In een wereld waarin alles stijgt, behalve meestal je eigen koopkracht, zijn het de zorgkosten die dat misschien wel het sterkst doen.

Zodanig zelfs dat we binnenkort op 100 miljard euro zorgkosten per jaar uitkomen en dat soort bedragen zijn niet langer op te brengen.

Dat is ongeveer de boodschap waar de Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, het nieuwe jaar mee begint.

Het Centraal Planbureau becijferde onlangs dat de zorgkosten in de volgende kabinetsperiode oplopen tot 100 miljard euro, ofwel tien procent van het bedrag dat in Nederland jaarlijks wordt verdiend. Volgens Hoekstra komen andere overheidsuitgaven daardoor in de verdrukking. ,,De zorg heeft het vermogen om als een koekoeksjong andere vogeltjes uit het nest te duwen”, stelt hij.

Een betere manier om bovenstaande te omschrijven zou zijn: De komende kabinetsperiode verwacht men dat de medische industrie haar omzet tot 100 miljard euro kan verhogen. Want, dat is tenslotte waar we over praten. Een gigantische industrie die steeds meer omzet wil en kan draaien omdat er steeds meer zieke mensen komen.

Het RIVM schreef het volgende in 2013: In de afgelopen 8 jaar is het aantal mensen met één of meer chronische ziekten met 17% gestegen. In 2011 hadden in totaal 5,3 miljoen Nederlanders een chronische ziekte. Dat op een totale bevolking toen van 16.7 miljoen mensen afgerond.

De bevolking is sinds die tijd wel wat gegroeid en stond begin 2018 op 17,2 miljoen mensen afgerond. Echter, het aantal chronisch zieke mensen is sinds 2011 bijna verdubbeld en staat nu op 9,9 miljoen mensen.

Van die 9,9 miljoen zijn er 5,4 miljoen mensen met multimorbiditeit, dat wil zeggen, mensen met meer dan één chronische aandoening. Wanneer je bovenstaande cijfers echt wat laat inzinken, dan is het huiveringwekkend. Dit is meer dan alarmcode rood, dit is een ras wat op sterven na dood is.

Waarom komt de overheid niet in spoedberaad bijeen, omdat de bevolking wordt bedreigd met uitsterven? Waarom wordt er geen alarm geslagen en waarom wordt er geen onafhankelijke onderzoekscommissie benoemd om vast te stellen hoe het kan dat er zoveel zieke mensen zijn en zo krankzinnig veel uitgegeven moet worden aan zorgkosten?

Zij moeten ook bovenstaande cijfers hebben gezien en zijn geschrokken, want tenslotte zijn ze zelf ook mensen en lopen ze een meer dan 50 procent risico om ook opgezadeld te worden met één of meerdere chronische aandoeningen.

Wat uit bovenstaande cijfers keihard blijkt is dat de medische industrie er klaarblijkelijk niet in slaagt om mensen beter te maken. Integendeel, ieder jaar opnieuw komen er enorme aantallen chronisch zieke mensen bij. Natuurlijk zal het aantal oudere mensen ook groeien, maar oud worden staat niet synoniem voor chronisch ziek worden en bovendien staat de groei van het aantal ouderen in geen enkele verhouding tot de tsunami aan chronisch zieke mensen.

Aangezien cijfers niet liegen is de conclusie zoals we die al eerder trokken in onze ogen juist; weworden bewust ziek gemaakt en vooral ook gehouden.

De media staan bol met tips over hoe je het nieuwe jaar gezond kunt beginnen, welke diëten nu wel goed zijn en welke niet, dat alcohol misschien het nieuwe roken wordt enzovoorts. Maar nergens gaat men tot de kern van het probleem en dat is dat wij als volk volgens de cijfers op sterven na dood zijn.

Wij zijn een volk dat zich van wachtkamer naar wachtkamer sleept, om dan vervolgens met één of meerdere recepten richting apotheek te gaan, waardoor je nachtkastje steeds voller wordt met de verzameling pillen die je “beter” moeten maken.

Echter, dat beter worden gebeurt nooit, want dankzij al die pillen krijg je allerlei nare bijwerkingen, waardoor je je opnieuw naar de wachtkamer sleept en tussen al die andere chronisch zieke lotgenoten wacht op je beurt. Gelukkig vertelt de dokter dat er wel een medicijn is dat de bijwerkingen van de eerste kan opheffen en opnieuw ga je met je nieuwe recept naar de apotheek en gelukkig, het nieuwe potje past nog net op het nachtkastje zonder de wekker ervan af te stoten.

Uit bovenstaande blijkt ook dat de industrie en de overheid geen enkel belang hebben bij een gezonde bevolking, omdat (chronisch) zieke mensen nu eenmaal noodzakelijk zijn om de medische industrie draaiende te houden en te laten groeien.

Nooit zal je het advies krijgen van de overheid om chemisch bewerkt voedsel te mijden, omdat dit de vele chronische ontstekingen in je lichaam alleen maar zal aanwakkeren. Nooit zal een bezorgde overheid haar burgers vertellen dat de Chinezen duizenden jaren geleden al tot de conclusie kwamen dat ontstekingen de oorzaak zijn van zo goed als iedere ziekte.

Nooit zal die overheid haar burgers vertellen dat ze met een heel goedkoop natuurlijk product die ontstekingen kunnen remmen en mogelijk zelfs helemaal voorkomen.

Nooit zal je die overheid haar burgers horen vertellen dat naast het letten op je voedsel (niet bewerkt, maar biologisch), het enige dat hun echt kan genezen hun eigen immuunsysteem is. Dat is wat ervoor zorgt dat de problemen in je lichaam structureel worden aangepakt en dat er niet alleen maar aan symptoombestrijding wordt gedaan zoals nu bijna altijd het geval is.

De manier waarop de overheid het probleem van de groeiende zorgkosten gaat oplossen behelst geen van de bovenstaande oplossingen, maar zij zullen straks via D666 met voorstellen komen om de zorg voor ouderen te beperken. Dit is voor de industrie gemakkelijk op te vangen, want zij zullen dan de inkomsten van een aantal ouderen verliezen, maar daar staat tegenover dat de bevolking op steeds jongere leeftijd chronisch ziek wordt.

Wanneer je zelf tijdig maatregelen neemt, is er een grote kans dat je het complete zorgsysteem kunt mijden. Dat je op een normale manier oud kunt worden zonder te kampen met allerlei chronische kwalen en bijverschijnselen.

Het enige dieet dat dan ook werkt, is een dieet dat tussen je oren zit. Het simpele concept dat je ontstekingen moet aanpakken en je immuunsysteem op sterkte moet houden en zo nodig wat ondersteuning te geven.

Het eerste kan je vrij gemakkelijk tackelen door biologisch te gaan eten en de ontstekingen die er zijn (eventueel preventief) aan te pakken met CBD en voor het tweede zijn er ook een aantal natuurlijke opties beschikbaar.

Je kunt dan gewoon je leven leiden zoals jij dat graag wilt, zonder dat je allerlei dingen moet doen die toch niet vol te houden zijn en zonder dat je de hele dag met een hongerig gevoel moet rondlopen.

Wanneer iedere inwoner in dit land dat zou doen, dan zou er pas paniek uitbreken in Den Haag, want dan zouden de omzetten van de medische industrie echt kelderen en zal Mark Rutte in de ministerraad verklaren: "The Hague, we’ve got a problem”.