Wat gebeurt er als iedereen het coronavirus negeert?

De wereld is in paniek, de Apocalyps is begonnen en met een beetje pech heeft je laatste uur binnenkort geslagen.

De wereld verkeert in een soort trauma en koopt collectief de totale wereldvoorraad toiletpapier op, maar wat zou er gebeuren als we dit “gevaarlijke virus” gewoon negeren?


Voor mensen die zich niet volledig laten meesleuren door de paniekverhalen in de mainstreammedia is het duidelijk dat hier sprake is van een bepaalde agenda waarbij de bevolking zo bang mogelijk gemaakt moet worden voor "de dingen die zullen volgen". Zaken die altijd weer betrekking zullen hebben op het verliezen van nog meer vrijheden en dwingende maatregelen en om toch maar vooral te gaan vaccineren.

Bij de Stichting Vaccinvrij hebben ze een uitstekend artikel van Door Frankema gepubliceerd dat wij onze lezers niet willen onthouden, omdat het precies aangeeft waarom je beter af bent om dit “gevaarlijke vaccin” volledig te negeren.

COVID-19 – ZIJN WE SLACHTOFFER VAN EEN PANIEKVIRUS?

Wereldwijd zijn er jaarlijks naar schatting 290.000 tot 650.000 overlijdens aan de griep. Ten tijde van het publiceren van dit artikel (13-03-2020) zijn er 5123 mensen overleden aan COVID-19. Als er geen test was om het coronavirus op te sporen, zouden de mensen waarschijnlijk gewoon doorgaan met hun dagelijkse beslommeringen, zoals bij elk griepseizoen. Waarom is de hele wereld in paniek?

HOE WE DENKEN OVER DE GRIEP

Er is een tijd geweest dat niemand wist hoeveel mensen er per jaar de griep hadden, want niemand maakte zich er druk om. De griep was onderdeel van het leven. Dit veranderde in 2009 toen de media de wereldbevolking maandenlang bestookten met angstscenario’s over de ‘Mexicaanse griep’- ook wel ‘varkensgriep’ of ‘H1N1-griep’ genoemd.3 Kort nadat de Nederlandse regering 34 miljoen griepvaccins had aangekocht, ging het verhaal als een nachtkaars uit. De vaccins werden deels vernietigd en deels doorverkocht aan derdewereldlanden, en achteraf gezien bleek dat H1N1 één van de mildste griepen was sinds tijden.

HET JAARLIJKSE GRIEPSEIZOEN

Elk jaar hebben we in de winter een ‘griepseizoen’. De angst die de media hadden gegenereerd voor de H1N1 griep bleef hangen in het collectief onbewuste en vormde een ideale voedingsbodem voor het introduceren van de jaarlijkse griepprik. Op de uitnodiging die iedereen vanaf 60 jaar, plus mensen met een ‘speciale indicatie’ krijgt om de griepprik te gaan halen staat de volgende infografic.

xxx

Gemiddeld sterven er volgens het RIVM 2700 mensen per jaar door griep in Nederland. En jaarlijks krijgt 1 op de 10 mensen griep.

Waarom is niet duidelijk, maar de seizoensgriep is in tegenstelling tot COVID-19, geen meldingsplichtige ziekte – dus de cijfers zijn mogelijk ‘aangedikt’.6 Maar uitgaande van de cijfers van het RIVM is dit de realiteit: Elke winter krijgt 1 op de 10 mensen de griep. Dat komt neer op 1,7 miljoen Nederlanders. Heeft u ooit iets gehoord over quarantainemaatregelen, thuiswerken, het afgelasten van bijeenkomsten of het nalaten van handen schudden vóór 2020?

NORMALE GRIEP VERSUS ‘CORONA-GRIEP

Op 13-03-2020 zijn volgens het RIVM 804 Nederlanders besmet met het ‘nieuwe’ corona virus, en 10 ouderen overleden aan COVID-19. Volgens het RIVM betrof het allemaal ouderen met een onderliggend lijden.7 Van twee patiënten (86 en 82) berichtte de media dat zij “ernstige onderliggende gezondheidsproblemen hadden.”8 En een andere persoon was “op leeftijd en had een kwetsbare gezondheid”.9 Er vooralsnog van uitgaand dat het een natuurlijk virus betreft, en we niet (in de toekomst) te maken zullen krijgen met een in een laboratorium gecreëerde gevaarlijkere versie ervan – lijken op basis van de huidige cijfers zowel de overmaat aan media-aandacht als de adviezen en maatregelen volledig uit zijn verband gerukt. In vergelijking met de ‘normale seizoens-griep’ is COVID-19 tot op heden in Nederland geen gevaarlijke griep, behalve dan in de media.

Stel dat er over enige weken of maanden – net zoals bij de jaarlijkse wintergriep – 1,7 miljoen Nederlanders besmet zijn met het coronavirus. En stel dat aan COVID-19 ook 2700 mensen overlijden – net zoals volgens het RIVM elk jaar het geval is voor de normale griep. Dan nóg zouden de berichtgeving en de maatregelen in verhouding tot de normale situatie totaal overtrokken zijn.

CORONA WERELDWIJD

Op 13-03-20 zijn volgens de website ‘worldometers’ wereldwijd 140.049 mensen besmet met het Corona-virus, en 5123 mensen overleden aan COVID-19. Het sterftecijfer ligt wereldwijd eveneens ver onder de norm van een ‘normale’ griepsterfte. Ten opzichte van 5123 mensen die gestorven zijn aan COVID-19 zijn op 13-03-2020 volgens ‘worldometers’ meer dan 96.797 mensen gestorven aan de ‘seizoensgriep’.

Dat er een hype wordt gecreëerd die mensen in een toestand van verwarring en angst brengt lijkt gezien de bovenstaande cijfers duidelijk. Elk jaar gaat de ‘normale’ griep de hele wereld rond, en is er dus sprake van een ‘pandemie’. Elk jaar stijgen de cijfers snel en nemen na een aantal weken of maanden weer af. Elk jaar krijgen er miljoenen mensen de griep, en sterven er duizenden mensen aan. Regelmatig heeft het virus een andere naam en dit jaar heet het ‘Corona’ en berichten de media er al maandenlang iedere dag over. Wat is er anders dan anders? Het heeft alles te maken met het creëren van angst.

DE HYPE IN DE MEDIA

Maandenlang wordt de boodschap dat het Coronavirus gevaarlijk is in de hoofden van de wereldbevolking gedrild. De mediaberichten gaan ongeveer zo: Coronavirus… gevaar, gevaar, gevaar!! GEVAAR!!! Verwarring: we weten dit niet, we weten dat niet, we weten zus niet en we weten zo niet. Niets is duidelijk, niets is bewezen, niets is aangetoond, maar… WE NEMEN MAATREGELEN!!!

Er zijn geen oplossingen voor het probleem – veel mensen vragen zich af wat het echte probleem is – maar een bange bevolking is ontvankelijk voor maatregelen en die liggen toevallig allemaal al klaar. Contact met uw medemens is gevaarlijk. Als het maar enigszins kan moet u thuis werken, hoesten in een zakdoekje – en het crisisteam heeft overlegd en u wordt geadviseerd voorlopig te stoppen met handen schudden.

“Mensen mogen elkaar niet langer de hand schudden. Dat is het advies dat het kabinet geeft vanwege het coronavirus. De maatregel komt voort uit een crisisoverleg dat alle betrokken ministers zojuist hebben gevoerd onder leiding van premier Rutte.” – AD

De scholen zijn nog net niet dicht, maar Universiteiten en Hogescholen al wel. Nederland is in korte tijd een patiënt geworden.

“Nederlanders moeten afstand nemen om verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Werknemers moeten zoveel mogelijk thuiswerken, bijeenkomsten met veel mensen zijn taboe, wie verkouden is, moet thuisblijven. Grote evenementen worden afgelast. Met ongekend ingrijpende maatregelen probeert het kabinet de virusgevolgen te beperken. Scholen blijven wel open. ‘Nederland is een patiënt die behandeld moet worden.” – AD

De maatregelen zijn absurd, beperken de vrijheid van de bevolking, verstoren de openbare orde en het onderwijs, en schaden de (wereld)economie. Ze zijn bovendien ineffectief. De ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19 duurt nog ruim een jaar en isoleren werkt niet. Ondanks alle onmenselijke quarantainemaatregelen heeft het coronavirus zich over de hele wereld verspreid. Op 9 maart verklaart Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur van de WHO dat het virus 100.000 mensen in 100 landen heeft besmet. Dit zal bij de normale seizoens-griep minimaal ook het geval zijn, maar nogmaals: dit jaar heet het virus Corona en dit jaar is het een ‘gevaarlijke situatie’.

DE STERFGEVALLEN IN PERSPECTIEF

Het registreren van luchtweginfecties is per definitie lastig, evenals de sterfte eraan. Veel milde infecties blijven onopgemerkt. En als een oudere, kwetsbare patiënt met een ernstige hartaandoening door een infectie over de rand wordt geduwd, was het dan een virusdood of een hartdood?

Het overgrote deel – meer dan 70% – van zowel de ziekte als sterfte aan COVID-19 tot nu toe vond volgens de WHO plaats in China. Een land dat de weinig glorieuze eer heeft de grootste milieuvervuiler ter wereld te zijn. In de grote steden hangt zo’n vieze, dikke ‘smog’ dat een blauwe lucht tot het verleden behoort. Het zou niemand moeten verbazen dat de Chinezen hierdoor longaandoeningen krijgen, wat extra belastend is bij de griep. Uit het wetenschappelijke tijdschrift ‘Science News’ komt het volgende citaat:

“Volgens een nieuwe studie is chronische obstructieve longziekte (COPD) wijdverspreid in China. Volgens een nieuwe studie lijdt 8,6 procent van de volwassen bevolking van het land – bijna 100 miljoen mensen – aan de chronische longziekte.” – Science News  

Uit een studie, gepubliceerd in de medisch vaktijdschrift ‘The Lancet’ blijkt dat het risico op sterfte wordt vergroot naarmate de leeftijd toeneemt en er sprake is van diabetes of hartklachten. Met andere woorden er is sprake van co-morbiditeit (meerdere factoren die het overlijden bepalen).

En in een artikel dat is gepubliceerd in ‘The New England Journal of Medicine’ wordt gesuggereerd dat de sterfte aan COVID-19 “beduidend lager is dat 1%, in tegenstelling tot de 2% die tot nog toe wordt aangehouden”. – Medscape

Kortom: De meeste gevallen van COVID-19 vinden plaats in China, er zijn meerdere factoren die het risico op sterfte vergroten, en 95% van de ziektegevallen herstelt volledig. Geen reden voor paniek. Maar de politieke reactie op een griep – die Corona heet – lijkt op een op hol geslagen olifant die een spoor van angst en destructie achterlaat.

WIE CREËERT DE HYPE?

Door wie worden onze politici geïnformeerd over Corona? En waarom zijn de media nu al maanden bezig met het genereren van angst onder de bevolking? Een goede onderzoeksjournalist zou de vraag stellen: wie heeft er voordeel bij het creëren van verwarring en angst bij de wereldbevolking. Wie genereert dit, en waarom? Wat levert het hen op? De bron van de persberichten die de media zo bereidwillig publiceren en de bron van de ‘maatregelen’ die de politici zo bereidwillig opvolgen is uiteindelijk de Wereldgezondheidsorganisatie. En om het nog maar weer eens te benoemen: dit is geen integere organisatie.

Om te beginnen houdt de Wereldgezondheidsorganisatie zich niet bezig met gezondheid. Het is een logge, bureaucratische organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met het bijhouden van cijfers en het bestrijden van infectieziektes. Waarom houdt zij zich bezig met het bestrijden van infectieziektes? Waarom niet met schone lucht, schoon drinkwater, volwaardige voeding en alles wat nodig is voor gezondheid? Het heeft alles te maken met de donateurs van de WHO die er kennelijk geen moeite mee hebben om de WHO voor hun karretje te spannen.

De stichting Vaccinvrij heeft hier in vijf artikelen aandacht aan besteed. Voor zover u er nog geen kennis van heeft genomen neem deze informatie tot u en zorg ervoor dat het andere mensen bereikt. Klik hierhierhierhierhier, en hier

In dit artikel wil ik wat betreft de WHO nog een keer nadrukkelijk benoemen dat de agenda van de WHO een wereldwijd (verplicht) vaccinatiebeleid is. En het creëren van angst voor een infectieziekte zal zeker ‘meewerken’ om deze agenda ten uitvoer te brengen.

WAT IS HET WERKELIJKE PROBLEEM?

Zolang onze politici, het RIVM, de media en de medici blind achter de WHO aan blijven lopen hebben we een probleem. De bevolking is al redelijk wakker; vele mensen denken dat er ‘iets niet klopt’, maar de gevestigde orde blijkbaar nog niet. En de gevestigde orde heeft de macht om de bevolking maatregelen op te leggen.

Hoewel het moeilijk voor te stellen is dat er machten ‘achter de schermen’ zijn – of dit nu de farmaceutische industrie zelf is of andere duistere figuren of organisaties – kan de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat die bestaan, en dat zij niet het beste met de mensheid voor hebben. Er beginnen zich patronen af te tekenen die herkenbaar zijn, en die elke keer een stap verder lijken te gaan. Wie controleert welke rol de WHO hierin speelt? Ik wil dit artikel afsluiten met een aantal citaten uit ‘Dossier Mexicaanse griep’ die gemaakt zijn door gezaghebbende personen die de moed hebben gehad zich om uit te spreken tegen de regulier gepromote ‘werkelijkheid’ in.

“Het Brits parlementslid Paul Flynn heeft voor de Raad van Europa uitgebreid onderzoek gedaan naar de Mexicaanse griep: “Wie heeft er voordeel gehad bij wat er is gebeurd?”, vraagt hij. Flynn beantwoordt zijn eigen vraag direct: “De enigen die echt voordeel hebben behaald, zijn farmaceutische bedrijven. Cruciaal element bij het debacle rond de Mexicaanse griep is volgens hem het versoepelen van de WHO-definitie van wat een pandemie is.”

“De Duitse professor Ulrich Keil is directeur van het Collaborating Centre for Epidemiology van de WHO. Hij was aanwezig op een hoorzitting van de Raad van Europa in januari 2010, getiteld ‘Nep-pandemieën – een gevaar voor de gezondheid’. Daarover zegt hij: We hebben iets opgeblazen dat een milde ziekte bleek. We hebben mensen angst aangejaagd en geld voor gezondheidszorg aan de verkeerde dingen besteed.”

“Uiteindelijk heeft de Nederlandse overheid in totaal 340 miljoen Euro besteed aan de Mexicaanse griep: 298 voor de vaccins, en 42 miljoen voor de mediacampagne en de inentingen. In Engeland werd berekend dat de 26 levens die zijn “gered” door de aanpak van de Mexicaanse griep, de overheid 52 miljoen Euro hebben gekost. Per persoon. Daarvan zouden bijvoorbeeld ook de salarissen kunnen worden betaald van bijna tweeduizend verplegers”


Ulrich Keil zegt eveneens: “Regeringen en gezondheidsorganisatie doen net alsof ze iets aan deze grote gezondheidsbedreigingen doen, terwijl ze in werkelijkheid gigantische bedragen verspillen aan pandemische scenario’s die nauwelijks hard gemaakt kunnen worden.”

In een ingezonden brief in NRC-handelsblad schrijft arts-microbioloog Miquel Ekkelenkamp van het UMC Utrecht dat de “rampzalige voorspellingen vrijwel volledig zijn gebaseerd op speculatie en fantasie en nauwelijks op feiten.”

En William Aldis, die eerder namens de WHO werkte aan de aanpak van de vogelgriep zegt: “Ik maak me zorgen over het feit dat de communicatie van de WHO zo is gecorrumpeerd dat die in staat is op de juiste knoppen in de breinen van het publiek te drukken die het meeste geld opleveren. Dat is het tegenovergestelde van wat de organisatie zou moeten doen: het publiek dienen met feitelijk correcte informatie.”


VAN DE MEXICAANSE GRIEP TOT COVID-19

Op 13-03-2020 heeft president Trump de nationale noodtoestand afgeroepen in de V.S en verklaard dat hij tot 50 miljard dollar zal vrijmaken voor het ‘aanpakken van het oprukkende virus’.21 Het ontwikkelen van een vaccin ertegen is hier onderdeel van en dat zal ongetwijfeld worden toegevoegd aan het jaarlijkse griepvaccin. De farmaceutische industrie zal verzekerd zijn van een wereldwijde, jaarlijks gegarandeerde omzet van miljarden extra dollars.

De maatregelen om de pandemie te ‘bestrijden’ gaan ten koste van onnoemelijk veel andere bedrijven, maar de EU heeft al laten weten dat zij “een investeringsfonds van 25 miljard op gaat zetten om de economische problemen als gevolg van het coronavirus te bestrijden.”22 Het is maar geld en de burger hoest het wel weer op…

Niets nieuws onder de zon wat betreft COVID-19? Of zullen mensen deze keer in staat zijn om de informatie die ons uit de angst kan halen – zodat we met gezond verstand kunnen beoordelen hoe groot het ‘gevaar’ is – onder de bevolking te verspreiden?

Persoonlijk hoop ik dat deze pandemie uiteindelijk zal leiden tot het opheffen van de WHO. Maar dat daar nog het een en ander voor nodig is moge duidelijk zijn. Het zal geen toeval zijn dat er dit keer tot op heden geen tegengeluiden meer zijn uit de reguliere hoek. Een uitspraak die tegen de hype ingaat betekent in vele gevallen het einde van de (wetenschappelijke) carrière van de betreffende persoon.

Het is ook geen toeval dat de stichting Vaccinvrij het stigma heeft gekregen van het ‘verspreiden van nepnieuws’ – en wordt gecensureerd door google, facebook en de reguliere media. Of dit artikel voldoende mensen gaat bereiken om ook maar enig verschil te maken in de eenzijdige ‘discussie’ hangt af van het aantal mensen dat bereid is dit artikel te verspreiden in hun mailbestand.

En/ of het uit te printen (voor de pdf – klik hier), in een envelop te stoppen en op te sturen naar kranten, leden van de Eerste en Tweede kamer, huisartsen, buren, vrienden en familie.

Bent u daar één van?

Tot zover Door Frankema en natuurlijk is het beter om ook dit virus niet te krijgen, maar mocht je het wel oplopen, dan betekent dat niet het einde van de wereld en dat zeker niet als je je immuunsysteem een beetje op orde weet te houden. En in dat kader kan je nog even gebruik maken van een leuk voordeel voor onze lezers.

Zorg dat je een goede kwaliteit colloïdaal zilver in huis hebt, dat je de ontstekingen in je lijf aanpakt met een natuurlijk middel zoals een goede kwaliteit CBD en dat je waar nodig je immuunsysteem ondersteuning geeft.

Om daarbij te helpen deze week een aanbod voor onze lezers: Iedereen die voor minimaal 75 euro aan producten koopt bij Orjana krijgt een flesje raw 5% CBD olie van biologische kwaliteit ter waarde van 29.,95 helemaal gratis. Raw wil zeggen onverhit en in originele samenstelling zoals in de plant, met alle daarin aanwezige cannaboïden, terpenen en (poly)fenolen, uitgezonderd THC. Deze aanbieding is geldig tot en met maandag 16 maart 2020.

Mensen uit Nederland en België die moeite hebben met het verkrijgen van medische wietolie met THC, kunnen zich melden bij Stichting Heel de Wereld voor hulp.

Meer informatie over vaccinatie

Vaccinvrij

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl