Verdachte rol Bill Gates bij Chinese coronavirus uitbraak

Overal waar de naam Bill Gates opduikt kan je een geplande reductie van de wereldbevolking verwachten. 

De uitbraak van het huidige virus werd dan ook door Bill Gates vorig jaar voorspeld met de waarschuwing dat het in de eerste zes maanden mogelijk 33 dodelijke slachtoffers kan eisen.


 
De wereldwijde lichte paniek die er heerst over de uitbraak van het coronavirus houdt aan en iedere dag volgen er meer alarmerende berichten over de snelle verspreiding ervan.

Wat viel te verwachten is dat van de ene op de andere dag het aantal geconstateerde besmettingen met dit virus op het moment van schrijven is verdubbeld tot ongeveer 5.000 en dat het dodental is opgelopen tot 101. Van die 101 doden zijn er 100 te betreuren in de Chinese provincie Hubei waarin ook de stad Huwan ligt.

Om die aantallen enigszins in perspectief te brengen, hierna een bericht dat wij ontvingen van een lezer (dank!):

Wuhan een stad van 19 miljoen mensen ja groter dan Nederland in zn geheel. En als je dan een simpel rekensommetje maakt met een simpel gemiddelde van de leeftijd van 75 jaar. dan is dat per dag gemiddeld 19.000.000 /75 jaar/ 365 dagen is het gemiddelde aan geboortes en sterfgevallen. Is een aanwas van ongeveer 700 geboortes per dag en ongeveer 700 mensen die sterven per dag. Door een beetje tegenwind in dit geval een griep virus zal het gemiddelde wel wat stijgen door mensen die toch al op omvallen stonden. Nog een klein detail is dat deze stad ongeveer 1500 voor onze jaartelling is ontstaan en dat is ongeveer 3500 jaar geleden misschien wel direct na de passage van Niburu.

En dan duikt de naam Bill Gates op in een meer dan verdachte rol.

Het begint met een eerder stukje wat we enkele dagen geleden schreven over Bill Gates:

Overal wordt wild gespeculeerd over de achtergronden van dit virus. Dat het moedwillig in elkaar is gesleuteld en dat er zelfs een patent op is aangevraagd. Dit laatste schijnt inderdaad te kloppen, want er is door het Engelse Pirbright Institute in 2015 patent aangevraagd op een coronavirus en dat is in 2018 toegewezen. Dit is niet zomaar een Instituut, want het wordt gesponsord door een aantal overheidsinstellingen, maar ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Bill en Melinda Gates en de Europese Commissie. 

Als je zegt Bill en Melinda dan denk je automatisch aan vaccins en hetzelfde geldt ook wel voor de WHO. Toevallig is er door de club die zij sponsoren een patent toegekend voor een coronavirus in 2018 en nu wordt opeens een dergelijk virus superactief, ergens op een markt in China.


In oktober 2019 wordt er een uitgebreide coronavirusuitbraak simulatie gehouden door het Amerikaanse Johns Hopkins Center for Health Security is samenwerking met het World Economic Forum en de Bill & Melinda Gates Foundation onder de naam Event 201. Het gaat hier om een uitbraak van een variatie van het coronavirus dat in de simulatie begint bij varkens in Brazilië en uiteindelijk eindigt met nog net geen 66 miljoen doden wereldwijd.  

Enige tijd daarvoor waarschuwt Bill Gates tijdens een medische conferentie voor de gevolgen van een uitbraak van een coronavirus in China die zich vervolgens razendsnel over de wereld zal verspreiden en waarbij minimaal 33 miljoen doden te betreuren zullen zijn. (Het getal 33 en de bijna 66 miljoen berusten op "puur toeval "en hier moet geen occult verband mee worden gelegd uiteraard).

Dan, enkele maanden na de simulatie van de coronavirus uitbraak, gebeurt het in werkelijkheid:

In december 2019 werd in de Chinese miljoenenstad Wuhan een cluster van symptomen van een "longontsteking van onbekende oorsprong" waargenomen, dat al snel in verband werd gebracht met een vis- en dierenmarkt waar ook levende dieren werden verkocht. Deze markt bestond uit zo'n duizend stallen waar onder meer kippen, fazanten, vleermuizen, marmotten, slangen, herten en de organen van konijnen en andere wilde dieren werden verkocht. Al snel werd vermoed dat de veroorzaker een nieuw type coronavirus kon zijn, afkomstig uit een dierlijke gastheer (zoönose)

En dan is er verder nog iets dat opvalt. Een lezer schrijft daarover het volgende (dank!):

Deze link meldt het aantal foreigners (buitenlanders) in provincie hubei maaaaaar in het bijzonder het hoge aantal foreigners in de stad Wuhan. In totaal 17.000!!

Die zullen allemaal inmiddels wel hebben begrepen dat ze zich op de verkeerde plek op aarde zich bevinden, terecht of onterecht dus die zullen willen gaan ontsnappen als ik hal turner radioshow qua drastische geheimgehouden slachtofferaantallen moet geloven. Deze foreigners worden mogelijk tegen gehouden door de quarantainemaatregelen van de chinese autoriteiten die behoorlijk drastisch op dit moment lijken te zijn, maar deze berichten van oa hal turner moeten nog worden bevestigd.

De inspanningen van diverse regeringen om hun diplomatieke personeel weg te halen uit china hubei province betekenen mogelijk dat deze regeringen meer weten dan zij bekend maken zoals te doen gebruikelijk.

Welk volksgezondheidsprobleem vormen deze repatrieringen?

Als je inderdaad de nieuwsberichten bekijkt dan wordt er volop gewerkt aan het terughalen van mensen uit Huwan:

Nederland kijkt of ze de ongeveer 20 Nederlanders die aanwezig zijn in de Chinese stad Wuhan moeten terughalen. Dat doen ze vanwege de uitbraak in de Chinese stad van het coronavirus. Andere Europese landen halen inmiddels hun burgers terug uit China.

Vandaag werd bekend dat na de Verenigde Staten, Japan, Frankrijk en Rusland ook Spanje en Groot-Brittannië hun burgers vanwege het coronavirus terughalen uit de Chinese provincie Hubei. De landen nemen deze maatregel om verdere verspreiding te voorkomen.


Het lijkt ons dat je door het terughalen van al die mensen juist dat virus gaat verspreiden, zoals ook de lezer verder schrijft:

Als tien procent id est 1700 van deze buitenlanders op korte termijn china weet te verlaten binnen de veertien dagen incubatieperiode dan zullen zij juist maximaal besmettelijk in hun thuislanden kunnen arriveren liefst met aanzienlijk aansteken van landgenoten in het maximale geval zonder dat zij nog symptomen vertonen.

Als de fatality rate 15% is en de transmissivity dus de overdraagbaarheid van het novel corona virus 85% is dan zullen zij zonder symptomen te vertonen nog vele mensen in hun thuisland besmetten die op hun beurt ook weer gedurende maximaal 14 dagen ongemerkt landgenoten zullen besmetten. Ik zeg met nadruk ALS... DAN...

Maar wat als de incubatietijd 4 weken bedraagt?

En tenslotte: Natuurlijk zijn er meer aanwijzingen dat het hier gaat om een vooropgezet plan via de bekende Illuminatikaarten zoals door een andere lezer wordt gemeld (dank!). Maarja, sommige mensen blijven ondanks alles in toeval geloven.

xxx

 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl