Het is wel degelijk mogelijk om 5G tegen te houden (video)

En wederom vallen honderden vogels dood uit de lucht neer, nu in Wales, op het moment dat daar 5G wordt geactiveerd.

Zelfs in de mainstream media zie je nu ook zorgen vanwege de volksgezondheid en in Italië laten ze zien hoe 5G gestopt kan worden.Wanneer je zo zoetjes aan alle incidenten optelt waarbij dode of zich vreemd gedragende dieren en ook 5G in beeld komt, dan begint het zo langzamerhand een aardige waslijst te worden.

Wat bijvoorbeeld in ons land heel erg opviel, waren het aantal dode spreeuwen dat zich voordeed op het moment dat er werd getest met 5G. Iets dergelijks doet zich nu voor in Wales, waar met veel bombarie onlangs de uitrol van 5G werd aangekondigd.

Precies in dat gebied worden daar, net als in Den Haag bij het testen met 5G, honderden dode spreeuwen aangetroffen.Als de combinatie "dode spreeuwen" en "5G" op verschillende plaatsen voor komt, kan je in alle redelijkheid dan nog spreken van toeval of doen alsof er niets aan de hand is?

Tegelijkertijd verschijnt er een artikel in het AD waar Bart Smolders, hoogleraar antennetechnologie aan de TU Eindhoven, het volgende weet te antwoorden op de vraag of burgers zich terecht zorgen maken:

De hoogleraar begrijpt de bezorgdheid, maar ziet geen nadelen voor de gezondheid. „We worden voortdurend omringd door elektromagnetische straling, variërend van televisie- en radiosignalen tot wifi en 4G. Maar de straling komt ook uit natuurlijke bronnen, zoals zonlicht. De intensiteit daarvan is vele malen groter.” Daarnaast is de straling van 5G niet anders dan die van 3G, 4G en wifi. „Het is niet zo dat met 5G meer energie wordt uitgezonden dan bijvoorbeeld met wifi. Een wifi-antenne straalt net zo veel vermogen uit als een 5G-antenne.’

Wat Smolders niet vertelt is het volgende:

Er is een reden dat 5G veel gevaarlijker is voor ons mensen dan haar voorgangers, want bij 5G zijn zowel de frequenties als de dekkingsgraad van de zenders veel hoger.

De door 1G, 2G, 3G en 4G gebruikte frequenties liggen in het gebied tussen 1 en 5 gigahertz. De nieuwe 5G echter gebruikt het frequentiegebied tussen de 24 en 90 gigahertz. Hoe hoger de frequentie des te schadelijker zijn de gevolgen voor levende organismen.

xxx

Wat Smolders ook niet vertelt is dat er nog nooit een wetenschappelijk onderzoek heeft plaatsgevonden naar de gevolgen voor de gezondheid van 5G.

Een andere expert, Kromhout, die ze in het artikel aan het woord laten, heeft dan ook een heel andere mening:

„Het is begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken over de introductie van 5G”, zegt Hans Kromhout, hoogleraar epidemiologie aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar de langetermijneffecten van elektromagnetische velden op de gezondheid van de mens. Volgens Kromhout is niet bewezen dat 5G schadelijk is voor de gezondheid, maar ook niet dat het veilig is. Hij is dan ook verbaasd over de snelheid waarmee het 5G-netwerk wordt uitgerold. „We zijn in Nederland behoorlijk streng. Er komen geen nieuwe bestrijdingsmiddelen of medicijnen op markt zonder dat ze door instanties uitvoerig zijn bekeken en onderzocht. Bij 5G gebeurt dat mijns inziens te weinig, waardoor we niet weten of het schadelijk is of niet.’

We weten het niet, we weten helemaal niets over de schadelijke gevolgen van 5G, behalve die dingen die door bezorgde burgers worden waargenomen zoals dode vogels, maar bijvoorbeeld ook suïcidale koeien.

En dat is dan ook precies de reden dat er steeds meer gemeenten in Italië zijn die de uitrol van 5G verbieden, in ieder geval tot het moment dat er meer zekerheid is omtrent de gezondheidsrisico's voor de bevolking.

Een hoopgevend bericht vandaag: meer dan honderd Italiaanse gemeenten zijn in actie gekomen tegen de invoering van 5G. Onder hen een paar grote, zoals Turijn, Bologna, Florence en Catania en een stadsdeel van Rome (Municipio Xll) met 165.000 inwoners. De acties die deze Italiaanse gemeenten ondernemen verschillen. Sommigen roepen op tot een moratorium, anderen verklaren zich hoe dan ook tegen en weer anderen benadrukken het voorzorgsprincipe: eerst bewijzen dat het veilig is.

De gemeenten die geen 5G willen hebben gezamelijk de Alleanza Italiana Stop 5G opgericht en inmiddels schijnt het dat al meer dan 100 gemeenten zich hierbij hebben aangesloten. Op 25 januari aanstaande willen ze wereldwijd een protestdag tegen de uitrol van 5G zonder gezondheidsgaranties en ze roepen dan ook iedereen op om mee te doen op die dag.

xxx

Gelukkig groeit ook bij ons de weerstand bij gemeenten om zomaar lukraak 5G te implementeren zoals we eerder schreven, dus hier liggen heel veel mogelijkheden om net als in Italië de corrupte nationale overheden dwars te zitten in hun plannen om het hele land te bombarderen met 5G straling.

De bevolking is veel machtiger dan ze zelf denken, want als zij besluiten dat er geen 5G komt, dan komt dat er ook niet. 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl