De mazelenmisleiding draait op volle toeren

Als je de mainstream media controleert, dan controleer je ook wat het doorsnee publiek krijgt voorgeschoteld.

En zo kan het dat het publiek in de nationale week van de bijwerkingen op volle toeren wordt misleid over de mazelen.
Wat veel mensen gemist zullen hebben is de nationale week van de bijwerkingen. Het is natuurlijk al volkomen krankzinnig dat je wegens "medicijn" gebruik een week van bijwerkingen op touw moet zetten. Dus, vorige week vond dit heuglijke feit plaats:

Deze week is het bijwerkingenweek. Medicijnautoriteit CBG en Bijwerkingencentrum Lareb willen hiermee medicijngebruikers en zorgverleners uitdragen hoe belangrijk het is om bijwerkingen van medicijnen te melden, zeker wanneer je meerdere medicijnen tegelijk gebruikt. En zelfs als een bijwerking al in de bijsluiter staat.

Iedereen schijnt bijwerkingen een volkomen normaal iets te vinden. Alsof dit bij het leven hoort, zoals de zon en de wind hebben, zo hebben we ook de bijwerkingen van de door ons gebruikte "medicijnen". Terwijl tegelijkertijd dit tot een doodzonde wordt gebombardeerd binnen de natuurlijke alternatieven. Als daar ook maar iets riekt naar een bijwerking wordt het produkt verboden of ernstig beperkt.

In een land met 10 miljoen chronisch zieke mensen, wordt er natuurlijk ook heel wat geslikt van die farmaceutische medicijnen en zal meer dan de helft van die bevolking dus rondlopen met allerlei bijwerkingen.

Ongeveer 75 procent van alle Nederlanders gebruikt weleens een medicijn op recept. Meer dan een kwart van de mensen in ons land gebruikt zelfs meer dan vijf medicijnen tegelijk.

Als we het hebben over bijwerkingen, dan hebben we het alleen over die bijwerkingen die bekend zijn en nog niets eens over de bewust verzwegen bijwerkingen zoals je dat bij statines ziet.

De bevolking wordt zieker en zieker en bijna niemand begrijpt dat vaccinaties daaraan meewerken. In plaats van een ziekte uitroeien, zorgen vaccinaties ervoor dat die ziekte nooit weggaat, maar alleen maar zal toenemen, zoals we eerder uitgebreid hebben beschreven:

Dit is nog niet eens het ergste. Want uit jarenlang wetenschappelijk onderzoek door King is gebleken dat juist gevaccineerde mensen dikwijls de dragers worden van de ziekte waartegen ze gevaccineerd zijn. Zo schrijft King in zijn onderzoek: “De werkelijkheid is dat meer dan 75 procent van alle kinkhoestgevallen in de staat Washington sinds 2002 voorkomen bij individuen die volledig gevaccineerd waren tegen de ziekte en dit cijfer is eveneens van toepassing op de laatste “epidemie” in 2012”. Met andere woorden, hoe meer er gevaccineerd wordt tegen deze ziekte, des te meer gevallen zullen zich voordoen.

Uiteraard vermelden de mainstream media bovengenoemde feiten niet, maar wat ze wel doen, is de zaak op een geniepige manier omdraaien zoals in het volgende bericht.

Wereldwijd zijn er in 2018 meer dan 140.000 mensen gestorven aan de mazelen. Die cijfers heeft de World Health Organization (WHO) vandaag bekend gemaakt. De organisatie noemt het een ‘collectief falen’ dat er zoveel mensen sterven aan een ziekte waarvoor een vaccinatie bestaat.

Van de 140.000 mensen die in 2018 stierven aan de mazelen waren de meesten kinderen onder de vijf jaar. Congo, Liberië, Madagascar, Somalië en Oekraïne werden in 2018 het hardste geraakt door de mazelen.


Naast de genoemde Afrikaanse landen, zie je ook vreemd genoeg Oekraïne verschijnen. Men doet daar voor komen alsof de mazelen uitbraak in dat land het gevolg is van het collectief falen van de mensheid doordat niet iedereen in dat land is gevaccineerd tegen mazelen. De werkelijkheid is precies het tegenovergestelde zoals we eerder schreven:

Dit is het bericht dat nergens in de mainstream media verschijnt:

De afgelopen jaren was er een tekort aan mazelen-vaccins in Oekraïne. De vaccinatiegraad was met 31% in 2016 de laagste van heel Europa, en toch was er geen sprake van een noemenswaardig aantal mazelen-gevallen. In 2017 kwamen er voldoende vaccins beschikbaar voor een ‘inhaalcampagne’ en 90% van de kinderen in Oekraïne kregen de BMR. En sindsdien is er een explosie van mazelen-gevallen.

Door de ellendige periode die de bevolking in Oekraïne heeft meegemaakt dankzij de Amerikaanse staatsgreep hebben we wel een prachtige vergelijking gekregen over hoe het eraan toe gaat met de mazelen, met en zonder vaccinaties.

In 2008 toen de situatie nog rustig was in Oekraïne ontving 95 procent van de kinderen een vaccinatie tegen mazelen. Door omstandigheden was dit percentage in 2016 gedaald tot 31 procent.

Wanneer je dan de theorie van de vaccinatiemafia volgt, zou er dus als gevolg van het niet of nauwelijks vaccineren een enorme toename geweest moeten zijn van het aantal kinderen dat mazelen kreeg.

Niet is minder waar, integendeel, het aantal gevallen wasjuist heel erg laag. In 2016 waren er in het hele land slechts 90 gevallen van mazelen, in de paar jaar daarvoor toen de dekkingsgraad voor vaccinaties ook heel erg laag was, gemiddeld 50 gevallen per jaar.

Dat zijn aantallen die te verwaarlozen zijn, maar desondanks begint een Task Force bestaande uit de WHO, Unicef en het Ministerie van Volksgezondheid met een intensieve poging om de vaccinatiegraad te verhogen en om in korte tijd zoveel mogelijk kinderen bij de lurven te pakken en te injecteren met het mazelenvaccin.

En het resultaat is te zien want op de webpagina van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verschijnen berichten dat er alleen al in dit jaar 12.000 gevallen van mazelen zijn geconstateerd.

Dit is een gemiddelde van 3.000 per maand, wat betekent, als dit zo doorgaat, dat er zich dit jaar zo’n 36.000 gevallen van mazelen zullen voordoen ten opzichte van gemiddeld 50 in de tijd dat er niet of nauwelijks werd gevaccineerd.

De inhaalslag met mazelen vaccins in Oekraïne veroorzaakte de explosie van mazelen en niets anders. 

Terwijl de bevolking wordt misleid door de mainstream media met haar nepnieuwsverhalen over de mazelen en datzelfde volk de week van de bijwerkingen viert, wordt er totaal niets verteld over dingen die werkelijk rampzalig zijn voor de gezondheid van iedereen en dat is het volgende:

Recent werd een gemeenschappelijke oorzaak in het ontstaan van een grote groep welvaartsziekten gevonden - homocyste . Deze stof is een toxisch aminozuur dat zich in het bloed ophoopt en de gezondheid ernstige schade kan toebrengen. Deze doorbraak in de medische wetenschap vond plaats in de Verenigde Staten.

We hebben onlangs een uitgebreid artikel geschreven over deze killer in je lichaam en ook dat praktisch iedereen een tekort heeft aan de stof die dit probleem kan oplossen en dat is vitamine B12. 

Een laboratorium waar je voor 119 euro je bloed kunt laten testen, zegt het volgende:

Homocysteïne is een marker die in het buitenland regelmatig gemeten wordt om de risico’s op hart en vaatziekten te meten. Een verhoogde homocysteïne waarde geeft een verhoogd risico op hart en vaatziekten Homocysteïne stijgt in de regel frequent ten gevolge van vitamine B tekort. Vooral vitamines B11 (foliumzuur) en vitamine B12 tekorten kunnen voor homocysteïne stijgingen zorgen. Vitamine B12 staat ook in relatie met het behoud van gezonde vaten.

De werkelijke oorzaak van hart- en vaatziekten moet dan ook hier gezocht worden en niet bij wat immer verkondigd wordt, cholesterol.

Op grond van zijn studies, concludeert dr McCully dat vitamine B6, B12 en foliumzuur (red.: B11 of ook B9 genoemd) een belangrijke invloed hebben op de processen die typerend zijn voor homocysteïnurie. Tevens heeft hij vastgesteld, dat homocysteïne verantwoordelijk is voor beschadiging en vernauwing van de aderen, doordat dit aminozuur een direct effect heeft op de cellen en weefsels die de aderen bekleden.

Volgens de theorie van McCully is arteriosclerose, in plaats van aan een overmaat aan cholesterol en vetten, toe te schrijven aan abnormale verwerking van proteïne in het lichaam als gevolg van tekorten aan vitamine B in voeding. Populaties lopen het risico van deze ziekte, zo postuleert hij, omdat niet wordt voorkomen dat van proteïne afkomstige methionine tot een overmaat aan homocysteïne leidt. Dit betekent dat er – als gevolg van inadequate voeding –onevenwichtigheid bestaat tussen de hoeveelheid methionine enerzijds en de mate van vitamine B6, B12 en foliumzuur anderzijds. De implicaties van de theorie van McCully zijn schrikbarend. Als de patholoog gelijk heeft, is arteriosclerose het gevolg van proteïnevergiftiging, in plaats van vervetting en kan dit worden voorkomen door regelmatig bepaalde vitaminen in te nemen. Met andere woorden, het volgen van een cholesterolverlagend programma zou nutteloos zijn.

Ook ter voorkoming van Alzheimer en dementie is het heel belangrijk dat je voldoende vitamine B12 binnen krijgt:

Recent onderzoek onder Finse ouderen door het Aging Research Center in Stockholm laat zien dat een verhoogde serumwaarde van homocysteïne de kans op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer vergroot.

Een hogere holo-TC (B12) waarde bleek die kans juist te verkleinen. Onderzocht werden 271 mensen in de leeftijd van 65 tot 79 jaar die nog geen tekenen van dementie vertoonden. Na 7 jaar hadden 17 mensen Alzheimer ontwikkeld. Zij hadden bij aanvang van het onderzoek hogere homocysteïnewaarden en lagere holo-TC-waarden vergeleken met de mensen die de ziekte niet kregen.

Kort samengevat betekent dit je links- of rechtsom moet zorgen voor voldoende Foliumzuur (B11) en vooral ook B12.

B6 is over het algemeen niet zo'n probleem, want dit komt onder andere voor in vlees, eieren, vis, graanproducten, aardappelen en peulvruchten. Groenten, melk en kaas bevatten vitamine B6 in kleinere hoeveelheden. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B6 is voor volwassen mannen en vrouwen (19-50 jaar) vastgesteld op 1,5 milligram.

B12 is meer gecompliceerd, niet alleen voor vegetariërs en veganisten, maar ook voor vleeseters. Er wordt bij het voedingscentrum gezegd dat B12 alleen in dierlijke producten voor komt zoals melk, melkproducten, vlees, vleeswaren, vis en eieren, maar zo simpel ligt het nu ook weer niet.

Eigenlijk is de reden dat veganisten, en eigenlijk vleeseters ook, een B12 supplement nodig hebben dus omdat we tegenwoordig zo schoon en hygiënisch leven terwijl het van nature best mogelijk is om veganist te zijn zonder supplementen.De enige manier waarop veganisten B12 wordt namelijk gemaakt door bacteriën die o.a. leven in water, op planten en in je darmen. Helaas wordt B12 pas aan het einde van je darmen aangemaakt waardoor het niet meer opgenomen kan worden en het dus alleen in je poep terecht komt. Je kunt B12 binnenkrijgen door ongezuiverd water te drinken of ongewassen groente en fruit te eten. 

Vroeger was dit een belangrijke bron van B12, zowel voor mensen die te arm waren om dierlijke producten te kopen als voor veganisten (bijvoorbeeld veganistische monniken). Helaas leven wij vandaag de dag zo schoon dat er geen tot weinig B12 meer in ons drinkwater en plantaardige eten zit. Vlees is niet dé oplossing Nu denk je misschien dat vlees eten dan de oplossing is, maar dat is helaas ook geen garantie voor genoeg B12. 

Omdat vee tegenwoordig ook steeds vaker schoon water en schoon voer krijgt, krijgen dieren vaak ook al B12 supplementen om gezond te blijven. Hierdoor zit er dus wel B12 in vlees en melk, maar dat is dezelfde B12 als die in supplementen zit. Je kunt dus net zo goed zelf een supplement nemen, in plaats van een tweedehands supplement binnenkrijgen. Daarnaast blijkt uit meerdere onderzoeken uit de Verenigde Staten dat daar 20-40% van de vleeseters een B12 tekort heeft. Zelfs als je dus vlees en zuivel eet, is het verstandig om een B12 supplement te nemen om een tekort te voorkomen. 

Kortom, iedereen moet eigenlijk aan de B12 supplementen om hart- en vaatziekten te voorkomen door ervoor te zorgen dat je voldoende B vitamines binnen krijgt om het niveau van de homocysteïne omlaag te brengen.

Gelukkig zijn ze te verkrijgen in de vorm van zuigtabletten met een "normale" dosering of een wat hogere versie waarbij twee soorten B12 zijn gecombineerd. Ook zijn ze te krijgen in de vorm van capsules als je dat liever hebt en er is een soort superversie met folaat (ook B11 en/of B9 genoemd).

Alvorens een besluit te nemen omtrent welke B12 te gebruiken, is het wellicht raadzaam om dit artikel te lezen dat boordevol informatie staat over B12 en doseringen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl