Er zijn maar weinig ernstig zieke mensen die kritische vragen stellen wanneer de arts hen een medicijn aanbeveelt.

Daardoor zou het zomaar kunnen dat corona patiënten een medicijn slikken dat in hun bepaalde geval levensbedreigend kan zijn.Er is natuurlijk formeel geen medicijn beschikbaar voor de behandeling van coronapatiënten, maar wel is er zoiets als wat men noemt: offlabel medicatie.

Er is sprake van offlabel-gebruik als het geneesmiddel niet conform de geregistreerde indicatie wordt toegepast.

Logisch dan ook dat ieder mogelijk medicijn dat een patiënt wél krijgt een offlabel medicijn is omdat dit coronavirus nog maar net bestaat en de tijd te kort is geweest om een geneesmiddel hiervoor te registreren.

Het volgende staat in het Faramceutisch weekblad.

Als een coronapatiënt met longontsteking zo ziek is dat ziekenhuisopname en toediening van extra zuurstof nodig is, kunnen artsen een medicamenteuze behandeling met chloroquine of lopinavir/ritonavir overwegen.

Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een voorlopig behandeladvies voor de ziekte COVID-19, die wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus.

Het gaat dan om een off-labelbehandeling waarvoor informed consent van de patiënt noodzakelijk is. Geen enkel middel is op dit moment voor COVID-19 geregistreerd of daarbij bewezen effectief. De genoemde middelen zijn voor andere indicaties geregistreerd en mogelijk werkzaam tegen SARS-CoV-2.

In vitro laat chloroquine antivirale activiteit zien tegen het nieuwe coronavirus en het gerelateerde SARS-CoV (type 1). Momenteel wordt het middel getest bij mensen. Lopinavir/ritonavir is eerder toegepast bij mensen met SARS-CoV (type 1)-infecties, in combinatie met ribavirine en interferon. Daarbij zorgde met name vroege behandeling voor minder ernstige longaandoeningen en sterfte.

Eén van de antivirale medicijnen die in bovengenoemd stuk tekst tegenkomt is ribavirine.

Ribavirine remt de groei van bepaalde soorten virussen. Bij virusinfecties, zoals hepatitis C (leverontsteking) en andere virusinfecties. 

Nu gaan we weer naar medisch journalist Jon Rapport die het volgende schrijft over ribavirine:

Rappoport stelt dat het welhaast zeker is dat veel van de coronapatiënten in Italië die later zijn overleden, antivirale medicijnen zoals ribavirine kregen voorgeschreven. Zoals bekend heeft een hoog percentage van de overleden mensen hartproblemen en/of hoge bloeddruk.

Maar, zo schrijft hij, bij één van die antivirale medicijnen, ribavirine, staat op de website van het instituut van Amerikaanse cardiologen een waarschuwing voor dit middel. Daar staat dat ribavirine het aantal rode bloedlichaampjes kan verminderen. Dit heet amenie oftewel boedarmoede en er staat verder dat dit kan fataal kan zijn voor hartpatiënten en patiënten met bloedsomloopproblemen. Hoge bloeddruk valt ook onder de noemer bloedsomloopproblemen.

Met andere woorden, op die website van cardiologen staat letterlijk dat dit geneesmiddel levensbedreigend kan zijn voor mensen met hartproblemen en bloedsomloopproblemen. De vraag die Rappoport dan ook stelt is: “Hoeveel mensen zijn er gedood door hen ribavirine voor te schrijven?”

Gezien de informatie zoals die wordt gegeven in het Farmaceutisch Weekblad is het ook aannemelijk dat coronapatiënten in Nederland dit middel voorgeschreven krijgen.

Als je echter in het Duitse farmaceutische krant kijkt, dan is men daar veel terughoudender over het middel ribavirine.

xxx

En misschien hebben we hier wel (een deel van) de verklaring waarnaar de hele medische wetenschap op zoek is, namelijk hoe het kan dat er in Duitsland zo weinig mensen doodgaan aan de gevolgen van een coronabesmetting in vergelijking met andere landen.

Als het bovenstaande klopt, dan hebben we hier een meertrapsraket waarbij de farmaceutische industrie jarenlang de bevolking “rijp maakt” voor massale besmetting met het coronavirus met bepaalde medicijnen die zorgen voor de extra aanmaak van ACE2 receptoren die het vervolgens gemakkelijk maken voor het virus om zich aan te hechten.

Dat het virus dit doet is weer veroorzaakt door een genetische aanpassing met een stukje HIV.

En tenslotte krijgen de mensen die eerst vatbaar zijn gemaakt door medicijnen en vervolgens ook prompt ziek worden, weer meer medicijnen die hen het laatste zetje geven.

Voor hen die zich wat meer willen verdiepen in het fenomeen virus, hierna een bijzonder interessante video. Hierin wordt goed onderbouwd uitgelegd dat virussen niet bestaan, waarom dat zo is en wat het is wat we dan wél waarnemen. Een aanrader.