We hebben geen klimaatcrisis, we hebben een drinkwatercrisis

Nederland claimt dat ze het beste drinkwater ter wereld hebben, ondanks dat alles en iedereen zo langzamerhand alarm slaat.

Overal in ons land zijn de bronnen van waaruit drinkwater wordt gehaald ernstig vervuild door chemicaliën en velen daarvan komen in je lichaam terecht.Peter van der Velden, voorzitter van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin), claimt het volgende: 

Wij maken het allerbeste kraanwater ter wereld. Het is veilig; het wordt beter gecontroleerd dan levensmiddelen, er zit geen chloor in, het smaakt goed.

En dus gaat Nederland weer rustig slapen, want ons drinkwater is veilig. Natuurlijk is ons drinkwater niet veilig als je normen hanteert waarvan mensen ernstige gevolgen kunnen ondervinden, zoals we onlangs zagen met lood, waarbij de Gezondheidsraad het volgende adviseert:

De maximale hoeveelheid lood in drinkwater moet gehalveerd worden, van 10 microgram per liter nu, naar 5 microgram per liter. Dat adviseert de Gezondheidsraad in het rapport ‘Loodinname via kraanwater’. “De inzichten zijn veranderd. Lood blijkt veel schadelijker te zijn dan we 20 jaar geleden dachten”, zegt Eert Schoten van de Gezondheidsraad. Bij langdurige blootstelling aan hogere concentraties lood in het drinkwater lopen kleine kinderen het risico van een verlaagd IQ. Bij volwassenen is er kans op chronische nierziekte en bloeddrukverhoging.

In werkelijkheid vormt iedere hoeveelheid lood in ons drinkwater een gevaar. Lood is dermate giftig dat er geen veilige limiet voor bestaat. Dan zijn er de medicijnresten, waarover Van der Velden het volgende zegt:

"Neem medicijnresten. Alleen al in Nederland komt jaarlijks 140 ton in het water. Ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland neemt die hoeveelheid toe door de vergrijzing. Daar moet aan de voorkant wat aan gebeuren. Zo denken ziekenhuizen erover na om mensen na een röntgenonderzoek een plaszak meegeven. Zulke initiatieven hebben we veel meer nodig.’"

Die 140 kilo medicijnresten worden er niet uitgefilterd bij de wateringzuivering en komt dus gewoon via het kraanwater je lichaam binnen. Welke gevolgen dat heeft voor de gezondheid weet helemaal niemand.

Dan hebben we nog het kankerverwekkende glyfosaat dat je via drinkwater binnenkrijgt:

De Nederlandse waterbedrijven slaan meerdere malen alarm over glyfosaat. In de afgelopen 5 jaar overschrijdt het de norm in drinkwaterbronnen meer dan 100 keer.

Niet alleen vind je resten van glyfosaat in veel producten, maar ook via het drinkwater komt het in allerlei voedsel terecht, zoals vorige maand het geval was:

Bij onderzoek naar ijs van Ben & Jerry's in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn hoeveelheden van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat aangetroffen.

Het middel werd bij twaalf van de veertien onderzochte ijsjes gevonden, aldus wetenschapper John Fagan van HRI Labs, dat de testen uitvoerde.

Vorig jaar werd bekend dat het veelvuldig voor komt in Duits bier zoals we eerder schreven:

In maar liefst 14 populaire biermerken werd door het milieu-instituut in München glyfosaat aangetroffen. En niet zo zuinig ook want er waren biersoorten bij met 30 microgram glyfosaat per liter, hetgeen 300 keer hoger is dan toegestaan in drinkwater.

Dan het meest verbijsterende van alles: De Duitse autoriteiten gaan er helemaal niets tegen doen want, zeggen ze, om een gevaarlijke hoeveelheid glyfosaat binnen te krijgen zou iemand minimaal duizend liter bier per dag moeten drinken.

Daarover zullen uiteraard de meningen verdeeld zijn. Een naar alle waarschijnlijkheid kankerverwekkende stof die in concentraties voorkomt in bier van 300 keer de toegestane hoeveelheid in drinkwater en dit alles zou geen gevolgen hebben voor de gezondheid?

Uit een bericht van de Volkskrant eerder dit jaar:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) trof vorig jaar bij een kwart van de drinkwaterputten in Nederland restanten aan van bestrijdingsmiddelen.

Op de website van Zembla staat onder andere het volgende:

In 2013 wordt urine van inwoners uit 18 Europese steden onderzocht, waaronder van een aantal Nederlanders. In 5 van de 8 Nederlandse urinemonsters wordt glyfosaat aangetroffen.

Hoeveel glyfosaat wij binnen krijgen in de vorm van residu op/in producten en hoeveel via ons drinkwater is niet duidelijk, maar dat dit soort chemische stoffen niet goed zijn voor onze gezondheid staat vast.

Waterleidingbedrijven gebruiken geen filters die in staat zijn deze afwijkende stoffen eruit te halen. Sterker nog, de kwaliteit van ons drinkwater wordt helemaal niet bepaald aan de hand van de aanwezigheid van deze chemicaliën.

Dan heb je nog regelmatig te maken met dingen zoals poepbacteriën in het drinkwater en bovenstaande is allemaal niet zo vreemd als je bedenkt dat zo goed als alle oppervlaktewater in ons land vervuild is.

Het volgende is een bericht van twee maanden geleden:

De kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater is in gevaar. Dat komt onder meer door chemische stoffen, medicijnresten en mest. De drinkwaterbedrijven slaan groot alarm.

Bovenstaande betreft wateren die worden gecontroleerd, maar nu blijkt dat het ook bar en boos is met wateren die niet worden gecontroleerd.

Net als bij grotere wateren, waar de waterkwaliteit wel wordt gemonitord, blijkt de situatie in veel sloten, beken en vennen niet best: 22 procent van de bijna 800 onderzochte wateren scoort slecht, 61 procent matig en slechts 17 procent bleek van goede kwaliteit. Mest en riooloverstorten lijken de voornaamste bronnen van verontreiniging.

Kleine wateren vormen samen een derde van het Nederlandse oppervlaktewater. Ze staan vaak rechtstreeks bloot aan vervuilingsbronnen als meststoffen en bestrijdingsmiddelen en zijn daardoor kwetsbaar, zegt ecoloog Sven Teurlinkx van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), die het onderzoek coördineerde.


In plaats van de burger kaal plukken met maatregelen tegen een niet bestaande klimaatcrisis, zou een echte overheid zich zorgen maken over de kwaliteit van het drinkwater en zorgen dat haar burgers echt de beschikking over schoon en veilig drinkwater zouden hebben en niet chemisch vervuild water dat er ogenschijnlijk schoon uit ziet, maar dat allesbehalve is.

Het is natuurlijk niet voor niets dat ze nu al beginnen met het zuiveren van water wat afkomstig is uit ziekenhuizen vóórdat het in het riool terechtkomt.

De overheid doet niets, behalve extra geld incasseren via een hogere waterbelasting en dingen als wegenbelasting voor mensen die geen nieuwere dieselauto's kunnen betalen. Het enige dat je daarom zelf kunt doen is het gebruiken van een eenvoudig en goed waterfilter om in ieder geval te zorgen dat al die troep niet jouw lichaam of dat van je gezinsleden, inclusief dieren, binnenkomt.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl