Overal ter wereld wordt de noodklok geluid omdat er steeds minder kinderen worden geboren.

Niet zo vreemd als je bedenkt dat de straling zoals die wordt veroorzaakt door de bekende ultrasound en de mobiele netwerken zoals 4G en 5G, zorgt voor onvruchtbaarheid.Wij mensen laten ons door “experts” wijsmaken dat de straling zoals wij daar iedere dag aan staan blootgesteld niet gevaarlijk is. Ze kunnen daarmee wegkomen, simpelweg omdat die straling door ons niet te zien is en dus hebben we ook geen enkel besef wat er eigenlijk gebeurt.

Als je de straling zoals die wordt veroorzaakt door wifi wel zichtbaar zou maken, dan zou je wel meer het gevoel krijgen rond te lopen in een magnetron, hetgeen ook precies het geval is.

xxx


xxx

Naast de bekende mobiele netwerken zoals die worden gebruikt voor je smartphone (GSM) en draadloze technologie voor je computer (Wifi) en thuistelefoons (Dect) is er nog een vorm van gevaarlijke straling die nauwelijks bekend is bij de doorsnee bevolking en dat is de straling die wordt veroorzaakt door de bekende ultrasound scan die vaak wordt gebruikt bij zwangere vrouwen.

Iemand die hier veel onderzoek naar heeft gedaan is activiste en auteur Jeanice Barcello die door de mainstream wereld uiteraard wordt weggezet als compleet gestoorde gek.

Jeanice Barcelo is a batshit crazy woman who never met a conspiracy theory she didn't like.

Dit betekent dat ze helemaal op het goede spoor zit zoals ze dat ook uitgebreid heeft gedocumenteerd in haar boek “The Dark Side of Prenatal Ultrasound”.

In dat boek legt ze uit, onderbouwd met wetenschappelijk bewijs, dat de informatie omtrent de schade die wordt toegebracht aan het ongeboren kind, bewust bij het publiek wordt weggehouden.

Zij stelt in haar boek dat bij kinderen die in de baarmoeder worden blootgesteld aan de straling die wordt veroorzaakt door de ultrasound er een kans bestaat dat deze geboren zullen worden, met genetische defecten/mutaties waar zelfs volgende generaties weer mee te maken zullen krijgen.

Ook bestaat er een gerede kans dat deze kinderen zelf later onvruchtbaar blijken te zijn en ook dat ze een bepaalde hersenschade riskeren en vertragingen in hun neurologische ontwikkeling wat dan ook weer kan bijdragen aan het krijgen van autisme. Daarnaast zijn er volgens Jeanice nog talloze andere kinderziektes die te herleiden zijn naar de schadelijke straling van de ultrasound.

Zij zegt verder dat de medische wetenschap je zal vertellen dat de ultrasound niets meer is dan onschuldige geluidsgolven, maar dat dit absoluut niet waar is.

Want iedere techniek die gebruik maakt van de zogenaamde "non ionizing radation" is schadelijk. Non ionizing wil zeggen dat de straling niet sterk genoeg is om ionisatie te veroorzaken, maar wel degelijk een bepaalde energieverandering in de cellen bewerkstelligt.

Er wordt altijd gesteld dat straling die ionisatie veroorzaakt schadelijk is voor het lichaam en straling die geen ionisatie veroorzaakt volkomen onschadelijk zou zijn. Die laatste mag dan geen directe ionisatie veroorzaken, maar het heeft wel degelijk gevolgen in het lichaam:

Instead of producing charged ions when passing through matter, non-ionizing electromagnetic radiation has sufficient energy only for excitation, the movement of an electron to a higher energy state.

Ultrasound en Wifi straling veroorzaken beiden geen ionisatie en veroorzaken dus geen schade aan het lichaam, zo wordt door de wetenschap gesteld, maar dat is niet waar, zoals ook Jeanice Barcello uitlegt in haar boek.

Zo valt bijvoorbeeld de straling die wordt veroorzaakt door hoogspanningskabels ook in de categorie “non ionizing” en zou dus volkomen veilig zijn voor de mensheid, terwijl mensen die onder of bij dit soort kabels wonen hele andere ervaringen hebben.

Net zoals mensen die in de buurt van de GSM zendmasten wonen vaak klachten hebben en ook daar is sprake van een “veilige non ionizong” vorm van straling.

Al deze “veilige vormen van straling” zorgen ervoor dat de mensheid langzaam maar zeker nu al aan het uitsterven is.

Hierna een klein deel uit een eerder artikel:

In een nieuw artikel komt Barrie Trower met alarmerende cijfers over de gevolgen van WiFi voor meisjes. In dat artikel staat dat maar liefst 57,7 procent van schoolmeisjes die worden blootgesteld aan WiFi straling een risico lopen op doodgeboren kinderen, afwijkingen in de foetus of kinderen die bij de geboorte genetisch zijn beschadigd.

Dat niet alleen, de door hen opgelopen genetische schade kan worden doorgegeven aan volgende generaties. Barrie geeft vervolgens een vereenvoudigd voorbeeld over hoe dit werkt:

Stel je voor dat je vijf jaar oud bent en je zit met op school met een laptop in de buurt van je buik. Theoretisch kunnen je eileiders bestraald worden totdat je de middelbare school verlaat op een leeftijd van ergens tussen de zestien en achttien jaar. Als je zwanger wordt zal ieder van je follikels of eiblaasjes gedurende langere tijd te lijden hebben gehad onder de voortdurende stroom microgolven.

Het gevolg hiervan is dat er een grote kans bestaat dat je geen gezond kind ter wereld zult brengen. Als je bijvoorbeeld als student zwanger wordt dan produceert jouw embryo (als het vrouwelijk is gedurende de eerste 100 dagen) ongeveer 400.000 follikels (binnen de eileiders) voor de toekomstige geboorte.


In een onlangs door ons gevoerd gesprek met Dr. Roel Veldhuizen, bekend van zijn colums op Orjana, liet deze zich iets opmerkelijks ontvallen.

Dr. Roel verwacht dat vanwege de gevolgen van straling op de voorplantingsorganen van zowel jongens als meisjes de mensheid binnen drie generaties vanaf nu volkomen zal zijn uitgestorven.

Kinderen zitten al vanaf jeugdige leeftijd met een laptop op schoot, waardoor de straling direct op hun voorplantingsorganen is gericht en (vooral) ook jongens die met een smartphone in hun broekzak rondlopen zo dicht mogelijk bij hun (gevoelige) voorplantingsorganen.

Het is de onzichtbare killer waar we nu nog niet de gevolgen van merken. De generatie die nu nageslacht krijgt, heeft nog niet de volledige aanval op hun voortplantingsorganen meegemaakt zoals kinderen die nu voor hun kiezen krijgen.


De reductie van de wereldbevolking is al in volle gang en de wereld beseft het niet, omdat ze is afgeleid door de mooie dingen die je allemaal kunt doen met snel internet. Lekker snel films downloaden is dan ook veel belangrijker dan toekomstige generaties, los van het feit dat het ook nu al serieuze gezondheidseffecten heeft op andere gebieden zoals we onlangs aantoonden in een ander artikel.

Het enige dat je kunt doen om jezelf te beschermen is te proberen zoveel mogelijk uit de buurt van iedere vorm van straling te blijven en bovenal om je immuunsysteem op volle sterkte te houden, want dat is de basis waarop je lichaam al die aanslagen het hoofd moet bieden.

Daarom nog even de herhaling van een leuk aanbod voor onze lezers deze week.

Gelukkig zijn er ook dingen die je kunt doen die een enorme verbetering zullen opleveren voor je algemene welzijn en waarbij je niet noodzakelijkerwijze je hele leven overhoop hoeft te gooien en/of er veel extra tijd of moeite aan moet besteden.

Het magische woord in dit geval heet PPAR.

Je zult het woord PPAR nog regelmatig tegenkomen, dus wel belangrijk om duidelijk te maken wat dat precies inhoudt:

Het eiwit PPAR is de vetreceptor in het menselijk lichaam. Er zijn drie vormen van PPAR: alfa (α), bèta (β) en gamma (γ). Van de eerst- en de laatstgenoemde is het meest bekend. PPARgamma zit in de cellen van vetweefsels en stimuleert de vetvorming, de vetaanwas van de cel. Muizen waarbij PPAR-gamma ontbreekt, vormen dan ook geen vetcellen. PPAR-gamma zorgt dus voor de vetopslag in de vetweefsels. PPAR-alfa zit in andere organen, die vet als energiebron hebben. Voorbeelden zijn de lever, de darm, spieren en het hart.

De situatie die je het liefst zou zien is dat de PPAR's worden geactiveerd, want wanneer dat gebeurt dan kunnen die PPAR's doen wat ze moeten doen en dat is het reguleren van een flink aantal zaken in het lichaam. Of, misschien beter gezegd: als de PPAR's zijn geactiveerd, dan produceren ze enzymen en proteïnen die zorgen voor wat men noemt "homeostasis".

Het proces waarbij de toestand van het inwendig milieu van een organisme constant wordt gehouden.

Met andere woorden, alles is in balans en dat betekent niet alleen de afbraak van vetcellen waar nodig, maar ook het regelen van processen voor de bloedsuikerspiegel en het activeren van processen die werkzaam zijn tegen ontstekingen.

Wat je nodig hebt om die PPAR's te activeren is wat men noemt PUFA's (Polyunsaturated fatty acid) oftewel meervoudige onverzadigde plantaardige vetzuren. Men vergelijkt de PPAR wel eens met een deur die open moet staan om zijn werk goed te kunnen doen en de PUFA's als de sleutels die de deur open krijgt. Ook wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat PUFA's daadwerkelijk PPAR's activeren.

Er is een product in Nederland op de markt dat precies dat doet, het activeren van de PPAR's.

Het nieuwe Orjana PPAR 3 in 1 bevat een scala aan onverzadigde vetten (GLA, DHA, EPA, ARA), oftewel talloze sleutels die de PPAR deuren wijd open zullen zetten.

In feite zou dit product gebruikt moeten worden door eenieder die problemen heeft met overgewicht, uiteraard mensen die al verder achterop geraakt zijn, zoals zij die al diabetes hebben. Daarnaast iedereen die problemen heeft of wil voorkomen met bloedvaten en daaraan gerelateerde hart- en vaatziekten.

Niburulezers krijgen de komende week 10% korting, middels het invullen van de code "geencovid" bij de aanschaf van 250 gram en/of 100 gram Orjana PPAR 3 in 1. Ook belangrijk om te onthouden: ontstekingen zijn de nummer één oorzaak van alle ziektes.

Deze aanbieding is geldig tot en met volgende week zondag 8 maart 2020. Het is produkt voldoet minimaal aan de BIO eisen en is van zeer schone kwaliteit.

Tenslotte hier nog een beeldend voorbeeld over waarmee je mensen écht, of beter gezegd, terecht angst kunt aanjagen.