfaat en aluminiumhydroxide zitten in de vaccins DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio -Hib-hepB, DKTP, DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis , Pneu, HPV, MenC en HepB.

Wat zegt het RIVM?

Aluminiumverbindingen worden al meer dan 80 jaar gebruikt als hulpstof in vaccins. In deze periode is uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke bijwerkingen van aluminium in deze vaccins. Ook bij zwangere vrouwen. Hierbij zijn geen schadelijke effecten vastgesteld

Zoals gezegd, het is natuurlijk niet zo vreemd dat hoger opgeleiden of beter gezegd, eenieder die voor zichzelf kan denken, tot de conclusie komt dat ze met een grote boog om vaccinaties heen willen lopen.


Facebook (FB) heeft echter maling aan bovenstaande en trouwens alle informatie die ook maar enige twijfel zou kunnen oproepen voor wat betreft vaccinaties en gaat een ongekende vaccinatiecensuur doorvoeren. Volgens FB's vicepresident Monika Bickert zal het platform er alles aan doen om nepnieuws betreffende vaccinaties te verwijderen en gebruikers te voorzien van betrouwbare informatie.

Die betrouwbare informatie bestaat dan uiteraard uit door de vaccinatiemafia wordt gedicteerd content en hiermee worden in ieder geval op Facebook alle klokkenluiders, echte medici en andere bezorgde burgers de mond gesnoerd.

En dat brengt ons weer terug bij de vraag, waarom Facebook dit doet. Doen ze dit omdat ze de vaccinatie industrie willen bevoordelen of is er een meer sinistere reden?

Voor het antwoord moeten we definitief naar het laatste kijken. Facebook is niet voor niets een bolwerk van de Sekte des Doods, waarvan voorman Mark Zuckerberg een prominent lid is.

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia, de Chazaarse mafia (CM), sekte van het Alziend Oog en Sekte des Doods. Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google en Youtube.

En... bij de Chabad komen we een hele bekende naam tegen en wel die van Facebook oprichter Mark Zuckerberg:

xxx

De bekende Illuminatibankier Otto Kahn maakte 100 jaar geleden al duidelijk wat het einddoel is: 

“Wat is het einddoel? Dat is al bepaald door onze missie. Het wordt gevormd door elementen verspreid over de hele wereld die in een vorm zullen worden gegoten door het geloof in onszelf. Wij zijn nu een Volkenbond van landen die allemaal elementen van elkaar bevatten, maar Israël is de microkosmos en het zaad voor de stad van de toekomst”.

En in die stad voor de toekomst is geen plek voor al die miljarden aardbewoners en daarom zal er op allerlei manieren aan worden gewerkt om het aantal aardbewoners terug te brengen naar 500 miljoen.

Vaccinaties zullen hierbij een belangrijke rol gaan spelen, evenals de duivelse 2030 Agenda. Dat is de reden dat Facebook er alles aan zal doen om ieder tegengeluid voor wat betreft vaccinaties te verbannen.

Voor je eigen goede gezondheid kan je in het algemeen beter uit de buurt van vaccinaties blijven en als je iets positiefs wilt doen voor jezelf, versterk dan je immuunsysteem bijvoorbeeld met het oudste voedingssupplement ter wereld of de synergetische boost van bepaalde paddenstoelen.