Waarom je je niet gek moet laten maken door het coronavirus (video)

Nog steeds staan de voorpagina’s van de mainstream bladen iedere dag vol met nieuwe en nog ergere Corona horrorverhalen dan de vorige dag.

Echter, wanneer je nuchter naar een aantal feiten kijkt, zoals Dr. Wolfgang Wodarg dat doet, dan slaap je waarschijnlijk een stuk beter.


We weten inmiddels veel meer over het beruchte coronavirus en één aspect is dat dit niet een natuurlijk ontstaan virus betreft. Dit onder andere omdat er een deeltje van het HIV virus is toegevoegd, iets dat in de natuur nooit zo zou gebeuren.

Nu krijgen wij via een lezer (dank!) het volgende interessante bericht:

Het nieuwsbericht dat de pers vandaag haalde dat er door onderzoekers is vastgesteld dat dit virus sowieso door "de natuur" is ontstaan is onderzocht door een bureau dat nog geen 2 maand geleden een bedrag van 50 miljoen dollar heeft gekregen van de Bill & Melissa - Gates - Foundation....

Ook weten we inmiddels dat dit virus vaker toeslaat bij mensen die veel van de zogenaamde ACE2 receptoren in hun lichaam hebben. Die komen van nature meer voor bij Aziatische mensen dan bij Europeanen of Afrikanen, behalve als deze bepaalde medicijnen slikken tegen hartziekte, hoge bloeddruk en diabetes, omdat dit de ACE2 receptoren aanmaak stimuleert die weer gunstig werken op zaken zoals hoge bloeddruk.

Een ander fenomeen is dat eigenlijk niemand weet of er nu wel of niet mensen zijn doodgegaan aan dit bepaalde virus. En als ze er zijn, dan zijn het er heel weinig in aantal.

We hebben dit feit enkele dagen geleden ook al gepubliceerd naar aanleiding van uitspraken van de baas van het Italiaanse RIVM die zegt dat er hooguit twee mensen daadwerkelijk zijn overleden aan het virus in Italië, en zelfs dat is nog niet helemaal zeker.

Eigenlijk het enige verschil met een normaal soort griep/verkoudheid virus is dat het zich gemakkelijk verspreid onder mensen met veel ACE2 receptoren en dat zijn bij ons vaak mensen die medicijnen slikken, al ziek zijn en een sterk verzwakt immuunsysteem hebben.

Waarom het in feite een gewoon virus is, één van de vele, en hoe de cijfers worden misbruikt wordt duidelijk gemaakt in de onderstaande video van Dr. Wolfgang Wodarg.

Deze man heeft ervaring als arts en heeft zelf uitgebreid onderzoek gedaan naar de verspreiding van het griepvirus in een gebied waar 150.000 mensen wonen. Er zijn ongeveer 100 verschillende virussen die permanent van structuur veranderen. Dit omdat het menselijk immuunsysteem bepaalde virussen herkent van vorige jaren en dus muteren de virussen constant waardoor ze mensen opnieuw ziek kunnen maken.

Een aantal van deze virussen veroorzaakt griep of verkoudheid en volgens Dr. Wodrag maakte men zich eigenlijk helemaal niet druk over wat welk virus nu precies veroorzaakte omdat er wel 100 verschillende zijn.

Dit is wat de Wikipedia zegt over coronavirussen.

Het belang van coronavirussen als ziekteverwekker bij de mens is moeilijk te evalueren, omdat ze moeilijk te kweken zijn in een laboratorium. Coronavirussen zijn, naast de rhinovirussen, de veroorzaker van een groot percentage van gevallen van gewone verkoudheid bij volwassenen, met name in de winter en vroeg in de lente.

Gelukkig zo zegt Dr. Wodrag, bestaan er ook onderzoeken die ons een realistisch beeld geven van waar we eigenlijk mee te maken hadden.

Het volgende is het resultaat van een uitgebreid onderzoek dat men in Glasgow heeft gehouden en waar gekeken is naar mensen met luchtwegaandoeningen en welke virussen deze bij zich dragen. Het onderzoek is uitgevoerd over een langere periode, van 2005 tot en met 2013 en daaruit blijkt dat er bij 7 tot 15 procent van die patiënten met luchtwegaandoeningen coronavirussen worden aangetroffen.

Wanneer die mensen in die periode overleden, dan werd er niet gezegd dat ze waren overleden aan een coronavirus, maar aan een luchtwegaandoening.

Nu, op dit moment, zou er over al die mensen worden gezegd bij overlijden dat ze zijn doodgegaan aan het coronavirus. Bovengenoemde conclusies sluiten perfect aan bij wat het hoofd van het Italiaanse RIVM zei, namelijk dat er slechts twee Italianen zijn overleden aan het coronavirus.

xxx

In de video wordt verder uitgelegd op welke krankzinnige manier de huidige tests voor het coronavirus tot stand zijn gekomen.

Toen de Chinezen voor het eerst dit bepaalde virus ontdekten, plaatsten ze deze in een database die voor medisch specialisten wereldwijd toegankelijk is.

Deze database werd ook bekeken door het Charité Instituut in Berlijn waar ene Dr. Drosten zich bezighield met het ontwerpen van een soort test voor dit bepaalde virus. Vervolgens diende hij zijn protocol (zijn test) in bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze keurde de test eigenlijk onmiddellijk goed.

En zoals Dr. Wodrag zegt, normaal gesproken worden tests gedurende langere tijd uitgevoerd, de resultaten geëvalueerd en wordt er exact vastgelegd wat er precies wordt gemeten met die bepaalde test. Wat bepaalt die test precies? Wat wordt er precies gemeten?

Wat er is, is een test die intern door het Charité Instituut is ontwikkeld, maar welke nergens uitgebreid getest of geëvalueerd is omdat er in de grote paniek die ontstond snel getest moest worden. En aangezien de test van Dr. Drosten de enige was die voorhanden was, werd die maar gebruikt.

Kortom, niemand weet eigenlijk precies wat er wordt gemeten met die test en het zegt al helemaal niets over de gevaren van het virus dat wordt gemeten. Want, hoe moeten ze dat vaststellen? Om dat te kunnen doen moet er langere tijd onderzoek worden gedaan, hetgeen uiteraard niet is gebeurd.

Dr. Wodrag geeft in de video verder talloze voorbeelden over hoe de cijfers zoals die worden voorgeschoteld aan het publiek niet kunnen kloppen.

Hij zegt dan ook dat er kritische vragen gesteld moeten worden zoals: "Hoe hebben jullie precies ontdekt dat dit virus gevaarlijk is?”

En of er überhaupt sprake is van een nieuw virus.

Kijk en luister naar Dr. Wodrag en je kunt vanavond waarschijnlijk veel geruster gaan slapen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl